Grønn stær

Glaukom

Sist oppdatert 10.05.2015

Grønn stær innebærer at synsnerven er skadet på grunn av for høyt trykk i øyet. Det gir bortfall av deler av synsfeltet.

Risikoen for å utvikle grønn stær øker med alderen. Så mange som en femtedel av personer over 75 antas å ha grønn stær. Noen personer har sykdommer eller medfødte anlegg som gjør at de har økt risiko for å utvikle grønn stær. De bør få utført trykkmåling av øyet jevnlig, selv om de ikke har symptomer på grønn stær. Grønn stær rammer begge øynene, men det er ikke uvanlig at det ene øyet har mer framskreden sykdom enn det andre. Synsskaden som har oppstått før man får diagnosen grønn stær, kan ikke reverseres, men med behandling kan man som regel forhindre og bremse ytterligere synstap. 

Ved grønn stær er trykket i øyet høyere enn det synsnerven tåler. Den blir skadet og synet blir dårligere. Det er særlig det perifere synsfeltet som rammes, og personen får tunnelsyn ved framskreden sykdom. Hvor høyt trykk som tåles, er forskjellig fra person til person. Det finnes også en akutt form for grønn stær. Den gir akutte øyesmerter og redusert syn, og øyet blir rødt. Lege må oppsøkes umiddelbart. Den akutte formen vil ikke bli omtalt videre her. 

Symptomer

Symptomet på grønn stær er innskrenket synsfelt, men mange merker ikke at synsfeltet er innskrenket før mye av synet er tapt.

Grønn stær gir synstap i form av at synsfeltet blir mindre, det vil si at det perifere synsfeltet tapes. Ved grønn stær forsvinner deler av synsfeltet uten å etterlate skygger. Det kan ta lang tid før man merker dette, da skarpsynet lenge er godt bevart. De første tegnene på grønn stær kan være at det er vanskeligere å se når man går fra et lyst til et mørkt rom, og at det blir vanskeligere å bedømme trinn og hjørner.

Behandling og forebygging

Behandlingen mot grønn stær har som formål å senke trykket i øyet. Den kan være medikamentell, med laser eller kirurgisk.

Det høye trykket i øyet er årsaken til at synsnerven skades. Trykket må derfor reduseres. Det kan man oppnå ved å bruke medisiner. I noen tilfeller kan det være aktuelt å bruke laser eller å operere strukturene som styrer væskebalansen i øyet, slik at væske lettere kan sive ut. Personer med påvist grønn stær må jevnlig få utført trykkmåling. Ofte følges tilstanden opp hos øyelege. 

Undersøkelse og diagnostikk

Diagnosen grønn stær stilles som regel hos øyelege. Øyeundersøkelse hos lege kan påvise innskrenket synsfelt, forhøyet trykk og forandringer på synsnerven.

Ved grønn stær forsvinner deler av synsfeltet uten å etterlate skygger. Legen vil ved en vanlig synsundersøkelse kunne oppdage at synsfeltet er redusert.  Legen kan se etter typiske forandringer på øyebunnen ved hjelp av oftalmoskop (øyekikkert). Legen kan også måle trykket i øyet. De fleste tilfeller av grønn stær oppdages tilfeldig ved rutinemessig øyeundersøkelse, fordi personen ikke har fått symptomer ennå. Utsatte grupper bør få utført trykkmåling regelmessig. Forhøyet trykk defineres som trykk over 22 mm/Hg. Likevel vil noen kunne få skade på synsnerven ved lavere trykk. Andre kan tåle et høyere trykk uten at synsnerven skades. Når legen mistenker at personen har grønn stær, blir personen henvist til øyelege.

Årsak

Ved grønn stær er trykket i øyet for høyt. I mange tilfeller kjenner man ikke mekanismen bak trykkøkningen, men det høye trykket er skadelig for nervecellene i synsnerven.

Trykket i øyet bestemmes av balansen mellom hvor mye væske som produseres i øyet og hvor mye væske som dreneres ut av øyet. Hvis passasjen væsken skal ut gjennom er trang, er risikoen for å få grønn stær økt. Hos en tredjedel av de som får grønn stær, er det økt motstand mot væskestrøm ut av øyet på grunn av løsrevne fragmenter fra linsekapselen i passasjen. Noen personer har økt risiko for å få grønn stær. Det gjelder de som har arvelig anlegg for grønn stær, personer med diabetes, forhøyet blodtrykk, kraftig nærsynthet, høy alder, regnbuehinnebetennelse og personer som har vært under langvarig kortisonbehandling. 

Prognose

Synstapet ved grønn stær er irreversibelt, men med behandling kan man bremse, og forhindre ytterligere synstap.

Grønn stær kommer snikende og gir ofte lite plager tidlig i forløpet. En femtedel av personer med glukom har synsfeltutfall ved diagnosetidspunktet. God kontroll med øyetrykket forsinker skader som svekker det viktige sentrale skarpsynet. Det er det viktigste synet for å fungere godt i hverdagen. Hvis det allerede foreligger synsfeltutfall når sykdommen oppdages, er det større sannsynlighet for at sykdommen raskt blir verre. Uten behandling gir grønn stær bortfall av en stadig større del av synsfeltet, og til slutt blindhet.

Fakta om Grønn stær:

Grønn stær innebærer at synsnerven er skadet på grunn av for høyt trykk i øyet. Det gir bortfall av deler av synsfeltet.

Risikoen for å utvikle grønn stær øker med alderen. Så mange som en femtedel av personer over 75 antas å ha grønn stær. Noen personer har sykdommer eller medfødte anlegg som gjør at de har økt risiko for å utvikle grønn stær. De bør få utført trykkmåling av øyet jevnlig. 

Synstapet ved grønn stær er irreversibelt, men med behandling kan man bremse, og forhindre, ytterligere synstap.

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Monica Baumann-Larsen

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Øyesykdommer:

Den aller vanligste øyesykdommen blant både voksne og barn, er øyekatarr. Andre typer betennelser i ulike deler av øyet er også ganske vanlige.

Noen øyesykdommer eller tilstander er mest vanlige blant barn, andre skyldes aldring.

Øyet er et komplekst organ med mange strukturer. Sykdomsprosesser i noen av disse strukturene vil kunne gi plager fra øynene. Mange av plagene vil påvirke synet, mens andre kun vil gi ubehag eller smerte.

Fakta om Sykdom hos eldre:

Sykdom hos eldre, geriatri, omfatter sykdommer som er spesielle for eldre mennesker. Typiske alderdomssykdommer er demens, Parkinsons sykdom, beinskjørhet og skader og slitasjeforandringer i bevegelsesapparatet. Forekomsten av sykdom generelt øker med alderen. Derfor er vanlige sykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes, infeksjoner og kreft også hyppige i denne aldersgruppen.

I tillegg opplever alle at syn og hørsel blir dårligere, bevegelighet og tempo blir nedsatt, og mange opplever redusert hukommelse. Aldringsprosessen fører også til en gradvis nedsatt reservekapasitet i de forskjellige organene. Dette fører til en økt sårbarhet for sykdom og påkjenninger, det gjør at eldre tåler sykdom dårligere.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk