Herpes simplex øyeinfeksjon

Herpes simplex keratitis

Sist oppdatert 15.05.2015

Herpes simplex øyeinfeksjon er en virusinfeksjon i øyet som gir smerter og andre plager fra øyet, og som i verste fall kan føre til blindhet. Den kan behandles med medikamenter hos øyelege.

Herpes simplex øyeinfeksjon rammer i ni av ti tilfeller kun det ene øyet. Øyet blir rødt, rennende og smertefullt. Uten behandling kan en infeksjon med herpes simplex i øyet i verste fall føre til blindhet, derfor må man ved en infeksjon med herpes simplex i øyet raskt bli henvist til øyelege for behandling. Behandlingen er imidlertid god, og komplikasjoner ved øyeinfeksjon med herpes simplex er i dag uvanlig.

Øyeinfeksjon med herpes simplex, også kalt okulær herpes simplex og herpes simplex-keratitt, er en virusinfeksjon i øyet.  Øyeinfeksjon med herpes simplex er den vanligste årsaken til betennelse i hornhinnen, øyets ytterste lag, men infeksjonen kan også gå dypere og påvirke andre deler av øyet.  Man regner med at over halvparten av befolkningen er smittebærere av herpes simplex virus 1, men det er kun hos et fåtall at viruset fører til sykdom. I Norge oppstår rundt 1000 tilfeller av øyeinfeksjon med herpes simplex i året, hvorav ca. 400 av disse er nyoppståtte tilfeller, mens ca. 600 er pasienter som har hatt sykdommen ved en tidligere anledning. Herpes simplex øyeinfeksjon kan ramme både barn og voksne. 

Symptomer

Herpes simplex øyeinfeksjon medfører vanligvis lysskyhet, smerter, rødhet og renning i det ene øyet. Den kan også gi nedsatt syn.

Herpes simplex øyeinfeksjon rammer vanligvis kun det ene øyet. Øyet blir rødt, rennende og smertefullt. Graden av smerte kan variere, fra lette til betydelige smerter. Pasienten er ofte plaget av lysskyhet. Hvis øyeinfeksjonen på hornhinnen sitter sentralt på øyet, foran pupillen, kan det føre til at pasienten opplever å få tåkete syn.

Behandling og forebygging

Herpes simplex øyeinfeksjon behandles med øyedråper og øyesalver i samråd med øyelege.

Ved en herpes simplex øyeinfeksjon skal allmennlegen straks henvise pasienten til øyelege. Det er viktig at det skjer raskt, da det er viktig å komme i gang med behandling så tidlig som mulig for å stoppe videre skade på hornhinnen. Det sentrale i behandlingen av herpes simplex øyeinfeksjon er såkalte antivirale øyesalver, med virkestoffet aciklovir, som er effektivt mot herpes simplex-viruset. Ut fra alvorlighetsgraden av infeksjonen kan det også være nødvendig med tilleggsbehandling, for eksempel betennelsesdempende øyedråper, eller antibiotika-øyedråper, som kan forebygge at det i tillegg oppstår en bakterieinfeksjon i det skadde området. For å fremskynde tilhelingen kan det også være aktuelt å skrape av overflaten av de delene av hornhinnen som er infisert med en egen hornhinneskrape.

Undersøkelse og diagnostikk

Diagnosen herpes simplex øyeinfeksjon stilles på bakgrunn av sykehistorien, og funn av typiske forandringer på overflaten av hornhinnen.

En skade på hornhinnen som skyldes en herpes simplex øyeinfeksjon vil forme et karakteristisk mønster på overflaten av hornhinnen. Det kan vanligvis ikke sees med det blotte øyet, men det finnes øyedråper, for eksempel såkalte fluorescein-øyedråper, med fargestoffer som midlertidig farger de stedene av hornhinnen som er skadet. Observeres de karakteristiske mønstrene for en herpes simplex øyeinfeksjon etter drypping med disse øyedråpene, kan en stille diagnosen.

Årsak

Herpes simplex øyeinfeksjon forårsakes av virus i gruppen herpes simplex, i de fleste tilfeller av herpes simplex virus type 1 (HSV-1), men i enkelte tilfeller også av herpes simplex virus type 2 (HSV-2).

Herpes simplex øyeinfeksjon forårsakes vanligvis av herpes simplex virus type 1 (HSV-1), som er mest kjent for å forårsake munnsår. Den kan også forårsakes av herpes simplex virus type 2 (HSV-2), et annet virus i samme familie. Infeksjonen spres gjennom dråpe- eller kontaktsmitte direkte til hornhinnen. En stor andel av befolkningen er smittebærere av herpes simplex, uten at de noen gang får symptomer. Imidlertid kan faktorer som øyeskade, generell sykdom, psykisk stress og nedsatt immunforsvar gjøre at en får et utbrudd av virusinfeksjon i øyet. Ved et slikt første utbrudd av en herpes simplex-infeksjon i øyet, vil dessuten viruset gjerne vandre inn i en av nervene som går ut til øyet. Her kan de ligge i hvile også etter at utbruddet i øyet har gått tilbake, før de ved en senere anledning, når forholdene ligger til rette for det, kan vandre tilbake til øyet og forårsake et nytt utbrudd. Har man først hatt én herpes simplex øyeinfeksjon, er det altså betydelig høyere sannsynliget for at man får et nytt utbrudd ved en senere anledning.

Prognose

De fleste tilfeller av herpes simplex øyeinfeksjon heles fullstendig. Det er imidlertid en sjanse for at infeksjonen gjenoppstår. I mer uvanlige tilfeller kan infeksjonen forårsake en varig synsforstyrrelse.

Med riktig behandling vil en herpes simplex øyeinfeksjon normalt tilheles fullstendig innen én til to uker. Etter et første utbrudd er det imidlertid en ganske høy risiko for nye episoder; rundt én av tre får et nytt utbrudd innen to år, og rundt halvparten vil få nye utbrudd innen ti år. Risikoen for alvorlige komplikasjoner er svært lav ved en herpes simplex øyeinfeksjon, men svært uttalte infeksjoner, eller infeksjoner som rammer sentralt på øyet, foran pupillen, kan medføre varig synsnedsettelse eller i verste fall blindhet. 

Fakta om Herpes simplex øyeinfeksjon:

Øyeinfeksjon med herpes simplex, er en virusinfeksjon i øyet, og den vanligste årsaken til betennelse i hornhinnen. Herpes simplex øyeinfeksjon rammer i ni av ti tilfeller kun det ene øyet. Øyet blir rødt, rennende og smertefullt. 

Uten behandling kan en infeksjon med herpes simplex i øyet i verste fall føre til blindhet, derfor må man ved herpes simplex i øyet raskt bli henvist til øyelege for behandling. 

Man regner med at over halvparten av befolkningen er smittebærere av herpes simplex virus 1, men det er kun hos et fåtall at viruset fører til sykdom. 

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Joakim Dybvik Eriksson

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Øyesykdommer:

Den aller vanligste øyesykdommen blant både voksne og barn, er øyekatarr. Andre typer betennelser i ulike deler av øyet er også ganske vanlige.

Noen øyesykdommer eller tilstander er mest vanlige blant barn, andre skyldes aldring.

Øyet er et komplekst organ med mange strukturer. Sykdomsprosesser i noen av disse strukturene vil kunne gi plager fra øynene. Mange av plagene vil påvirke synet, mens andre kun vil gi ubehag eller smerte.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk