Brokk

Hernie

Sist oppdatert 09.06.2016

Ved brokk presses en del av innholdet i bukhulen ut gjennom en åpning eller et svakt punkt i muskulaturen.

Et brokk oppstår når en del av bukhinnen presses ut gjennom en åpning i bukveggen. Åpningen, som kalles brokkporten, kan være en naturlig åpning eller det kan være et svakt punkt i muskulaturen. Brokket inneholder som regel deler av tarm eller andre organer i bukhulen.

Et brokk er ofte synlig som en kul. Kulen trer tydeligst frem i stående stilling eller i situasjoner hvor det blir økt trykk i buken, for eksempel ved tunge løft eller kraftig hoste.

Brokk kan gi varierende grad av plager, litt avhengig av hva brokket inneholder og hvor stort det er. Hos mange gir det ingen symptomer eller bare lett ubehag. Ofte kan innholdet i brokksekken dyttes på plass eller det glir tilbake av seg selv. I sjeldnere tilfeller, hvis brokket blir avklemt slik at deler av tarminnholdet mister blodforsyningen, oppstår sterke smerter, kvalme og oppkast. Dette er en akutt situasjon som krever rask operasjon.

Brokk forekommer i alle aldersgrupper, men er hyppigst hos små gutter og hos eldre personer. Brokk kan oppstå i alle deler av bukhinnens muskulatur, de vanligste stedene er i lysken, i navlen, ned mot låret eller i arr. En spesiell form for brokk er spiserørsbrokk, hvor deler av spiserøret kommer opp i brysthulen gjennom mellomgulvet (diafragma). 

Lyskebrokk utgjør ca. 80 prosent av alle brokk. Dette opptrer hyppigst hos gutter og menn. Navlebrokk er vanligst hos nyfødte.

Ved små brokk som ikke gir symptomer, kan man vente og se det hele an. Hvis brokket gir plager eller er til hinder for daglige aktiviteter, anbefales ofte operasjon. 

Symptomer

Et brokk viser seg som oftest som en kul. Plagene forbundet med dette kan variere fra fullstendig symptomfrihet til smerter og ubehag. I sjeldne tilfeller gir brokk sterke smerter, kvalme og oppkast.

En synlig kul eller hevelse vil ofte være det første tegnet på et brokk. Kulen oppstår i lysken ved lyskebrokk, øverst på låret ved lårbrokk og rundt navlen ved navlebrokk. Den kan også komme i arr etter en tidligere operasjon i magen. 

Kulen trer tydeligst frem i stående stilling eller i situasjoner hvor det blir økt trykk i buken, for eksempel ved tunge løft eller kraftig hoste. Kulen kjennes vanligvis myk og elastisk. I mange tilfeller kan innholdet i brokksekken dyttes på plass eller det glir tilbake av seg selv når man legger seg ned. Hvis brokket ikke lar seg dytte tilbake og innholdet i brokksekken blir værende inne i brokket, består økt fare for avklemming.

Et brokk gir ofte ingen plager, men hos noen kan det gi ubehag i form av lette smerter og tyngdefornemmelse. Kraftige smerter, kvalme og oppkast kan være tegn på at brokket blir avklemt, eller inkarserert. Det betyr at blodforsyningen til innholdet i brokkesekken blir stoppet slik at vevet dør. Brokket blir hardt og ømt og det kan oppstå bukhinnebetennelse. Dette er en sjelden, men alvorlig tilstand, som krever rask kirurgisk inngripen. En slik avklemming oppstår hyppigst ved lårbrokk fordi brokkporten her er spesielt trang, men det kan også skje ved lyskebrokk og andre typer brokk.

Behandling og forebygging

Lyskebrokk hos barn og ungdom skal vanligvis opereres. Brokk hos voksne behandles som regel bare dersom det gir plager.

Dersom et brokk gir smerter og ubehag eller det er til hinder for daglige aktiviteter, anbefales operativ behandling. Lyskebrokk hos barn og unge opereres som regel alltid.

Det opereres også hvis det er fare for innklemming. Dette er særlig aktuelt ved lårbrokk hvor det er relativt stor risiko for innklemming.

Et akutt inneklemt brokk med avbrutt blodforsyning til organene i brokksekken må opereres umiddelbart.

I de fleste tilfeller gjøres inngrepet laparaskopisk, det vi si ved hjelp av kikkhullskirurgi. Brokksekken fjernes og bukveggen forsterkes, ofte ved at det legges inn et nett. Som regel gjøres inngrepet dagkirurgisk slik at pasienten kommer hjem samme dag.

Hvis brokket er lite og ikke gir plager, kan man vente og se hvordan det utvikler seg videre.

Navlebrokk hos spebarn går ofte tilbake av seg selv og krever derfor sjelden operastiv behandling. I noen tilfeller benyttes en form for tape som holder huden sammen over navlebrokket. 

Brokkbind kan benyttes ved små brokk når det ikke er aktuelt med operasjon.

Undersøkelse og diagnostikk

Et brokk kan som regel påvises ved klinisk undersøkelse. Av og til kreves røntgendiagnostikk for å få en sikker diagnose.

Hvis et brokk oppstår på et typisk sted og manifesterer seg som en synlig kul, er det som regel enkelt for legen å stille diagnosen.

I noen tilfeller kan det være vanskelig å se eller kjenne brokket. Da gjøres ofte en ultralydundersøkelse eller eventuelt CT eller MR for å få en sikker diagnose.

Årsak

Et brokk oppstår som følge av en svakhet i muskulaturen eller fordi innhold i buken presses ut gjennom en naturlig åpning.

Et brokk oppstår når bukhinnen og innhold i buken presses ut gjennom et svakt sted i muskulaturen. Dette kan være medfødt eller det kan oppstå senere i livet som følge av skade, belastning eller slitasje.

Lyskebrokk skyldes at bukhinnen buler ut i en svakhet i bukveggen der hvor testiklene vandret fra buken og ned i pungen i løpet av fosterlivet. Denne kanalen er nesten lukket hos kvinner, hos menn inneholder den sædstrengen med nerver og blodårer. Lyskebrokk er derfor vanligst hos menn.

Lårbrokk utvikler seg langs de store blodkarene i låret.

Lårbrokk og navlebrokk er vanligst hos kvinner og kan for eksempel oppstå i forbindelse med graviditet.

Arrbrokk oppstår i arr etter operasjoner i mageregionen. Det kan også utvikle seg brokk i stomier, der man må lage en åpning i bukhinnen for å legge ut tarmen når deler av denne må fjernes. 

Situasjoner som fører til økt trykk i magen øker risikoen for at et brokk utvikler seg. Eksempler på dette er tunge løft, kraftig og vedvarende hoste, graviditet og overvekt. Alvorlige sykdommer i magens organer som fører til at det dannes væske i buken kan også føre til brokk. 

Man tror at røyking også spiller en rolle for utvikling av brokk, fordi røyking svekker bindevevet. Alder er en annen disponerende faktor. Brokk forekommer hyppigere med økende alder.

Prognose

Brokk opereres som regel med godt resultat. I noen tilfeller kommer brokket tilbake etter operasjonen.

Noen typer brokk, for eksempel navlebrokk hos små barn, kan gå tilbake av seg selv.

Brokk som krever behandling opereres som regel med godt resultat. I noen tilfeller kan brokket komme tilbake på samme sted senere. 

En sjelden, men alvorlig komplikasjon ved brokk er avklemming. Dette fører til at blodtilførselen til innholdet i brokksekken blir stoppet slik at vevet dør. Denne situasjonen er en potensielt livstruende og krever rask kirurgisk behandling. 

Fakta om Brokk:

Et brokk oppstår når en del av bukhinnen presses ut gjennom en åpning i bukveggen. Et brokk er ofte synlig som en kul. Kulen trer tydeligst frem i stående stilling eller i situasjoner hvor det blir økt trykk i buken, for eksempel ved tunge løft eller kraftig hoste.

Brokk forekommer i alle aldersgrupper, men er hyppigst hos små gutter og hos eldre personer. Brokk kan oppstå i alle deler av bukhinnens muskulatur, de vanligste stedene er i lysken, i navlen, ned mot låret eller i arr. En spesiell form for brokk er spiserørsbrokk, hvor deler av spiserøret kommer opp i brysthulen gjennom mellomgulvet (diafragma).

Skrevet av Allmennlege

Birgitte Bjørntvedt Øie

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Mage- og tarmsykdommer:

Sykdomstilstander i mage-tarmkanalen, som også inkluderer lever og galleveier og bukspyttkjertelen, kalles mage- og tarmsykdommer.

Betennelsetilstander kan oppstå i alle deler av fordøyelseskanalen. Det samme kan kreft. I tillegg kan man få sår i slimhinnene og eventuelt blødning i spiserør, magesekk og tolvfingertarm. Man kan også få funksjonsforstyrrelser, ofte som resultat av sykdommer.

Sykdommer i mage og tarm gir ofte symptomer i form av magesmerter, kvalme, oppkast, diaré eller blod i avføringen. Slapphet, vekttap og endret avføringsmønster er symptomer som kan være tegn på alvorlig sykdom fra fordøyelseskanalen.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk