Psykoselidelser

Psykoser er kjennetegnet først og fremst av vrangforestillinger. Schizofreni er den klart vanligste og viktigste sykdommen i denne gruppen.

Psykoser er kjennetegnet først og fremst av symptomet vrangforestillinger, men også av hallusinasjoner, tankeforstyrrelser og betydelig funksjonsfall. Manglende sykdomsinnsikt, uro, avvikende adferd og aggressivitet kan være kompliserende faktorer.

En vrangforestilling er en åpenbart feil, gal eller uriktig oppfatning som for den enkelte har absolutt sannhetsverdi, og som er upåvirkelig av fornuft, logikk og argumentasjon. Pasientens kulturbakgrunn skal tas med i vurderingen.

Schizofreni er den klart vanligste og viktigste sykdommen i denne gruppen. Schizotyp lidelse kan på en noe forenklet måte kalles for en lettversjon av schizofreni.

Paranoide psykoser (vrangforestillingslidelser) skilles fra schizofreni ved at en kun har en enkelt («smalsporet») vrangforestilling. Når det gjelder andre områder av livet er tankegangen helt normal.

Akutte og forbigående psykoser ser en vanligvis som følge av ekstreme psykiske påkjenninger.

Schizoaffektiv lidelse inneholder symptomer både fra schizofreni og fra depresjon eller bipolar lidelse.

Fakta om Psykoselidelser:

Psykoser er kjennetegnet først og fremst av symptomet vrangforestillinger, men også av hallusinasjoner, tankeforstyrrelser og betydelig funksjonsfall.

Schizofreni er den klart vanligste og viktigste sykdommen i denne gruppen. 

Akutte og forbigående psykoser ser en vanligvis som følge av ekstreme psykiske påkjenninger.

Skrevet av Psykiater

Nils Håvard Dahl

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Psykiske lidelser:

Psykiske lidelser er svært vanlige i befolkningen. Det antas at omtrent 20 prosent av befolkningen til enhver tid lider av en eller flere former for psykiske lidelser.

De som hyppigst søker legehjelp for psykiske lidelser, er personer som har panikklidelser, depresjoner, schizofreni eller psykosomatiske lidelser.

Tallmessig er det flest som lider av enten angslidelser eller stemningslidelser.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk