Demens

Demens er et syndrom som skyldes sykdom i hjernen, og er vanligvis av kronisk og fremadskridende natur. Flere viktige funksjoner blir rammet, som hukommelse, tenkeevne, språk, orienteringsevne og forståelse.

Demens er et syndrom, som vil si at det består av en samling av ulike symptomer. Syndromet fører til svekkelse av de intellektuelle funksjoner og påvirker evnen til å utføre dagliglivets aktiviteter, som ADL-funksjoner (personlig hygiene, påkledning, vasking, matlaging og innkjøp), sosiale funksjoner (hvordan en omgås andre i arbeid, familie og sosialt) og funksjoner i arbeid enten dette er lønnet arbeid eller frivillig, ulønnet arbeid.

Syndromet sees oftest hos personer med Alzheimers sykdom, men også som følge av cerebrovaskulære sykdommer (vaskulær demens), nevrologiske sykdommer som Huntingtons sykdom og Parkinsons sykdom, og dessverre ikke sjelden som et resultat av langvarig og alvorlig misbruk av rusmidler.

Ved Alzheimers sykdom skiller en mellom tidlig debut (før fylte 65 år) og sen debut. Tidlig debut er oftest sammenfallende med rask utvikling, dårligere prognose, og hyppigere forekomst av sykdommen i slekten (arv). Ofte er symptomene agrafi (skrivevansker), apraksi (vansker med praktiske gjøremål) og afasi (vansker med å finne ord).

Ved sen debut (etter 65 år) er sykdomsutviklingen langsommere og hukommelsessvikt er det vanligste symptom.

Vaskulær (arteriosklerotisk) demens / multiinfarktdemens skyldes gjentatte, små blødninger eller infarkter i hjernen. Som oftest ser en symptomer på hendelser i hjernen med kortvarig svekkelse av bevissthet og kortvarige lammelse. Pasienten blir bedre, men ikke helt restituert etter hver gang. For hver episode blir pasientens tilstand noe verre. En kan sammenligne det med en nedadgående trapp.

Frontotemporal demens: Sykdommen har navn etter de områdene hvor hjerneskaden sitter. Frontallappene er det overordnede organ for intellektuell funksjon. Her sitter kontrollen over drifter og impulser, evnen til sosial tilpasning, evnen til overordnet planlegging, innsikt og vurderingsevne og noen språkfunksjoner.  Frontotemporal demens er en sjelden demenssykdom. Den utgjør 5-10 prosent av alle demenstilfellene, men forekommer hos ca 20 prosent av personer som får demens før de fyller 65 år. Sykdommen angriper i hovedsak mennesker i alderen 45-65 år. Årsaken til sykdommen er ukjent, men det foreligger en arvelig komponent.

Fakta om Demens:

Demens er et syndrom som skyldes sykdom i hjernen, og er vanligvis av kronisk og fremadskridende natur. Flere viktige funksjoner blir rammet, som hukommelse, tenkeevne, språk, orienteringsevne og forståelse.

Syndromet sees oftest hos personer med Alzheimers sykdom, men også som følge av cerebrovaskulære sykdommer (vaskulær demens), nevrologiske sykdommer som Huntingtons sykdom og Parkinsons sykdom,  og dessverre ikke sjelden som et resultat av langvarig og alvorlig misbruk av rusmidler.

Skrevet av Psykiater

Nils Håvard Dahl

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Psykiske lidelser:

Psykiske lidelser er svært vanlige i befolkningen. Det antas at omtrent 20 prosent av befolkningen til enhver tid lider av en eller flere former for psykiske lidelser.

De som hyppigst søker legehjelp for psykiske lidelser, er personer som har panikklidelser, depresjoner, schizofreni eller psykosomatiske lidelser.

Tallmessig er det flest som lider av enten angslidelser eller stemningslidelser.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk