Sykdom hos barn

Sykdom hos barn omfatter alle sykdommer hos barn og ungdom under 18 år. Læren om sykdom hos barn kalles pediatri.

Sykdom hos barn er et bredt fagfelt som omfatter sykdomstilstander i alle kroppens organer. Foruten å diagnostisere og behandle sykdom, er man i pediatrien opptatt av å forebygge, rehabilitere og gi omsorg, og man prøver å se hele barnet.

I motsetning til hos voksne domineres sykdom hos barn av akutte infeksjoner. Disse utgjør 70-80 prosent av sykdomstilfellene i barnealder. Medfødte sykdomstilstander i form av ytre og indre misdannelser, hjerneskader og syndromer som skyldes genfeil er en annen stor gruppe. Visse kreftformer opptrer hovedsakelig hos barn, for eksempel Wilms tumor og medulloblastom. I tillegg forekommer leukemier og lymfomer hos barn og ungdom. Allergiske sykdommer, astma, nevrologiske tilstander og skader etter fall og ulykker utgjør også en relativt stor del av sykdomstilfellene hos barn.

Sykdomsmønsteret hos barn skiller seg fra voksnes, og sykdomsbildet kan også variere avhengig av barnets alder. Det finnes dessuten en del sykdommer som bare forekommer i barnealder. Barn er annerledes enn voksne også ut fra et sosialt og psykologisk synspunkt, og de er i stadig utvikling og forandring.

Utfordringer i diagnostisering og behandling spesielt av små barn er at symptomene ved akutt sykdom kan være generelle og diffuse. Slapphet, nedsatt allmenntilstand og feber er vanlig ved de fleste infeksjonssykdommene. Graden av feber samsvarer ikke nødvendigvis med sykdommens alvorlighetsgrad, det er allmenntilstanden som er avgjørende. 

Hos et lite barn som er sykt, bør man være spesielt oppmerksom dersom det er vanskelig å få kontakt med barnet, hvis det er vanskelig å vekke, eller det virker sløvt og uinteressert. Små barn blir lett dehydrerte. Man bør derfor være spesielt på vakt hvis barnet ikke får i seg mat eller drikke, og spesielt ved feber og mage/tarminfeksjoner med diarè. Tørr bleie og tørre slimhinner kan være symptomer på dehydrering. Ved luftveisinfeksjoner kan rask og anstrengt pust med bruk av hjelpemuskulatur være tegn på alvorlig infeksjon. Bruk av hjelpemuskulatur kan sees som inndragninger av huden mellom ribbena eller over kragebena. Luftveiene hos små barn er trangere enn hos voksne, og det skal liten innsnevring til før de får pusteproblemer.

En annen diagnostisk utfordring kan være at små barn kan ha problemer med å lokalisere smerten, og ofte kan "vondt i magen" bety en infeksjon et helt annet sted. Man bør ha lav terskel for å kontakte lege ved sykdom hos de minste barna.

Fakta om Sykdom hos barn:

Sykdom hos barn omfatter alle sykdommer hos barn og ungdom under 18 år. Læren om sykdom hos barn kalles pediatri. Sykdommer hos barn domineres av akutte infeksjoner. Dette utgjør hele 70-80 prosent av sykdomstilfellene. I tillegg er medfødte sykdomstilstander og misdannelser, hjerneskader og syndromer en annen stor gruppe. Noen kreftformer forekommer også hos barn og ungdom. I tillegg er allergiske sykdommer, astma, nevrologiske tisltander og skader etter fall og ulykker andre store grupper.

Ved sykdom hos barn kan symptomene ofte være diffuse. Ved dårlig allmenntilstand eller tegn på uttørking skal man alltid kontakte lege. Generelt bør foreldre ha lav terskel for å kontakte lege ved sykdom hos barn.

Skrevet av Allmennlege

Birgitte Bjørntvedt Øie

Diskuter i Doktoronline forumet

Oversikt over Sykdom hos barn:

Infeksjonssykdommer hos barn

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Virus- og bakterieinfeksjoner er det hyppigste hos barn.

Kreft hos barn

Kreft hos barn omfatter ofte andre kreftformer enn hos voksne og forløpet av sykdommen kan være annerledes. Flere av kreftformene kan man bli helt frisk av.

Kroniske sykdommer hos barn

Kroniske sykdommer hos barn omfatter sykdommer som kan gi langvarige plager og kreve spesiell oppfølging.

Medfødte tilstander

Medfødte tilstander hos barn omfatter forskjellige former for ytre og indre misdannelser og funksjonsforstyrrelser. Disse kan oppstå som følge av genetiske forandringer eller forhold under graviditet og fødsel, men i mange tilfeller er årsaken ukjent.

Plager hos barn

Mange plager som er hyppige i barnealder skyldes smitte som overføres ved at barn har tett kontakt med hverandre gjennom lek og sportslige aktiviteter.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk