Kusma

Parotitis epidemica/Mumps

Sist oppdatert 22.05.2015

Kusma er en smittsom virusinfeksjon som først og fremst rammer barn, men som er sjelden i Norge i dag på grunn av effektiv vaksine.

Det er vanligst å få kusma mellom fem og syv års alder, men voksne kan også få kusma. Dersom man blir smittet med kusmavirus vil typiske symptomer være noen dager med hodepine og lett sykdomsfølelse før hevelse og ømhet i spyttkjertelen som ligger foran øret, ørespyttkjertelen. Kusma kan hos noen gi alvorlige komplikasjoner, men de fleste blir helt friske uten langvarige plager.

Kusma skyldes et virus og er veldig smittsomt. Kusma regnes som en av de klassiske barnesykdommene, men i Norge i dag er kusma en uvanlig tilstand. Det er fordi alle nyfødte får tilbud om å følge et vaksinasjonsprogram. Vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder heter MMR, og gis ved 15 måneder og 11 års alder. Den vaksinen er veldig effektiv og hindrer i høy grad smitte og sykdom av viruset som gir kusma. De som får sykdommen i Norge, er ofte ikke-vaksinerte, og de er som regel blitt smittet i utlandet. Likevel kan det forekomme små utbrudd i barnehager og på skoler, hvor flere barn blir syke samtidig.

Symptomer

Typiske symptomer på kusma er noen dager med hodepine, lav feber og sykdomsfølelse før hevelse og ømhet i ørespyttkjertelen.

Det er typisk at en kusma-infeksjon starter med lett feber, hodepine, muskelsmerter, redusert matlyst og mild sykdomsfølelse. De symptomene varer i en til to dager. Deretter vil man ha ømhet og smerter i ørene og i ørespyttkjertelen, som er en spyttkjertel som ligger foran øret. Det er vanligst at man får hevelse i begge ørespyttkjertlene (en foran hvert øre), men hevelsen i den ene kommer ofte noen dager før hevelsen i den andre. Det kan ta opptil ti dager før hevelsen går ned.

Ikke alle med kusma får hevelse i ørespyttkjertlene. Spesielt voksne og små barn som får kusma, kan kun ha forkjølelsesliknende symptomer. Det kan da være vanskelig å kjenne igjen diagnosen.

Kusma kan gi alvorlige komplikasjoner. Blant disse er betennelse i testikler, hjerne, hjernehinner, bukspyttkjertelen eller eggstokker. Derfor er det viktig å være oppmerksom på smerte og hevelse andre steder på kroppen samtidig som man har kusma. Betennelse i testiklene ses hos en av fire med kusma, og det er dermed ekstra viktig å følge med på smerte og hevelse i testikler hos gutter.

Behandling og forebygging

Det finnes ingen behandling mot kusma, men man kan lindre symptomene.

Den beste måten å unngå kusma på, er å vaksinere seg. Vaksinen er en del av det norske barnevaksinasjonsprogrammet og tilbys alle barn ved 15 måneder og 11 års alder.

Det finnes ingen effektiv medisin mot kusma, men man kan gi medisiner som lindrer symptomene og som får barnet til å føle seg bedre. Febernedsettende medisin, som paracetamol, er et eksempel på det. Barnet trenger også ro og hvile, og kjølige omslag kan dempe hevelsen og lindre smerten i ørespyttkjertelen. Det er viktig å isolere den som er syk av kusma for å unngå videre smitte, og barnet bør være hjemme fra barnehage eller skole i minst ni dager etter sykdomsstart. Noen må legges inn på sykehus for å få behandling mot kusma. Spesielt gjelder det de som utvikler komplikasjoner av sykdommen. Ofte er det væskebehandling og smertestillende medisiner som er behandlingen her.

Undersøkelse og diagnostikk

Kusma mistenkes ved typisk sykehistorie, og bekreftes ved prøver fra blod og spytt.

Det er først og fremst den klassiske sykehistorien med hevelse av ørespyttkjertelen som gjør at legen mistenker kusma. Legen vil så ta blodprøve og spyttprøve for å stille diagnosen. En sjelden gang må man også ta prøve fra ryggmargsvæsken.

Årsak

Kusma skyldes et virus som kalles paramyxovirus. Dette viruset er svært smittsomt.

Kusma skyldes et virus som kalles paramyxovirus (kusmavirus). Viruset smitter fra en person til en annen ved direkte kontakt eller ved dråpesmitte. Det vil si at viruset finnes i spyttdråpene våre, og når vi hoster, spres viruset ut i luften. Viruset kan dermed finne veien inn en annen persons nese eller munn dersom denne personen er i nærheten, og går videre til spyttkjertlene. Her slår det seg ned og lager betennelse. Man er smittsom i omtrent en uke før og en uke etter at hevelsen i spyttkjertlene har kommet. 

Prognose

Kusma har god prognose, men man kan få komplikasjoner av sykdommen.

Av de få som får kusma i Norge, vil de aller fleste bli helt friske uten varige plager. Likevel er det godt kjent at kusma kan gi komplikasjoner. Det dreier seg oftest om sykdom i nervesystemet, bukspyttkjertelen, testiklene hos gutter eller eggstokkene hos jenter. Som regel blir tilstandene godt behandlet, og man blir helt frisk. En betennelse i testiklene hos gutter kan føre til nedsatt fertilitet, altså nedsatt evne til å få barn, men det er sjelden at man blir helt steril. 

Fakta om Kusma:

Kusma er en smittsom virusinfeksjon som først og fremst rammer barn. Men kusma er sjelden i Norge i dag på grunn av effektiv vaksine. Vaksinen tilbys ved 15 måneder og 11 års alder, og kalles MMR.

Kusma gir influensalignende symptomer, i tillegg til hevelse av ørespyttkjertelen. Man kan få hevelse på begge sider, men ikke nødvendigvis helt samtidig.

Noen kan få komplikasjoner av kusma. En vanlig komplikasjon er betennelse i testiklene, som i noen tilfeller kan føre til redusert evne til å få barn.

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Martine Gausel Engan

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Infeksjonssykdommer:

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Infeksjonssykdommer kan ramme alle organer i kroppen. Infeksjoner spenner fra helt uskyldige og vanlige tilstander som forkjølelse og mage-tarminfeksjoner til alvorlige og potensielt dødelige sykdommer som bakteriell hjernehinnebetennelse og ebola-infeksjon.

Alvorlighetsgraden til de ulike infeksjonssykdommene avhenger av type mikrobe og hvilket organ som er affisert. Eksempelvis vil infeksjoner i hjerte, hjerne, nedre luftveier og blod ofte være mer alvorlige enn for eksempel infeksjoner i øvre luftveier og hud. For sykdomsforløp og overlevelse spiller også pasientens immunforsvar og allmenntilstand en rolle. For bakterielle infeksjoner finnes mange forskjellige typer antibiotika som er effektive.

Fakta om Infeksjonssykdommer hos barn:

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Virusinfeksjoner er det hyppigste hos barn. Blant annet er de tradisjonelle barnesykdommene stort sett forårsaket av virus. Det samme gjelder forkjølelser og en del mage- og tarminfeksjoner.

Infeksjoner er hyppig i barnealder fordi barn har mindre antistoffer. De ulike antistoffene dannes etter at man har blitt utsatt for forskjellige virus og bakterier. Et barn gjennomgår i snitt seks til sju infeksjoner per år de første to leveårene.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk