Scheuermanns sykdom

Scheuermanns kyfose

Sist oppdatert 22.06.2015

Scheuermanns sykdom er en tilstand hvor ryggvirvlene vokser feil og kan presses sammen. Dette kan gi smerter og pukkelrygg.

Scheuermanns sykdom er en tilstand som oppstår hos unge barn, gjerne fra 13-års alder. Man vet ikke hva som er årsaken til sykdommen, men sykdommen starter med at de ulike ryggvirvlene vokser feilaktig. Dette gjør at ryggen blir mindre solid, og mens barnet vokser blir belastningen på ryggvirvlene såpass stor at det kan ende med at virvlene presses sammen. Konsekvensen av dette er at man kan få pukkelrygg og plager fra dette.

Symptomene fra Scheuermanns sykdom er smerter i ung alder, gradvis utvikling av pukkelrygg og eventuelt problemer med å belaste ryggen normalt. Noen vokser av seg smertene mens andre kan få kroniske ryggplager. Dette avhenger av hvor alvorlig tilstanden er hos hver enkelt pasient.

Sykdommen er vanligere hos gutter enn jenter, og man ser faktisk tilstanden hos over fire prosent av tenåringer. Det er viktig å fange opp disse pasientene tidlig, da man kan benytte seg av forebyggende tiltak for å unngå at virvlene presses sammen. Dette er i all hovedsak å unngå belastende øvelser, tunge løft og så videre.

Scheuermanns sykdom er kalt opp etter en dansk radiolog ved navn Holger Werfel Scheuermann.

Symptomer

Scheuermanns sykdom gir smerter og pukkelrygg/feilstilling i ryggen. Det er i stor grad kosmetiske forhold knyttet til sykdommen som ikke skal undervurderes.

Symptomene fra Scheuermanns sykdom er vanligvis smerter fra ryggen og utvikling av pukkelrygg. Enkelte ganger kan pasientene være unge, helt ned i 10-års alder. Det vanligste er derimot at symptomene oppstår fra vekstspurten i puberteten, rundt 13 år. Det er ikke slik at alle pasienter besøker lege tidlig, så voksne kan også komme til lege med problemene. Da er det ofte utviklet en alvorlig feilstilling i ryggen og pasienten klager over mye smerter. Smertene blir som regel verre jo lengre man har ubehandlet Scheuermanns sykdom. Smertene blir gjerne verre under aktivitet og bedres i hvile. Pukkelrygg kan være svært traumatisk for pasienten, da de kosmetiske utfordringene dette fører med seg er vanskelig å takle. Dette skal ikke undervurderes.

Man kan også få problemer med å puste eller hjerteproblemer. Det er fordi plassforholdene i brysthulen kan endres, men det krever en svært stor feilstilling og er derfor veldig sjelden. Det er også mulig å få nevrologiske symptomer med belteformet smerte, nedsatt følelighet og andre symptomer. Rask utvikling av slike symptomer og pukkelrygg er viktig å følge med på.

En god del av pasientene får aldri symptomer og kan få en såpass mild form for pukkelrygg at de aldri drar til legen. Det vil de heller ikke ha behov for.

Behandling og forebygging

Milde former for Scheuermanns sykdom behandles med opptrening og god informasjon. Om feilstillingen og symptomene er svært alvorlige er operasjon aktuelt.

Scheuermanns sykdom er en tilstand hvor enkelte får kraftige og alvorlige symptomer, mens andre aldri får plager. Man må derfor vurdere behandling hos hver enkelt pasient. Liten pukkelrygg og feilstilling gir som regel få symptomer. I begynnelsen er det ofte bra nok å følge pasienten med kontroller og vurdere om pasienten får videre utvikling av symptomer.

Forebyggende tiltak kan være viktig ved Scheuermanns sykdom. Man må igangsette tidlige tiltak som gjør at man unngår stor feilstilling i virvlene. Dette gjelder en viss tilrettelegging på skole og i idrett, hvor man nok burde unngå de mest belastende bevegelsene som utsetter ryggen for mye stress. Om barn får tilstanden tidlig, er det aktuelt å gi dem korsett/stabiliserende overkroppsbehandling. Dette er fordi de ikke enda er utvokst, og man ønsker å tilrettelegge for at ryggen ikke får ytterligere feilstillinger. Dette er ikke aktuelt hos voksne.

Fysioterapi og styrking av muskulatur er viktig hos disse pasientene. De må lære hvordan man kan skåne ryggen og unngå for stor belastning. Fysioterapeutene vil ha god kontroll på hva som er fornuftig å fokusere på.

Smertestillende medikamenter er ofte nødvendig, eventuelt betennelsesnedsettende medikamenter. Det er trolig en betennelseskomponent i utviklingen av sykdommen. Betennelsesnedsettende medikamenter skal man ikke gå på i for lang tid.

Det er aktuelt å operere voksne pasienter med store feilstillinger og sterke smerter. I tillegg er operasjon fornuftig om pasientene har nevrologiske symptomer, som belteformete smerter på overkroppen eller nedsatt følelighet. Man skal derimot være klar over at operasjon for Scheuermanns sykdom aldri er enkelt og det er komplikasjonsrisiko. Operasjonen krever god planlegging i forkant og det må tas hensyn til en rekke andre organer som er i nærheten. Ved operasjon ønsker man å stabilisere ryggen med skruer og metall og rett og slett gjøre pukkelryggen mindre. Dette vil forhåpentligvis minske smertene og bedre symptomene, i tillegg til å bremse videre utvikling av feilstillinger.

Etter operasjon skal pasienten følges tett med røntgenbilder og undersøkelse. Det er viktig å komme i gang med opptrening etter operasjon, men det tar gjerne flere måneder før man er tilbake til normalt funksjonsnivå og kan trene som vanlig.

Undersøkelse og diagnostikk

Scheuermanns sykdom diagnostiseres med ryggundersøkelse og stående røntgenbilder av ryggen.

Sykehistorien er som alltid viktig. Når oppstår plagene, hva slags plager er det snakk om og eventuelt andre symptomer. Det er også naturlig å spørre om andre i familien har liknende problemer. Ved rask utvikling av sykdommen kan pasientene føle at armene blir lengre enn før og at klærne ikke lenger sitter like bra over ryggpartiet.

Det er viktig med en grundig ryggundersøkelse og nevrologisk undersøkelse. Pasientene med Scheuermanns sykdom har ofte smerte rett over de aktuelle virvlene som har blitt presset sammen. Det er derfor viktig å lokalisere akkurat hvilke virvler det er snakk om. Pasientene kan ofte få utstrålende smerter horisontalt ut fra virvelen, altså i et belteformet område. Dette må legen vurdere.

Scheuermanns sykdom er en tilstand hvor røntgenbilder av ryggen er svært viktig. Røntgenbildene burde være tatt stående. Røntgenlegene kan regne ut ulike vinkler i ryggsøylen for å vurdere om det er Scheuermanns det er snakk om. Moderat kyfose (pukkelrygg) er faktisk relativt vanlig i befolkningen, så man må vurdere om det er en normalvariant eller sykdom. Røntgenbilder er viktig dokumentasjon for videreutvikling av feilstillinger i ryggen.

Årsak

Scheuermanns sykdom har ukjent årsak, men det er trolig en viss arvelighet. Det er vanligere at gutter får det.

Man er ikke sikker på hva som gir Scheuermanns sykdom. Det er mange teorier, blant annet at det er arvelig. Det er derimot ikke bevist noen arvegang eller spesifikke gener for akkurat denne tilstanden. Man antar det er en sammenheng mellom høy vekt og høyde og utvikling av Scheuermanns sykdom. Tungt kroppsarbeid og mye løfting er også en mulig årsak.

Når man ser på røntgenbilder av pasienter med Scheuermanns sykdom, ser man at det er endringer i ryggvirvlene. De er gjerne sammenpressede og har mindre bindevev og andre viktige stoffer. Det er også sannsynligvis endringer i selve veksten av virvlene. Det er trolig også en betennelsesreaksjon i bunnen av utviklingen av tilstanden, som endrer brusk og ben i virvlene.

Det er vanligere for gutter enn jenter å få Scheuermanns sykdom. Debut for symptomer er gjerne i vekstspurten i puberteten, fra 13-års alder.

Prognose

Ved milde former for Scheuermanns sykdom vil pasientene klare seg godt med kun opptrening og informasjon. Etter operasjon vil de fleste ha god smertelindring og funksjon, men det krever en pasient som er villig til å trene seg opp.

Det er stor variasjon i hvor alvorlig feilstillingen i ryggen blir for pasienter med Scheuermanns sykdom. De milde feilstillingene trenger ofte ikke særlig behandling utover forebygging, opptrening og god informasjon.

Når pasientene er ferdig utvokst, vil man kunne vurdere hvor kraftig videre utvikling av Scheuermanns sykdom vil bli. Om pasientene har kun små feilstillinger etter at de er utvokst, får man gjerne få problemer senere. Om stor feilstilling utvikles som ung, vil prognosen være mindre god og kroniske smerter er gjerne resultatet. Alt dette kan måles på røntgenbilder.

Pasientene som opereres, har såpass sterke symptomer eller så stor feilstilling at de ikke klarer seg med kun opptrening. Operasjonen er stor og komplisert. Om operasjonen er vellykket, håper man at pasienten får bedre funksjon enn tidligere. Det er derimot store individuelle variasjoner, og operasjonen er noe kontroversiell. Det er ikke tydelig vist at pasienter som opereres har bedre funksjon enn de som ikke opereres. Det er derimot klart at selvbildet til pasienten bedres drastisk, noe som selvsagt også er god behandling.

Fakta om Scheuermanns sykdom:

Scheuermanns sykdom er en tilstand hvor ryggvirvlene vokser feil og kan presses sammen. Dette kan gi smerter og pukkelrygg. Symptomene fra Scheuermanns sykdom er smerter i ung alder, gjerne rundt vekstspurten i 13-årsalderen, og gradvis utvikling av pukkelrygg og eventuelt problemer med å belaste ryggen normalt. Noen vokser av seg smertene mens andre kan få kroniske ryggplager. Dette avhenger av hvor alvorlig tilstanden er hos hver enkelt pasient.

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Kjetil Føleide Isaksen

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Skader i muskler og skjelett:

Skader i muskler og skjelett omfatter alt fra relativt ukompliserte og hyppig forekommende tilstander som ankelforstuinger og muskelstrekk til store kompliserte brudd og bløtdelsskader. Brudd oppstår oftest som følge av et ytre traume. Det kan også skyldes belastning over tid, såkalt tretthetsbrudd, eller de kan oppstå hvis skjelettstrukturen er svekket på grunn av underliggende sykdom som osteoporose eller spredning fra kreftsykdom.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk