Munnsår

Herpes labialis

Sist oppdatert 16.10.2015

Munnsår, eller forkjølelsessår, er sår som oppstår på leppene eller i huden rundt munnen og som skyldes herpesvirus.

Munnsår skyldes en infeksjon med herpesvirus, i de aller fleste tilfellene herpes simplex type 1. Viruset smitter ved direkte kontakt med personer som har utbrudd av munnsår, for eksempel ved kyssing. Munnsår kan også smitte via gjenstander som dørhåndtak eller hvis man drikker av samme flaske som en med munnsår har drukket av. Man kan også smittes direkte fra herpessår på kjønnsorganene ved munnsex.

After, eller munnskold, forveksles av og til med munnsår. Dette er små, smertefulle gulhvite sår med rød rand som oppstår i slimhinnene inne i munnen. After skyldes ikke herpesvirus og er ikke er smittsomme. Brennkopper (impetigo) kan også opptre rundt munn og nese og gir sår med gulaktig skorpe som av og til kan likne på munnsår. 

Symptomer

Munnsår gir karakteristiske smertefulle sår, som oftest på leppene eller i huden rundt munn og av og til nese.

Munnsår starter ofte med at man får en prikkende eller sviende fornemmelse på leppen eller i huden rundt munnen. Etter kort tid utvikler det seg små, smertefulle blemmer på rød bakgrunn. Blemmene brister og det danner seg et sår. Tilstanden går tilbake av seg selv etter en ukes tid. Ved første gangs infeksjon med herpesvirus er det vanlig at man får allmennsymptomer i form av feber, slapphet og blemmer i munn og svelg.

Behandling og forebygging

Munnsår går som regel tilbake av seg selv uten behandling i løpet av sju til ti dager. Det finnes imidlertid medikamenter som kan dempe symptomene og forkorte forløpet noe.

Munnsår kan være svært smertefullt, men er ikke farlig for personer med normalt fungerende immunforsvar. Utbrudd av munnsår går som regel tilbake av seg selv uten behandling i løpet av sju til ti dager. 

Antivirale medikamenter som aciclovir og penciclovir i form av krem kan redusere plagene og forkorte forløpet av infeksjonen noe, men effekten er varierende. For at effekten skal bli best mulig er det viktig at behandlingen startes så tidlig som mulig i forløpet, innen to til tre dager. Hos personer med immunsvikt eller ved første gangs infeksjon hos gravide, vil det ofte være aktuelt med tablettbehandling.

For å forebygge utbrudd bør man beskytte leppene mot sterkt sollys, for eksempel ved å benytte leppepomade med høy solfaktor. God håndhygiene er viktig for å forebygge forkjølelse, og for å hindre smittespredning når man først har fått munnsår. Viruset overføres kun når man har utbrudd. Man bør derfor unngå å kysse personer som har utbrudd av munnsår. Man bør også unngå munnsex fordi viruset da kan overføres og gi smertefulle sår på kjønnsorganene.

Undersøkelse og diagnostikk

Diagnosen munnsår stilles som regel på bakgrunn av sykehistorien og funn av karakteristiske sår ved undersøkelsen.

Munnsår som skyldes herpesvirus utvikler seg på en måte som vanligvis gjør det enkelt å stille diagnosen. Prikkende fornemmelse på leppen eller i huden og etterhvert utvikling av smertefulle grupperte små blemmer er typisk for diagnosen munnsår. Hvis det er tvil om diagnosen, kan det tas en dyrkningsprøve fra blemmene.  

Årsak

Munnsår skyldes infeksjon med herpes simplex virus type 1.

Munnsår skyldes infeksjon med viruset herpes simplex type 1. Smitte skjer gjennom direkte kontakt med personer som har utbrudd av herpes eller indirekte gjennom kontakt med gjenstander som har vært i berøring med viruset. 

Etter første gangs infeksjon med herpesvirus, som vanligvis er kraftigere enn senere utbrudd, kan viruset ligge latent i kroppen og gi utbrudd av munnsår en eller gjentatte ganger senere. Nye utbrudd kan utløses av faktorer som sterkt sollys, kulde, stress, menstruasjon eller nedsatt immunforsvar på grunn av andre infeksjoner. 

Prognose

Munnsår går som regel tilbake av seg selv i løpet av sju til ti dager.

Munnsår forårsaket av herpes simplex type 1 går som tilbake av seg selv etter sju til ti dager. Antivirale medikamenter kan forkorte forløpet noe. Etter det første utbruddet vil herpesviruset ligge latent i kroppen. Det kan gi utbrudd en eller flere ganger, men senere utbrudd er gjerne ikke så kraftige som det første.

Fakta om Munnsår:

Munnsår skyldes en infeksjon med herpesvirus, i de aller fleste tilfellene herpes simplex type 1. Viruset smitter ved direkte kontakt med personer som har utbrudd av munnsår, for eksempel ved kyssing, eller ved kontakt med gjenstander som har vært i kontakt med viruset, som dørhåndtak eller flaske.

Munnsår gir smertefulle sår på eller rundt leppene, noen ganger også i nesen. Herpesviruset ligger latent i kroppen etter at man har blitt smittet. Det gjør at viruset kan gi utbrudd av munnsår en eller gjentatte ganger senere. Ved første gangs infeksjon med herpesvirus er infeksjonen som regel kraftigere enn ved senere utbrudd, og det er vanlig at man får allmennsymptomer i form av feber, slapphet og blemmer i munn og svelg. Utbrudd av munnsår kan utløses av sterk sol, kulde, varme, stress, menstruasjon eller nedsatt immunforsvar på grunn av andre infeksjoner i kroppen.

Skrevet av Allmennlege

Birgitte Bjørntvedt Øie

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Infeksjonssykdommer:

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Infeksjonssykdommer kan ramme alle organer i kroppen. Infeksjoner spenner fra helt uskyldige og vanlige tilstander som forkjølelse og mage-tarminfeksjoner til alvorlige og potensielt dødelige sykdommer som bakteriell hjernehinnebetennelse og ebola-infeksjon.

Alvorlighetsgraden til de ulike infeksjonssykdommene avhenger av type mikrobe og hvilket organ som er affisert. Eksempelvis vil infeksjoner i hjerte, hjerne, nedre luftveier og blod ofte være mer alvorlige enn for eksempel infeksjoner i øvre luftveier og hud. For sykdomsforløp og overlevelse spiller også pasientens immunforsvar og allmenntilstand en rolle. For bakterielle infeksjoner finnes mange forskjellige typer antibiotika som er effektive.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk