Agorafobi

Agoraphobia

Agorafobi betyr angst for åpen plass, men omfatter også angst for å være utenfor den trygge basen (vanligvis hjemmet) og på steder det ikke er umiddelbart enkelt å rømme fra, som for eksempel kollektive transportmidler.

"Agora" betyr åpen plass og "fobi" betyr frykt. Agorafobi betyr altså angst for åpen plass, men omfatter også angst for å være utenfor den trygge basen (vanligvis hjemmet) og på steder det ikke er umiddelbart enkelt å rømme fra, som for eksempel kollektive transportmidler. En person med agorafobi har også angst for å oppholde seg i store folkemengder eller være på steder med mange mennesker til stede samtidig.

Som følge av denne frykten, unnvikes slike situasjoner, eller situasjonene gjennomleves med betydelig angst. Dette kan også gå på bekostning av personens sosiale liv. Eksempler på angstutløsende steder kan være butikk/kjøpesenter, restaurant, kirke, kino, klasserom, buss, fly, tog, tunnel. Eksempel på en angstutløsende situasjon kan være på en kino: Personen kan enten la være å gå på kino, eller velge å sette seg på de ytterste rekkene der han har mulighet til å raskt kunne forlate stedet om frykt eller panikk skulle oppstå.

Personen kan være bekymret for panikkanfall (eller enkeltsymptomer som hjertebank og følelse av å ville besvime, miste kontrollen eller "bli gal"), og typisk for en person med agorafobi er forventningsangsten ("angst for angsten") som inntreffer når han forutser at han kan møte angstutløsende steder eller objekter.

Noen personer opplever sjelden angst fordi de unnviker den fobiske situasjonen, og i ekstreme tilfeller ser en personer som ikke forlater huset. Noen tvinger seg gjennom situasjoner med en betrodd venn, mens andre kan ha med seg en gjenstand eller gjennomføre et visst rituale på forhånd. Noen unngår angstutløsende situasjoner i frykt for at et panikkanfall skal oppstå fordi de synes de fysiske symptomene eller handlingslammelsen som følger et panikkanfall er ekstremt pinlig.

Begge kjønn rammes av lidelsen, men nesten dobbelt så mange kvinner som menn. Lidelsen rammer personer i alle aldre.

Agorafobi er en fobisk angslidelse. Fobiske angstlidelser er frykt for spesifikke objekter eller situasjoner som ikke innebærer reell fare. Eksempler på dette kan være frykt for høyder, trange rom, spesifikke dyr (for eksempel edderkopper), angst for åpne plasser og angst for å reise med kollektivt transportmiddel (for eksempel buss).

Symptomer

En person med agorafobi kan få fysiske symptomer som hjertebank, pusteproblemer og svimmelhet i møte med det han eller hun har fobi for.

En person med agorafobi kan få fysiske symptomer som hjertebank, pusteproblemer og svimmelhet. Noen personer kan kjøre i egen bil eller i drosje alene, men angsten kan være så invalidiserende at personen ikke tør forlate hjemmet uten å være sammen med en fortrolig person.

Symptomene opptrer ofte for første gang i forbindelse med panikkanfall (panikklidelse). Panikkanfall er også en vanlig følgetilstand, og andre lidelser som depresjon og sosial fobi kan også oppstå.

En person med agorafobi prøver å unngå den fobiske situasjonen, eller møter den med betydelig høyt stressnivå. Siden mange prøver å unngå det som fremkaller angsten, vil en del på denne måten sjelden oppleve angst.

Personen kan ha forventningsangst (angst for angsten). Angsten for nye angstanfall gjør at personen unnviker situasjoner eller steder panikkanfallet oppstod. Unnvikelsen forsterker frykten for nye anfall. Over tid blir unnvikelsen mer og mer omfattende og livskvaliteten innskrenkes. I sin mest uttalte form kan personen bli helt hjelpeløs og avhengig av andre for å fungere normalt.

Andre symptomer er uvirkelighetsfølelse, frykt for å miste kontrollen, problemer med å trekke pusten, kvelningsfornemmelse, trykk i brystet, frykt for å dø, kvalme, urolig mage, hetetokter eller frysninger, dødhetsfølelse eller parestesier (prikkinger og stikkinger i huden).

Behandling og forebygging

Kognitiv adferdsterapi er den behandlingen som har best dokumentert effekt.

Kognitiv adferdsterapi er den formen for psykoterapi som har mest solid forskningsdokumentasjon for effekt. Personen lærer seg å mestre angsten og prøver gradvis å utsette seg for de angstutløsende situasjonene. I tillegg har en endringsfokus på urealistiske tanker knyttet til de fobiske objektene.

Noen ganger kan medikamentell behandling (antidepressiva) være et nyttig supplement til psykoterapi. Hvis årsaken til agorafobi er panikkanfall, kan behandling av panikkanfall alene ofte føre til at lidelsen forsvinner av seg selv uten tillegg av eksponeringsbehandling.

Undersøkelse og diagnostikk

Det er klare kriterier for å stille diagnosen agorafobi.

For å stille diagnosen agorafobi, må følgende kriterier være til stede for å stille diagnosen: Unngåelse av, eller angst, i minst to av følgende situasjoner: a) folkemengder, b) offentlige steder c) ferdes alene d) ferdes utenfor hjemmet. Følgende diagnostiske verktøy som brukes for å diagnostisere denne sykdommen: SCID I, MINI, SPIFA

Årsak

Det kan være flere årsaker til agorafobi.

Det kan være flere årsaker til agorafobi. Noen utvikler lidelsen som følge av sosial fobi eller panikkanfall ved panikklidelse. Det synes å være et bindeledd mellom dine egne fobier og dine foreldres fobier. Barn kan lære fobier ved å observere et familiemedlems fobiske reaksjon på et objekt eller en situasjon.

Prognose

Prognosen er god med kognitiv atferdsterapi.

Med psykologisk behandling (kognitiv atferdsterapi) er prognosen god, og det er få tilbakefall. Med medikamentell behandling er resultatet også godt, men mange opplever tilbakefall etter avsluttet medikamentell behandling.

Fakta om Agorafobi:

Agorafobi betyr angst for åpen plass, men omfatter også angst for å være utenfor den trygge basen (vanligvis hjemmet) og på steder det ikke er umiddelbart enkelt å rømme fra, som for eksempel kollektive transportmidler. En person med agorafobi har også angst for å oppholde seg i store folkemengder eller være på steder med mange mennesker til stede samtidig. Eksempler på angstutløsende steder kan være butikk/kjøpesenter, restaurant, kirke, kino, klasserom, buss, fly, tog, tunnel.

En person med agorafobi prøver ofte å unngå situasjoner som kan utløse angsten. For noen kan agorafobi derfor bli hemmende for livsutfoldelsen, og noen forlater aldri huset av frykt for å utløse angsten. 

Skrevet av Psykiater

Nils Håvard Dahl

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Angstlidelser:

Angstlidelser er blant de aller vanligste psykiske lidelsene i befolkningen. Så mye som hver fjerde nordmann vil oppleve en angstlidelse i løpet av livet, og 15 prosent opplever angst i løpet av et år.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk