Gulfeber

Febris flava

Sist oppdatert 10.05.2015

Gulfeber er en tropisk virusinfeksjon som overføres mellom mennesker av mygg.

Gulfeber gir influensalignende symptomer som hos de fleste går over etter tre til fire dager. Men hos omtrent 15 prosent kommer det et døgn etter en ny fase, og det er denne som har gitt navn til gulfeber. Det er en alvorlig tilstand med gulsott, nyresvikt og blødninger.

Gulfeber er en infeksjon som er forårsaket av et virus i flavivirusgruppen og overføres av mygg. Gulfeber overføres fra menneske til menneske ved hjelp av myggen som overførerer viruset ved å stikke og suge blod fra en syk person. Tiden fra smittetidspunktet til symptomene på gulfeber oppstår er på tre til seks dager. 

Det er anslått at det i verden er ca. 200 000 tilfeller av gulfeber årlig med omtrent 15 000 dødsfall. Mer enn 90 prosent av alle sykdomstilfellene befinner seg i Vest- Afrika. I endemiske områder blir naturlig immunitet sterkere med alderen, og derfor er barn mest utsatt for gulfeberinfeksjon. Gulfeber finnes i tropiske områder i Afrika, og Syd- og Mellom- Amerika. Den finnes ikke i Asia. Antall tilfeller med gulfeber har økt de siste årene, men det er nesten ikke registrert tilfeller hos vaksinerte mot gulfeber. 

Symptomer

Ved gulfeber kan symptomene være milde og forbigående, spesielt hos barn. Forløpet kan imidlertid bli alvorlig med rask utvikling av alvorlig sykdom.

Forløpet kan være mildt og forbigående med influensaliknende symptomer med feber, skjelvinger, muskelsmerter, hodepine og kvalme med oppkast. De fleste kommer i en bedringsfase etter tre til fire dager, men omlag 15 prosent får tilbakefall oftest innen 24 timer. Det kaller vi gjerne for fase 2, og det er disse symptomene som er opphav til navnet. Denne fasen fører til alvorlig leverskade med økende gulsott, nyresvikt og blødningstendens. Dødeligheten er på ca. 50 prosent hos denne gruppen.

Behandling og forebygging

Det finnes vaksine for gulfeber som er bort i mot 100 prosent effektiv. Det er viktig at man ellers beskytter seg mot myggstikk ved opphold i utsatte strøk. Behandlingen går ut på å lindre symptomene.

Det finnes vaksine mot gulfeber. Vaksinen inneholder levende svekket virus som gir livslang beskyttelse hos 99 prosent av de vaksinerte. En enkeldose gir beskyttende antistoffer hos 99 prosent innen sju dager. Alvorlige komplikasjoner er svært sjeldne, men de kan ses hos personer som er eldre enn 60 år. De kan utvikle en alvorlig eller dødelig multiorganinfeksjon. Det er derfor alltid viktig å forklare den vaksinerte at det kan oppstå alvorlige komplikasjoner opp til flere uker etter vaksinen. Det er viktig å vite at de fleste land i Afrika krever vaksinasjon og medbrakt gyldig (ti dager etter vaksinasjon) vaksinasjonssertifikat. Uten dette sertifikatet kommer du ikke inn i landet.

For å beskytte seg mot å få gulfeber, er det viktig at man unngår myggstikk. I områder med gulfeber anbefales det ved utendørsopphold etter solnedgang at huden tildekkes. Det gjøres ved bruk av langbukse, sokker, langermet overdel, myggnett og i tillegg bruke myggmiddel på huden som kan kjøpes på apoteket.

Ettersom gulfeber er en virusinfeksjon har vi dessverre ingen behandling direkte mot viruset. Behandlingen er derfor rettet mot symptomene og eventuelt forhindre komplikasjoner og alvorlige organskader. Man må korrigere væske og elektrolyttbalansen som kan oppstå på grunn av oppkast. Alle som får gulfeber, bør innlegges på sykehus.

Undersøkelse og diagnostikk

Diagnosen gulfeber mistenkes ut fra sykehistorien og kliniske tegn. Den bekreftes ved å påvise virus eller antistoffer i blodet.

Sykehistorien og kliniske tegn er grunnlaget for å mistenke gulfeber. Diagnosen kan bekreftes ved å påvise virus eller antistoffer mot viruset i blodet. I Norge utføres ikke denne prøvetakingen, og vi har heller ikke gulfeber i Norge. 

Årsak

Gulfeber er forårsaket av virus som overføres via mygg fra menneske til menneske eller fra aper til menneske.

Gulfeber er en infeksjon som er forårsaket av et gruppe B arbovirus som tilhører flavivirusgruppen. Viruset overføres av mygg. Ved urban gulfeber overføres smitte fra menneske til menneske i bystrøk av myggen Aedes aegypti. Ved jungelgulfeber spres smitte fra infiserte aper til mennesker i skogområder av Aedes, Haemagogus eller andre skogmygg. Det finnes en mellomform hvor ulike myggarter infiserer både aper og mennesker. Det skjer ofte i lokale epidemier, og er ofte forløper for utbrudd av urban gulfeber. 

Prognose

Hos noen med gulfeber utvikler det seg alvorlige komplikasjoner som kan være dødelig.

Gulfeber kan være mildt og gå over av seg selv, men hos 15 prosent av utvikler det seg til alvorlige forløp. Omlag 50 prosent av disse dør som følge av komplikasjonene. Ved alvorlig infeksjon inntreffer døden mellom sjette og tiende dag. Eldre over 65 år og immunsvekkede er oftere utsatt for komplikasjoner. Gjennomgått sykdom gir livslang beskyttelse mot gulfeber.

Fakta om Gulfeber:

Gulfeber er en infeksjonssykdom som overføres via mygg. Gulfeber gir influensalignende symptomer. For omtrent 15 prosent av de smittede kommer det en alvorligere fase to, med nyresvikt, gulsott og blødning. Halvparten av disse dør.

Gulfeber finnes ikke i Norge. Vaksine er obligatorisk for reise til områder med gulfeber. Vaksine gir 99 prosent beskyttelse mot gulfeber.

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Mahabad Khalid

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Infeksjonssykdommer:

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Infeksjonssykdommer kan ramme alle organer i kroppen. Infeksjoner spenner fra helt uskyldige og vanlige tilstander som forkjølelse og mage-tarminfeksjoner til alvorlige og potensielt dødelige sykdommer som bakteriell hjernehinnebetennelse og ebola-infeksjon.

Alvorlighetsgraden til de ulike infeksjonssykdommene avhenger av type mikrobe og hvilket organ som er affisert. Eksempelvis vil infeksjoner i hjerte, hjerne, nedre luftveier og blod ofte være mer alvorlige enn for eksempel infeksjoner i øvre luftveier og hud. For sykdomsforløp og overlevelse spiller også pasientens immunforsvar og allmenntilstand en rolle. For bakterielle infeksjoner finnes mange forskjellige typer antibiotika som er effektive.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk