Nekrotiserende øregangsbetennelse

Nekrotiserende ekstern otitt, necrotizing external otitis

Sist oppdatert 24.06.2015

Nekrotiserende øregangsbetennelse er en sjelden komplikasjon til øregangsbetennelse, og gir ødeleggelse av vevet i tinningbeinet. Tilstanden rammer vanligvis eldre mennesker med diabetes eller redusert immunforsvar andre årsaker.

Nekrotiserende øregangsbetennelse (nekrotiserende ekstern otitt) er en sjelden komplikasjon til betennelse i øregangen (ekstern otitt). Med ordet nekrotiserende menes det at tilstanden ødelegger vev, i dette tilfellet tinningbeinet og eventuelt andre knokler i skallen. Typiske symptomer er kløe, ubehag og puss i øret som ikke blir bedre til tross for behandling. Nekrotiserende ekstern otitt rammer først og fremst eldre personer med diabetes eller andre sykdommer som reduserer immunforsvaret.

Øregangsbetennelse er i utgangspunktet en ufarlig irritasjon av hud og slimhinner i øregangen, men ved nekrotiserende ekstern otitt sprer infeksjonen seg gjennom hud og brusk til tinningbeinet. Ubehandlet kan tilstanden spres videre til andre knokler i skallen og forårsake skader på hjernenerver, skader i hjernen og i verste fall død.

Nekrotiserende øregangbetennelse er også kjent som malign (ondartet) ekstern otitt. Sykdommen har ingenting med kreft å gjøre, men har sammenheng med at tilstanden tidligere hadde høy dødelighet. Som følge av bedre behandlingsmuligheter er dødeligheten mye lavere i dag.

Symptomer

Nekrotiserende øregangsbetennelse begynner vanligvis med en øregangsbetennelse som ikke går over. Plager som kløe og ubehag i øret øker i intensitet, og smertene er ofte verst om natten. Etter hvert som infeksjonen sprer seg, kan det oppstå symptomer fra muskulaturen i ansiktet.

Nekrotiserende øregangsbetennelse starter som regel som en øregangsbetennelse (ekstern otitt). Symptomene på øregangsbetennelse er kløe, ubehag og puss i øret. Ved nekrotiserende ekstern otitt blir ikke tilstanden bedre av vanlig behandling, og symptomene øker i intensitet. Det er vanlig med smerter om natten.

Noen får symptomer andre steder enn i øret. Det er typisk med hovne lymfeknuter på halsen, kjevesperre (det vil si at det er vanskelig å åpne munnen) eller plager fra tyggemuskulaturen. Etter hvert som infeksjonen utvikler seg, kan den spre seg til andre ben i skallen og skade hjernenerver. Det er vanligvis ansiktets bevegelsesnerve som rammes først, og dette kan føre til lammelse av ansiktsmuskulaturen på den ene siden.

Behandling og forebygging

Behandlingen av nekrotiserende øregangsbetennelse består av korreksjon av immunsvikten, lokalbehandling av øregangen og antibiotika i tablettform.

Behandlingen av nekrotiserende øregangsbetennelse består av flere deler, og bør styres av en øre-nese-hals-lege. For det første er det viktig å korrigere immunsvikten dersom det er mulig. Det innebærer streng kontroll av en eventuell diabetes og/eller aggressiv behandling av andre tilstander som påvirker immunforsvaret.

Det er også viktig å behandle lokalt, med grundig rengjøring av øregangen og bruk av en antibiotikasalve som virker mot bakterien Pseudomonas aeruginosa. I tillegg gis det antibiotika i tablettform, og behandlingen skal vare i minst fire uker. Det kan være nødvendig å stå på en kombinasjon av to forskjellige medikamenter. I svært sjeldne tilfeller av nekrotiserende ekstern otitt kan det bli aktuelt å operere tinningbeinet.

Undersøkelse og diagnostikk

Mistanke om nekrotiserende øregangsbetennelse oppstår på bakgrunn av sykehistorien, og forsterkes ved typiske funn på blod- og bakterieprøver. Diagnosen bekreftes ved bildeundersøkelser som CT og scintigrafi.

Nekrotiserende øregangsbetennelse bør mistenkes ved øregangsbetennelse som, til tross for behandling, ikke blir bedre. Dette gjelder spesielt for personer med redusert immunforsvar. Allmennlegen vil vanligvis ta blodprøver og en bakterieprøve fra øregangen, i tillegg til å undersøke øret. Det er typisk at blodprøven viser en forhøyet senkningsreaksjon (SR), mens prøven fra øregangen gir oppvekst av bakterien Pseudomonas aeruginosa.

Dersom allmennlegen tror det dreier seg om en nekrotiserende øregangbetennelse, vil det henvises til en spesialist i øre-nese-hals-sykdommer. Her vil tilstanden utredes videre ved hjelp av bildeundersøkelser som CT og scintigrafi. Disse undersøkelsene kartlegger i hvilken grad infeksjonen har spredt seg til ben i skallen, og kan bekrefte diagnosen.

Årsak

Nekrotiserende øregangsbetennelse er en sjelden komplikasjon til øregangsbetennelse, og skyldes spredning av en bakterieinfeksjon fra øret til tinningbeinet. Tilstanden rammer vanligvis mennesker med redusert immunforsvar.

Nekrotiserende øregangsbetennelse er vanligvis en komplikasjon til øregangsbetennelse (ekstern otitt), men kan også følge mellomørebetennelser. Tilstanden, som i begynnelsen er en ufarlig irritasjon, utvikler seg og spres gjennom hud og brusk til tinningbeinet. Som regel forårsakes nekrotiserende ekstern otitt av bakterien Pseudomonas aeruginosa.

Infeksjonen rammer hovedsakelig eldre mennesker med diabetes (sukkersyke) eller andre tilstander som reduserer immunforsvaret. Dette kan for eksempel være kreftsykdom, AIDS eller behandling med immundempende medikamenter.

Prognose

Med riktig behandling er prognosen ved nekrotiserende øregangsbetennelse vanligvis god. Tilstanden kan likevel bli livstruende, da personene som rammes ofte har underliggende sykdom og redusert immunforsvar fra før.

Nekrotiserende øregangsbetennelse var tidligere forbundet med høy dødelighet, men som følge av utviklingen av antibiotika er prognosen langt bedre i dag. De fleste tilfellene av nekrotiserende øregangbetennelse lar seg behandle. Imidlertid har mange av pasientene underliggende sykdom og redusert allmenntilstand fra før, og tilstanden kan bli kritisk. Involvering av hjernenervene gir dårligere prognose.

Fakta om Nekrotiserende øregangsbetennelse:

Nekrotiserende øregangsbetennelse er en sjelden komplikasjon til betennelse i øregangen (ekstern otitt). Med ordet nekrotiserende menes det at tilstanden ødelegger vev, i dette tilfellet tinningbeinet og eventuelt andre knokler i skallen. Typiske symptomer er kløe, ubehag og puss i øret som ikke blir bedre til tross for behandling. Etter hvert kan andre symptomer oppstå, som lammelse i ansiktsmuskulaturen på den ene siden. Nekrotiserende øregangsbetennelse rammer først og fremst eldre personer med diabetes eller andre sykdommer som reduserer immunforsvaret.

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Julie Hellem Aaby

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Sykdommer i øre-nese-hals:

Sykdommer i øre-nese halsområdet rammer ofte sansefunksjonene, og kan påvirke vår evne til å puste, svelge, høre og snakke. Mange av sykdommene i dette området er infeksjoner og andre lidelser som lar seg behandle, men det finnes også en rekke varige tilstander som kan forringe livskvaliteten, for eksempel hørselstap eller øresus (tinnitus).

Infeksjoner, som halsbetennelse og ørebetennelse, samt polypper er mest vanlig hos barn. En rekke tilstander i det indre øret, som krystallsyken og virus på balansenerven, gir svimmelhet og balanseforstyrrelser. Disse tilstandene er mest vanlig hos eldre.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk