Grå stær

Katarakt

Sist oppdatert 10.05.2015

Ved grå stær blir linsen i øyet uklar, slik at synet blir nedsatt.

Grå stær er svært vanlig og rammer de fleste eldre i større eller mindre grad. Ved 75 års alder har halvparten grå stær. Medisinen kjenner ingen måte å bremse eller unngå utviklingen av grå stær. Når synet blir så dårlig at det hindrer normal aktivitet, er behandlingen kirurgisk. Ved grå stær er det forandringer i linsens struktur. Disse forandringene gjør linsen uklar. Den uklare linsen fjernes og erstattes med en kunstig linse. Medfødt grå stær er sjelden, men det er likevel den vanligste årsaken til blindhet blant barn. Alle barn undersøkes for dette like etter fødsel. 

Symptomer

Personer med grå stær kan oppleve redusert syn, blendingsplager og dobbeltsyn.

Den uklare linsen gir redusert syn. Synsnedsettelsen merkes ofte best på avstandssynet. I tillegg kan det oppstå spesielle blendingsfenomener, fordi lysbrytningen blir annerledes i den uklare linsen. Det kan være plagsomt i skarpt sollys og ved kveldskjøring. Dobbeltsyn som ikke forsvinner når man lukker det ene øyet kan også forekomme ved grå stær. Som regel får man tilstanden på begge øyne, men den kan være mer framskreden på ett øye.

Behandling og forebygging

Behandlingen av grå stær er kirurgisk, med utskiftning av linsen i øyet.

Grå stær behandles først når sykdommen reduserer muligheten til å utføre vanlige aktiviteter. Behandlingen er et kirurgisk inngrep, der øyets uklare linse byttes ut med en kunstig linse. Operasjonen kan som regel gjøres i lokalbedøvelse og som dagkirurgi. Forutsetningen for å kunne operere, er at personen har rimelig god helse, slik at operasjonen tåles. Det er i liten grad mulig å forebygge utviklingen av grå stær, men hos personer med diabetes mellitus er det viktig å ha god kontroll med blodsukkeret. 

Undersøkelse og diagnostikk

Ved grå stær kan legen se uklarheter i linsen ved undersøkelse av øyet.

Ved undersøkelse hos legen vil personer med grå stær ha redusert syn. I tillegg vil det være karakteristiske skygger når legen undersøker rød refleks. Det er en enkel undersøkelse som gjøres med oftalmoskop (øyekikkert). Hvis personen med grå stær er under 60 år, vil legen henvise til undersøkelse hos øyelege, for å utelukke at det er en underliggende sykdom som gir grå stær. 

Årsak

Ved grå stær er det aldersforandringer gjør at linsen i øyet blir uklar.

Den viktigste årsaken til grå stær er høy alder. Genetiske faktorer kan øke risikoen for å få grå stær. Diabetes mellitus type 1 og type 2 øker risikoen for grå stær. Personer med Downs syndrom får ofte grå stær tidligere enn andre. Røyking, skader på øyet, langvarig bruk av kortikosteroider (aktuelt i behandling av enkelte sykdommer) gir også forhøyet risiko. Når mor får røde hunder i svangerskapet, øker risikoen for at barnet fødes med grå stær.

Prognose

Grå stær tiltar med økende alder. Det varierer mye hvor raskt sykdomsutviklingen går. Med operasjon vil de fleste se godt.

Utviklingen av grå stær kan følges av fastlegen. Det varierer mye hvor raskt tilstanden forverrer seg. Først når synet hemmer normal aktivitet, er det aktuelt å operere. Det er ikke farlig å ha en grad av grå stær, så lenge synet er godt. Etter operasjon vil de aller fleste se godt, og det er lite komplikasjoner ved operasjon for grå stær.  

Fakta om Grå stær:

Grå stær er svært vanlig og rammer de fleste eldre i større eller mindre grad. Ved 75 års alder har halvparten grå stær. Medfødt grå stær er sjelden, men det er likevel den vanligste årsaken til blindhet blant barn. Alle barn undersøkes for dette like etter fødsel. 

Personer med grå stær kan oppleve redusert syn, blendingsplager og dobbeltsyn. Behandlingen av grå stær er kirurgisk, med utskiftning av linsen i øyet. 

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Monica Baumann-Larsen

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Øyesykdommer:

Den aller vanligste øyesykdommen blant både voksne og barn, er øyekatarr. Andre typer betennelser i ulike deler av øyet er også ganske vanlige.

Noen øyesykdommer eller tilstander er mest vanlige blant barn, andre skyldes aldring.

Øyet er et komplekst organ med mange strukturer. Sykdomsprosesser i noen av disse strukturene vil kunne gi plager fra øynene. Mange av plagene vil påvirke synet, mens andre kun vil gi ubehag eller smerte.

Fakta om Sykdom hos eldre:

Sykdom hos eldre, geriatri, omfatter sykdommer som er spesielle for eldre mennesker. Typiske alderdomssykdommer er demens, Parkinsons sykdom, beinskjørhet og skader og slitasjeforandringer i bevegelsesapparatet. Forekomsten av sykdom generelt øker med alderen. Derfor er vanlige sykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes, infeksjoner og kreft også hyppige i denne aldersgruppen.

I tillegg opplever alle at syn og hørsel blir dårligere, bevegelighet og tempo blir nedsatt, og mange opplever redusert hukommelse. Aldringsprosessen fører også til en gradvis nedsatt reservekapasitet i de forskjellige organene. Dette fører til en økt sårbarhet for sykdom og påkjenninger, det gjør at eldre tåler sykdom dårligere.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk