Øregangsbetennelse

Ekstern otitt, otitis externa

Sist oppdatert 24.06.2015

Øregangsbetennelse er en betennelse i ytre øregang, og skyldes vanligvis bakterier eller eksem. Typiske symptomer er kløe og ubehag i øregangen.

Øregangsbetennelse (ekstern otitt) er en betennelsestilstand i huden i ytre øregang. Betennelsen skyldes eksem, infeksjon eller en kombinasjon av disse. De vanligste symptomene er kløe og ubehag i øregangen. En skiller mellom akutt og kronisk ekstern otitt. Den akutte formen varer i mindre enn seks uker og skyldes som regel bakterier, mens den kroniske tilstanden varer i over tre måneder, og er ofte forårsaket av sopp eller allergi. Øregangbetennelse er vanligvis en uskyldig tilstand, men kan i sjeldne tilfeller gi uttalte smerter og allmennsymptomer.

Ekstern otitt er vanlig, og det er antatt at omtrent ti prosent har vært plaget av tilstanden minst en gang i løpet av livet. Et klart flertall av tilfellene er akutte og rammer kun ett øre, mens den kroniske formen er langt sjeldnere. Betennelse i ytre øregang er vanligst hos barn, og hyppigheten reduseres med økende alder.

Symptomer

Øregangsbetennelse begynner ofte med kløe og ubehag i det ene øret, og etter hvert utvikles det smerter på samme sted.

En akutt øregangsbetennelse utvikler seg over en til tre dager, og starter ofte med kløe og ubehag i det ene øret. Etter hvert får en smerter av varierende intensitet, og i enkelte tilfeller kan smertene bli svært sterke. Smertene forverres ved trykk mot, eller drag i øret. Det er vanlig med litt puss i øregangen, som kan renne ut av øret. Ved kraftig betennelse kan en få feber og redusert allmenntilstand. Noen får et forbigående hørselstap av moderat grad, samt en følelse av å ha tett øregang. Dersom tilstanden blir kronisk, kan hørselstapet bli varig.

Behandling og forebygging

Behandling av øregangsbetennelse går ut på å rense øregangen for voks og puss, samt bekjempe betennelsen ved hjelp av øredråper med steroider (ved eksem) eller øredråper som inneholder både steroider og antibiotika (ved infeksjon).

Ørevoks og puss fjernes fra øregangen ved hjelp av sug eller en skarp skje. Dersom en har forsikret seg om at trommehinnen er intakt, kan det eventuelt utføres øreskylling. Tørt eksem i øregangen behandles med steroid-øredråper. Maksimal varighet av behandlingen er to uker.

Ved mistanke om infeksjon i øregangen brukes øredråper som inneholder både antibiotika og steroider. Øredråpene brukes i fem-seks dager, eventuelt til to dager etter symptomfrihet. Dersom det er behov for en mer intensiv behandling, kan legen legge en tampong vætet i antibiotika- og steroid-øredråper inn i øregangen. Pasienten fjerner tampongen selv etter ett til to døgn, og fortsetter med øredråper på vanlig måte i totalt en uke. Ved ekstern otitt er antibiotika i tablettform er sjelden nødvendig.

I mange tilfeller kan det bli nødvendig med smertestillende medikamenter. Betennelsesdempende midler, som for eksempel ibuprofen, anbefales. Disse kan eventuelt kombineres med paracetamol ved sterke smerter.

Et godt råd til pasienten er å ikke pirke seg i øret, verken med fingeren, bomullspinner (Q-tips) eller andre gjenstander. En bør også unngå å få vann i ørene (spesielt ved bading og dusjing) og ikke bruke ørepropper, da dette lett kan føre til at en ekstern otitt kommer tilbake.

Undersøkelse og diagnostikk

Diagnosen øregangsbetennelse stilles på bakgrunn av sykehistorien og legens funn ved undersøkelse av øregangen.

For å undersøke øregangen, vil legen se inn i øret med et otoskop. Et otoskop er et traktformet instrument som består av en lyskilde og et slags forstørrelsesglass, og gir innsyn i øregangen og til trommehinnen. Dersom en har ekstern otitt, vil huden i øregangen være rød og hoven, og derfor blokkere for innsyn til trommehinnen. Som regel er det også noe puss i ytre øregang.

Diagnosen ekstern otitt stilles på bakgrunn av symptomene og legens funn ved otoskopi. Det er vanligvis ikke behov for videre utredning. Dersom tilstanden ikke blir bedre etter behandling, kan det bli nødvendig å ta en prøve av pusset i øregangen, for å finne ut hvilken bakterie som forårsaker betennelsen.

Årsak

Øregangsbetennelse skyldes eksem, infeksjon eller begge deler.

Betennelse i ytre øregang skyldes eksem, infeksjon eller en kombinasjon av dette. Forskjellige typer eksem kan gi betennelsesforandringer i øregangen, for eksempel lokalt kontakteksem eller eksem som ledd i en generell hudsykdom, slik som atopisk eksem, seboreisk eksem og psoriasis. Infeksjon i øregangen skyldes vanligvis bakterier som pseudomonas aeruginosa eller staphylococcus aureus, men kan også være forårsaket av sopp.

En rekke faktorer gir økt risiko for ekstern otitt. Det gjelder blant annet trange øreganger og mekanisk trykk eller traume mot huden i ytre øregang, for eksempel bruk av høreapparater eller q-tips. Fuktighet disponerer for betennelse i ytre øregang, og tilstanden sees ofte hos svømmere og dykkere. Allergi mot stoffer som kommer i kontakt med øregangen (slik som såpe, kosmetikk, hårspray, nikkel eller lokal antibiotika), øker risikoen for eksem. Også folk med generelle hudsykdommer har større sjanse for å utvikle ekstern otitt.

Prognose

Prognosen ved øregangsbetennelse er god, og de fleste tilfellene av sykdommen går over etter et par dager med behandling. Tilbakefall er imidlertid vanlig. Nekrotiserende ekstern otitt er en sjelden, men alvorlig komplikasjon.

Ekstern otitt har generelt en god prognose, og de fleste tilfellene blir raskt bedre med behandling. Tilbakefall av tilstanden er imidlertid vanlig, og enkelte utvikler kronisk betennelse. Dersom den eksterne otitten vedvarer til tross for behandling, bør en henvises til øre-, nese- og hals-lege.

En sjelden, men alvorlig komplikasjon er nekrotiserende øregangbetennelse (også kalt malign ekstern otitt). Nekrotiserende ekstern otitt kjennetegnes av sterke smerter og manglende effekt av behandling. Infeksjonen kan spre seg til tinningbeinet og ødelegge det. Behandling på sykehus er nødvendig.

Fakta om Øregangsbetennelse:

Øregangsbetennelse er en betennelsestilstand i huden i ytre øregang. Betennelsen skyldes eksem, infeksjon eller en kombinasjon av disse. De vanligste symptomene er kløe og ubehag i øregangen.

Øregangbsetennelse er vanligvis en uskyldig tilstand, men kan i sjeldne tilfeller gi uttalte smerter og allmennsymptomer.

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Julie Hellem Aaby

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Sykdommer i øre-nese-hals:

Sykdommer i øre-nese halsområdet rammer ofte sansefunksjonene, og kan påvirke vår evne til å puste, svelge, høre og snakke. Mange av sykdommene i dette området er infeksjoner og andre lidelser som lar seg behandle, men det finnes også en rekke varige tilstander som kan forringe livskvaliteten, for eksempel hørselstap eller øresus (tinnitus).

Infeksjoner, som halsbetennelse og ørebetennelse, samt polypper er mest vanlig hos barn. En rekke tilstander i det indre øret, som krystallsyken og virus på balansenerven, gir svimmelhet og balanseforstyrrelser. Disse tilstandene er mest vanlig hos eldre.

Fakta om Infeksjonssykdommer:

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Infeksjonssykdommer kan ramme alle organer i kroppen. Infeksjoner spenner fra helt uskyldige og vanlige tilstander som forkjølelse og mage-tarminfeksjoner til alvorlige og potensielt dødelige sykdommer som bakteriell hjernehinnebetennelse og ebola-infeksjon.

Alvorlighetsgraden til de ulike infeksjonssykdommene avhenger av type mikrobe og hvilket organ som er affisert. Eksempelvis vil infeksjoner i hjerte, hjerne, nedre luftveier og blod ofte være mer alvorlige enn for eksempel infeksjoner i øvre luftveier og hud. For sykdomsforløp og overlevelse spiller også pasientens immunforsvar og allmenntilstand en rolle. For bakterielle infeksjoner finnes mange forskjellige typer antibiotika som er effektive.

Fakta om Infeksjonssykdommer hos barn:

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Virusinfeksjoner er det hyppigste hos barn. Blant annet er de tradisjonelle barnesykdommene stort sett forårsaket av virus. Det samme gjelder forkjølelser og en del mage- og tarminfeksjoner.

Infeksjoner er hyppig i barnealder fordi barn har mindre antistoffer. De ulike antistoffene dannes etter at man har blitt utsatt for forskjellige virus og bakterier. Et barn gjennomgår i snitt seks til sju infeksjoner per år de første to leveårene.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk