Diabetisk netthinneskade

Diabetes retinopati

Ved diabetes type 1 og 2 er det økt risiko for skade på netthinnen i øyet. Synstruende netthinneskade kan forebygges med god blodsukkerregulering, god blodtrykkskontroll og jevnlig undersøkelse hos øyelege.

Ved diabetes type 1 og type 2 er det økt risiko for skade på netthinnen i øyet. For å unngå netthinnesykdom ved diabetes mellitus, er det viktig at blodsukkeret er godt regulert. Blodtrykket må også følges tett. For å oppdage netthinnesykdom hos personer med diabetes, er det viktig med regelmessige kontroller hos øyelege. Netthinneskade ved diabetes gir nemlig ikke symptomer før det er skjedd irreversibel skade. Det vil si at skadene har kommet så langt at det ikke er mulig å behandle. Personer med diabetes mellitus type 1 eller 2 har over tid et høyere blodsukker enn andre. Sykdommene gir også endringer i innholdet av fettstoffer i blodet. Det medvirker til prosesser som kan skade netthinnen i øyet. Netthinnen inneholder øyets sanseceller, og det er netthinnen som oppfatter lys og sender synssignaler til hjernen. Skader på øyets netthinne vil derfor kunne gi svekket syn. 

Diabetisk netthinneskade er den vanligste årsaken til blindhet blant personer i arbeidsfør alder. Personer med diabetes type 2 kan ha netthinneskade allerede på diagnosetidspunktet. Nær 100 prosent med diabetes type 1 har netthinneskade etter 20 års sykdom.

Symptomer

Det er ingen symptomer tidlig i forløpet. Etter hvert blir synet svekket.

Symptomene på diabetisk netthinneskade kommer først ved stor og irreversibel netthinneskade. Ved framskreden sykdom vil det være ulik grad av synstap.

Behandling og forebygging

Laserbehandling, kirurgi og medikamenter er aktuelle behandlingsmuligheter mot diabetisk netthinneskade.

Mot diabetisk netthinneskade er forebyggende tiltak er viktige. God blodsukkerregulering og tett kontrollert blodtrykk reduserer risikoen for at det oppstår skade på netthinnen. Regelmessige kontroller hos øyelege gjør at netthinneskaden oppdages på et tidlig tidspunkt, slik at man kan sette i gang tiltak før mye av synet går tapt. Aktuell behandling når man begynner å se netthinneskade, er laserbehandling, kirurgi og medikamenter. (Den medikamentelle behandlingen vil rette seg mot kontroll av blodtrykk og blodsukker). Behandlingen gir ikke bedre syn, men den forebygger fremtidig synstap.

Undersøkelse og diagnostikk

Regelmessige undersøkelser hos øyelege sikrer tidlig diagnose.

Personer som får diagnosen diabetes mellitus type 1 skal til kontroll hos øyelege etter fem år. Deretter skal de undersøkes av øyelege årlig. Personer som får diagnosen diabetes mellitus type 2 skal til kontroll hos øyelege ved diagnosetidspunktet og deretter årlig. Øyelegen ser på netthinnen med oftalmoskop (øyekikkert) og spesialverktøy, og kan se om det er forandringer på netthinnen som følge av diabetessykdommen.

Årsak

Årsaken til diabetisk netthinneskade er forhøyet blodsukker og ugunstig sammensetning av fettstoffer i blodet. Det medvirker til skadelig endring av blodstrømsforholdene i netthinnen.

Personer med diabetes mellitus type 1 og type 2 har forhøyet blodsukker og en ugunstig sammensetning av fettstoffer i blodet. Det medvirker til at blodstrømsforholdene i netthinnen forandres. Små kar kan lekke eller bli tette. Det gjør at netthinnen får tilført mindre oksygen enn normalt. Oksygenmangelen gjør at det dannes nye kar i netthinnen. De nye karene er ofte skrøpelige, og de kan gi blødninger og tilheling med arrdannelse. På hele netthinnen kan det sive væske fra blodkar og ut i vevet, og skape en hevelse. Hevelsen kan gi nedsatt sentralsyn og lesesyn hvis den omfatter den delen av netthinnen som er ansvarlig for dette (makula). Et forhøyet blodtrykk forverrer netthinneskaden.

Prognose

God blodsukkerregulering og laserbehandling på riktig tidspunkt reduserer risikoen for å bli blind av diabetisk netthinneskade.

Diabetes mellitus type 1 og type 2 er den vanligste årsaken til synstap blant personer i arbeidsfør alder. Dårlig regulert diabetes er årsaken til nesten en fjerdedel av alle tilfeller av blindhet i den vestlige verden. God blodsukkerregulering kan forebygge netthinneskade hos insulinavhengige diabetikere. Gjennom god blodtrykkskontroll kan man unngå at sykdomsutviklingen går raskere enn nødvendig. Laserbehandling og kirurgi på riktig tidspunkt kan redusere diabetesrelatert blindhet med 60 prosent. 

Fakta om Diabetisk netthinneskade:

Ved diabetes type 1 og type 2 er det økt risiko for skade på netthinnen i øyet. For å oppdage netthinnesykdom hos personer med diabetes, er det viktig med regelmessige kontroller hos øyelege. Netthinneskade ved diabetes gir ikke symptomer før det er skjedd irreversibel skade.

Diabetisk netthinneskade er den vanligste årsaken til blindhet blant personer i arbeidsfør alder. Personer med diabetes type 2 kan ha netthinneskade allerede på diagnosetidspunktet. Nær 100 prosent med diabetes type 1 har netthinneskade etter 20 års sykdom.

Laserbehandling, kirurgi og medikamenter er aktuelle behandlingsmuligheter mot diabetisk netthinneskade. Behandlingen gir ikke bedre syn, men den forebygger fremtidig synstap.

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Monica Baumann-Larsen

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Øyesykdommer:

Den aller vanligste øyesykdommen blant både voksne og barn, er øyekatarr. Andre typer betennelser i ulike deler av øyet er også ganske vanlige.

Noen øyesykdommer eller tilstander er mest vanlige blant barn, andre skyldes aldring.

Øyet er et komplekst organ med mange strukturer. Sykdomsprosesser i noen av disse strukturene vil kunne gi plager fra øynene. Mange av plagene vil påvirke synet, mens andre kun vil gi ubehag eller smerte.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk