Sopp i underlivet

Candida vaginitt

Sist oppdatert 04.12.2015

Sopp i underlivet er en plagsom, men ufarlig tilstand som i typiske tilfeller gir kløe, svie og hvit, klumpete utflod.

Sopp i underlivet er en vanlig tilstand som svært mange kvinner opplever å få en eller flere ganger i løpet av livet. Sopp i underlivet gir plagsomme symptomer i form av kløe og svie i skjeden og skjedeåpningen, ofte ledsaget av hvit, klumpete utflod.

Soppinfeksjonen forårsakes som oftest av soppen Candida albicans. Denne soppen er naturlig tilstede i skjeden hos mange kvinner uten at den gir symptomer. Hvis skjedemiljøet forandrer seg, for eksempel hvis bakteriefloraen endres som følge av antibiotikabehandling eller hvis kroppens immunforsvar er nedsatt, kan soppen få bedre vekstvilkår og veksten blusse opp. 

Sopp i underlivet diagnostiseres på bakgrunn av de typiske symptomene. I tvilstilfeller kan det tas en dyrkningsprøve fra underlivet eller gjøres en undersøkelse av utfloden i mikroskop. Tilstanden behandles vanligvis med krem og stikkpiller med et soppdrepende middel som fås kjøpt reseptfritt på apoteket. I noen tilfeller er det nødvendig med tablettbehandling over tid. 

Ved første gangs soppinfeksjon, ved stadig tilbakevendende infeksjoner eller hvis det er tvil om diagnosen bør lege kontaktes. Sopp i underlivet er spesielt hyppig i forbindelse med antibiotikabehandling, hos gravide, hos pasienter med diabetes og hos dem som har nedsatt immunforsvar. 

Sopp i underlivet forekommer ikke før puberteten, fordi vekst av soppen er avhengig av en østrogenpåvirket slimhinne.

Symptomer

Vanlige symptomer på soppinfeksjon i underlivet er kløe, svie og hvit, klumpete utflod.

Kløe i skjeden og rundt skjedeåpningen er det mest fremtredende symptomet ved sopp i underlivet. Graden av kløe kan variere fra lett til intens. Kløen er ofte ledsaget av svie, sårhet og hvit utflod med en konsistens som kan minne om cottage cheese. Utfloden kan også være mer tyntflytende. Den er som regel luktfri.

Soppinfeksjonen forårsaker en overfladiske betennelsen i huden og slimhinnene, og det kan også føre til sårhet og smerter ved samleie og i noen tilfeller smerter og svie ved vannlating. 

Behandling og forebygging

Sopp i underlivet behandles som oftest med soppdrepende krem og stikkpiller.

Sopp i underlivet behandles bare hvis den gir symptomer. Førstevalg i behandlingen er lokalbehandling med krem og stikkpiller med et soppdrepende middel, såkalte imidazolpreparater. De fås kjøpt uten resept på apoteket. De ulike preparatene har like god effekt, selv om behandlingsvarighet og dosering kan variere.   

Dersom behandling med krem og stikkpiller ikke er egnet eller ikke har effekt, kan soppinfeksjonen også behandles med en tablett eller en kapsel med virkestoffet Flukonazol, tatt som en engangsdose. Flukonazol bør ikke brukes i svangerskapet med mindre det er strengt nødvendig, og da i samråd med lege. Ved stadig tilbakevendende infeksjoner kan det være nødvendig med mer intensiv og langvarig behandling. Det bør skje i samråd med lege. 

I utgangspunktet er det ikke nødvendig at partner behandles. Partnerbehandling kan imidlertid være aktuelt dersom plagene stadig kommer tilbake til tross for behandling, selv om partneren ikke har symptomer. 

Ved første gangs soppinfeksjon bør man kontakte lege for å få en sikker diagnose. Hvis man tidligere har hatt soppinfeksjon og gjenkjenner symptomene kan man starte behandling selv. Ved tvil om diagnosen, hvis behandlingen ikke har effekt i løpet av få dager eller hvis infeksjonen stadig kommer tilbake, bør man kontakte lege for en underlivsundersøkelse.  

Fordi man vet at soppen trives der det er fuktig og varmt er det vanlig å anbefale å unngå bruk av stringtruser og tettsittende undertøy og unngå bruk av truseinnlegg, selv om dette ikke er så godt dokumentert i studier. Det er viktig med god hygiene, men overdreven vasking kan forstyrre skjedemiljøet og forverre plagene. Det anbefales å bruke uparfymert såpe. 

Bruk av melkesyrebakteriestikkpiller for å gjenopprette skjedemiljøet ble tidligere anbefalt, men effekten har ikke kunnet dokumenteres i studier. Man har heller ikke vitenskapelige holdepunkter for at kostomlegging, for eksempel inntak av yoghurt, har innvirkning. 

Undersøkelse og diagnostikk

Sopp i underlivet gir typiske symptomer og en karakteristisk utflod, som gjør det relativt enkelt å stille riktig diagnose.

De typiske symptomene ved sopp i underlivet; kløe, svie og hvit, cottage cheese-liknende utflod, gjør det vanligvis enkelt å stille riktig diagnose. Ved gynekologisk undersøkelse sees røde og såre slimhinner og utflod som kan ligge som et belegg langs skjedeveggen og på livmorhalsen.

Hvis det er tvil om diagnosen, eller hvis behandlingen ikke har hatt effekt, kan det tas en prøve fra underlivet som sendes til dyrkning eller vurderes under mikroskop. Ved gjentatte soppinfeksjoner bør underliggende sykdom som diabetes eller annen grunnsykdom utelukkes.

Årsak

Sopp i underlivet skyldes i de fleste tilfeller økt vekst av gjærsoppen Candida albicans.

Candida albicans er en type gjærsopp som naturlig finnes i skjeden og i tarmkanalen hos mange kvinner. Visse typer bakterier finnes også som en naturlig del av skjedemiljøet. Disse mikroorganismene lever til vanlig i en balanse med hverandre. Hvis bakteriefloraen i skjeden forandrer seg eller surhetsgraden, pH-verdien, blir lavere, kan dette føre til at soppen får bedre vekstvilkår, og veksten av denne blusser opp og gir symptomer. Soppinfeksjonen forårsaker en overflatisk betennelsestilstand i hud og slimhinner.

Bakteriefloraen i skjeden kan forandre seg som følge av antibiotikabehandling. Spesielt det vi kaller bredspektret antibiotika dreper nyttige bakterier i tillegg til dem som er skadelige. Det kan gjøre at soppen får overtaket og veksten blusser opp. Soppinfeksjon er derfor spesielt vanlig hos pasienter som behandles med antibiotika.

Soppinfeksjon forekommer også hyppigere hos diabetikere og pasienter som har nedsatt immunforsvar, enten som følge av en underliggende sykdom eller på grunn av behandling med kortisonpreparater. Hormonelle svingninger og tilstander med økt østrogenproduksjon disponerer også for soppinfeksjon. Sopp forekommer derfor hyppigere hos gravide.

Prognose

Underlivssopp er en svært vanlig og helt ufarlig tilstand som i de fleste tilfeller greit lar seg behandle. Stadig tilbakevendende plager kan være et problem hos noen.

Sopp i underlivet er en svært vanlig tilstand. I noen tilfeller går symptomene tilbake av seg selv, ellers lar infeksjonen seg vanligvis effektivt behandle med en kur med et soppdrepende middel. Hos noen kan det være et problem at plagene stadig kommer tilbake. I disse tilfellene kan det være aktuelt med partnerbehandling og utredning med tanke på bakenforliggende årsak.

Fakta om Sopp i underlivet:

Sopp i underlivet er en plagsom, men ufarlig tilstand som i typiske tilfeller gir kløe, svie og hvit, klumpete utflod.

Sopp i underlivet behandles som oftest med soppdrepende krem og stikkpiller. I utgangspunktet er det ikke nødvendig at partner behandles. Ved første gangs soppinfeksjon bør man kontakte lege for å få en sikker diagnose.

Candida albicans er en type gjærsopp som naturlig finnes i skjeden og i tarmkanalen hos mange kvinner. Når bakteriefloraen i skjeden endrer seg, kan soppen blusse opp. Sopp i underlivet er spesielt vanlig når man behandles med antibiotika. Sopp forekommer også oftere hos gravide, diabetikere og hos de med nedsatt immunforsvar. 

Skrevet av Allmennlege

Birgitte Bjørntvedt Øie

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Kvinnesykdommer (gynekologi):

Kvinnesykdommer omfatter både godartede sykdommer og tilstander, og ondartede sykdommer. Friske kvinner oppfordres til å gjennomføre en gynekologisk undersøkelse hos fastlege eller gynekolog hvert tredje år, og oppfordres også til selv å undersøke brystene sine jevnlig. Klassiske symptomer ved underlivssykdommer er smerter, utflod og unormale blødninger, herunder blødning etter overgangsalderen.

Fakta om Infeksjonssykdommer:

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Infeksjonssykdommer kan ramme alle organer i kroppen. Infeksjoner spenner fra helt uskyldige og vanlige tilstander som forkjølelse og mage-tarminfeksjoner til alvorlige og potensielt dødelige sykdommer som bakteriell hjernehinnebetennelse og ebola-infeksjon.

Alvorlighetsgraden til de ulike infeksjonssykdommene avhenger av type mikrobe og hvilket organ som er affisert. Eksempelvis vil infeksjoner i hjerte, hjerne, nedre luftveier og blod ofte være mer alvorlige enn for eksempel infeksjoner i øvre luftveier og hud. For sykdomsforløp og overlevelse spiller også pasientens immunforsvar og allmenntilstand en rolle. For bakterielle infeksjoner finnes mange forskjellige typer antibiotika som er effektive.

Fakta om Kjønnssykdommer:

Kjønnssykdommer er sykdommer som smitter ved seksuell kontakt. Kjønnssykdommer er infeksjonssykdommer som skyldes bakterier, virus, sopp eller parasitter. Kjønnsykdommer smitter ved kontakt mellom hud og slimhinner i eller rundt kjønnsorganer, munn eller tarm. Klamydia, som skyldes en bakterie, og virusinfeksjonene kjønnsvorter (condylomer) og herpes er de mest vanlige seksuelt overførbare sykdommene i Norge.

Kjønnssykdommer gir ofte symptomer som kløe eller svie i underlivet, utflod, smerter ved vannlatingen og sår eller utslett på kjønnsorganene. En del infeksjoner, spesielt klamydia, kan gi få eller ingen symptomer. De kan likevel føre til nedsatt fruktbarhet eller sterilitet.

Det er svært viktig å diagnostisere og behandle kjønnssykdommer, både for å unngå smittespredning og fordi noen sykdommer kan redusere evnen til å få barn. Ved mistanke om klamydia, syfilis, gonoré og HIV-infeksjon er undersøkelse og behandling gratis.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk