Sjögrens syndrom

Sjögren's syndrome

Sist oppdatert 04.06.2015

Sjögrens syndrom er en sjelden tilstand som kjennetegnes av kroniske betennelser i kroppens kjertler. Særlig utsatt er tårekjertlene og spyttkjertlene. Sjögrens syndrom er knyttet til revmatiske sykdommer slik som som leddgikt.

Sjögrens syndrom er en kronisk, revmatisk lidelse. Ved Sjögrens syndrom er det en pågående betennelsesprosess i kroppens kjertler som gjør at for eksempel tårevæske, spytt og leddvæske ikke blir produsert som det skal. Dette fører til symptomer som tørre øyne, munntørrhet og leddplager. Sjögrens syndrom forekommer hos rundt 0,5 prosent av befolkningen. Tilstanden oppstår i de aller fleste tilfeller hos middelaldrende kvinner.

Man deler inn i primær og sekundær Sjögrens syndrom. Ved primær Sjögrens syndrom oppfylles kriteriene til Sjögrens syndrom uten at pasienten har noen kjent bakenforliggende eller medvirkende årsak til plagene. Sekundær Sjögrens syndrom sees som en del av symptombildet hos personer med andre autoimmune sykdommer, for eksempel leddgikt, sklerodermi og systemisk lupus erytematosus. Rundt en tredel av alle med Sjögrens syndrom har sekundær Sjögrens syndrom.

Symptomer

Symptomer på Sjögrens syndrom er tørre slimhinner, med de plagene det fører med seg. Alle kroppens slimhinner kan bli rammet, men det er vanligst å være plaget av tørrhet i øynene og i munnhulen.

Symptomene ved Sjögrens syndrom er ofte langsomt fremskridende, og kommer ofte og går i perioder. Derfor går det ofte mange år før tilstanden blir gjenkjent som Sjögrens syndrom.

Tørre øyne og munntørrhet er de mest fremtredende symptomene ved Sjögrens syndrom. Tørre øyne kan føre til svie, kløe, tretthet og følelse av å ha rusk i øynene. Øynene blir lett røde og irriterte og mer sensitive for for eksempel vind og røyk. Betydelig og langvarig tørrhet i øynene ved Sjögrens syndrom kan på sikt gi varig skade på øyeslimhinnene og med det varig synsnedsettelse, dersom man ikke passer på å fukte øynene regelmessig.

Munntørrhet vil gjøre det vanskelig å tygge og svelge. Maten smaker ofte mindre enn tidligere. Munntørrhet fører til at man lettere får hull i tennene, og at man har lettere for å få soppinfeksjon i munnhulen.

Sjögrens syndrom kan også gi allmenn slapphet, samt smerte i ledd og muskler. Mange kvinner som får Sjögrens syndrom, opplever tørrhet i skjedeslimhinnen. Pasienter med Sjögrens syndrom kan også rammes av tørrhet i slimhinner i tarm og luftveier, som kan føre til henholdsvis forstoppelse og økt risiko for luftveisinfeksjoner. Det er heller ikke uvanlig at Sjögrens syndrom gir en betennelse i urinblæreveggen, som kan føre til symptomer som inkontinens og plager ved vannlatning.

Behandling og forebygging

Det finnes ingen kurerende behandling av Sjögrens syndrom. Behandlingen går derfor først og fremst ut på å lindre symptomer.

Selv om mye av behandlingen ved Sjögrens syndrom går ut på enkle ting som man kan gjøre selv hjemme, er det viktig at tilstanden og behandlingen følges opp jevnlig av lege.

Tørre øyne behandles med øyedråper, også kalt kunstig tårevæske. Ved munntørrhet anbefales det å fukte munnen eller drikke regelmessig, samt å tygge sukkerfri tyggegummi. God munnhygiene og munnskyll med fluor er viktig for å forebygge tannråte. Pasienter med Sjögrens syndrom bør følges opp regelmessig av tannlege. Tørrhet i skjedeslimhinnen behandles med fuktende kremer eller glidemiddel. Plager med forstoppelse kan behandles med milde avføringsmidler. Leddsmerter kan i perioder med mye smerter behandles med såkalte NSAIDS, som er betennelsesdempende og smertestillende medikamenter. Med behandling mot tørre slimhinner forebygger man varige skader på slimhinnene som følge av tørrhet. 

Langvarig medikamentell behandling kan være aktuelt for å dempe betennelsesprosessene hos pasienter med store plager. Medikamenter som kan brukes er blant annet kortison eller lavdoser av enkelte typer cellegift. Slik behandling skal startes opp hos en spesialist innen revmatologi.

Undersøkelse og diagnostikk

For at diagnosen Sjögrens syndrom skal kunne settes, må en rekke kriterier oppfylles. Kriteriene består til dels av pasientens symptomer, og til dels av undersøkelser og prøver som gjøres hos lege.

Helt sentralt i diagnostikken er opplysninger om at pasienten er plaget med tørre øyne og/eller tørr munn. Nedsatt tåreproduksjon kan så dokumenteres ved en enkel undersøkelse hos legen. Spyttkjertlenes funksjon kan undersøkes ved bildediagnostikk, vevsprøver, eller ved å måle spyttproduksjon ved såkalt sialometri. Blodprøver kan påvise såkalte autoantistoffer i blodet, som er tegn på at det foregår en betennelse som er rettet mot kroppens eget vev.

Det betegnes som primær Sjögrens syndrom dersom kriteriene for Sjögrens syndrom er oppfylt, uten at det finnes noen annen bakenforliggende, annen revmatisk sykdom som kan være årsak til pasientens symptomer. Hvis pasienten fra tidligere har en annen revmatisk sykdom som helt eller delvis kan forårsake symptomene, betegnes tilstanden som sekundær Sjögrens syndrom.

Årsak

Årsaken til Sjögrens syndrom er ukjent, men man vet at det dreier seg om en autoimmun prosess. Personer som fra før har andre autoimmune sykdommer, er mer utsatte enn andre for å få Sjögrens syndrom.

Sjögrens syndrom regnes som en såkalt autoimmun tilstand. Det vil si at den skyldes en feilregulering av kroppens immunforsvar, som gjør at immunforsvaret angriper kroppens egne celler, spesielt kjertelceller. Dette vil over tid gjøre at kjertlene blir skadet og ikke klarer å produsere det de skal. Hva som forårsaker denne immunreaksjonen ved Sjögrens syndrom, er ikke kjent. Men man vet at personer som allerede lider av andre autoimmune tilstander, slik som leddgikt, er mer utsatte enn andre for å få Sjögrens syndrom.

Prognose

De fleste med Sjögrens syndrom vil oppleve en langsom og gradvis forverring av sine plager, men Sjögrens syndrom forårsaker svært sjelden alvorlig sykdom.

Forløpet av Sjögrens syndrom varierer fra pasient til pasient. Det typiske ved Sjögrens syndrom er imidlertid en rolig og langsom forverring av symptomer, uten at det noen gang oppstår noen alvorlig sykdom som følge av syndromet. God forebyggende behandling er viktig for å unngå mulige komplikasjoner, slik som tannråte og skade på øyeslimhinnen. Man har sett at personer med Sjögrens syndrom er mer utsatt for å få lymfekreft enn resten av befolkningen, men lymfekreft er en såpass sjelden sykdom at sannsynligheten for å få dette er svært lav, også hos personer med Sjögrens syndrom.

Fakta om Sjögrens syndrom:

Sjögrens syndrom er en tilstand som kjennetegnes av kroniske betennelser i kroppens kjertler. Særlig utsatt er tårekjertlene og spyttkjertlene. Sjögrens syndrom er knyttet til revmatiske sykdommer slik som leddgikt. Det er flest kvinner som får Sjögrens syndrom.

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Joakim Dybvik Eriksson

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Revmatiske sykdommer:

Revmatiske sykdommer er en sammensatt gruppe lidelser som rammer kroppens bevegelsesapparat og som vanligvis gir plager i form av smerter, stivhet og bevegelsesinnskrenkning. Sykdommene er ofte kroniske. Revmatiske sykdommer kan deles inn i betennelsesaktige sykdommer og betennelsesaktige bindevevssykdommer, slitasjesykdommer og bløtdelsrevmatiske sykdommer.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk