Krystallsyken

Benign paroksysmal posisjonsvertigo

Sist oppdatert 22.05.2015

Krystallsyken er en ufarlig tilstand som gir kraftige, kortvarige anfall av svimmelhet.

Typiske symptomer for krystallsyken er kortvarige, kraftige anfall av svimmelhet og ofte kvalme. Krystallsyken er en ufarlig tilstand, men kan oppleves svært ubehagelig. Tilstanden er vanlig, og flere kvinner enn menn får krystallsyken. Forekomsten øker med alder, og de fleste er over 40 år når de får krystallsyken. Behandlingen er veldig enkel og har god effekt, men en del mennesker kan være plaget av gjentatte anfall.

Balanseorganene sitter dypt inne i øret både på høyre og på venstre side av hodet. Mange små deler jobber her sammen og sender informasjon via balansenerven til hjernen. Vi har to balansenerver, en fra hver del av det indre øret, og de møtes i hjernen. Informasjonen herfra gjør at hjernen til enhver tid har kontroll på balansen vår, det vil si at vi unngår å falle når vi står oppreist eller når vi snur på hodet. For at balansesnerven skal sende riktige signaler, er den avhengig av at en type væske i det indre øret beveger seg riktig. I nærheten av denne væsken har vi små krystaller, som er som bitte små steiner. De må ligge helt stille for at væsken skal kunne bevege seg som den skal. Ved krystallsyken har disse krystallene løsnet. De løse krystallene gjør at væsken ikke får riktige bevegelser, og balansenerven sender dermed for mange og uriktige signaler til hjernen. Hjernen svarer på dette med å gjøre oss svimle og kvalme. 

Symptomer

Typiske symptomer for krystallsyken er kortvarige, kraftige anfall av svimmelhet og ofte kvalme.

Krystallsyken kjennetegnes ved plutselige, kortvarige og kraftige anfall av svimmelhet. Svimmelheten gir en følelse av at omgivelsene går rundt og rundt, akkurat som at man sitter i en karusell. Kvalme er også veldig vanlig. Svimmelheten og kvalmen kommer plutselig ved raske hodebevegelser eller når hodet holdes i en bestemt posisjon, ofte når man legger hodet bakover. Svimmelheten kan bli bedre ved at man dreier på hodet slik at det får en annen stilling, eller når man holdet hodet helt i ro. Svimmelhetsanfallet varer ikke lenge, omtrent 20-30 sekunder. Et tegn legen ser etter er noe man kaller nystagmus. Nystagmus er raske og ufrivillige bevegelser av øynene. De med krystallsyken vil ha nystagmus når hodet dreies i den posisjonen som gjør pasienten svimmel.

Behandling og forebygging

Behandlingen av krystallsyken er veldig enkel, og er gjort på noen få minutter ved å gjøre spesifikke bevegelser av hodet i en bestemt rekkefølge.

Behandlingen av krystallsyken er veldig enkel og krever lite utstyr og tid. Først vil legen gjøre en test som kalles Dix-Hallpike-test. Den går ut på at pasienten sitter på en benk, for så å føre hele overkroppen bakover samtidig som at hodet blir dreid til den ene siden. Ved å følge med på øyebevegelsene kan legen så bestemme hvilken side som er den syke. Ut i fra funnet her, gjøres behandlingen på riktig side. Selve behandlingen går ut på å fortsette med bestemte bevegelser av hodet og overkroppen i en spesifikk rekkefølge. Den øvelsen kalles Epleys manøver. Meningen med å gjøre Epleys manøver, er å plassere de løse krystallene i det indre øret på plass, slik at de ikke lenger er løse og gir svimmelhet. Hele prosessen tar ett til to minutter å gjennomføre. Noen føler seg helt bra eller mye bedre med en gang, andre må gjenta behandlingen flere ganger. Epleys manøver kan gjøres flere ganger etter hverandre.

Det er ingenting man kan gjøre for å forebygge selve krystallsyken i utgangspunktet, men dersom man først er plaget av krystallsyken, vil det hjelpe å gjøre hjemmeøvelser. Sitt på sengekanten med føttene i gulvet. Vri hodet 45 grader mot høyre. Legg så overkroppen rett over på venstre side og bli liggende her i 30 sekunder eller til svimmelheten gir seg. Sett deg så opp igjen og vent i nye 30 sekunder. Gjenta øvelsen til motsatt side. Det bør gjøres fem ganger til hver side, helst tre ganger daglig. Det er ikke skadelig å gjøre øvelsene for mye.

Undersøkelse og diagnostikk

Krystallsyken diagnostiseres ved klassisk sykehistorie samtidig som at legen vil gjøre en test for å fremkalle typiske øyebevegelser.

Det er først og fremst sykehistorien som gjør at legen mistenker krystallsyken. Deretter vil legen utføre en test som kalles Dix-Hallpike-test. Den går ut på at pasienten sitter på en benk, for så å føre hele overkroppen bakover samtidig som at hodet blir dreid til den ene siden. Ved å følge med på øyebevegelsene kan legen diagnostisere krystallsyken. Den øvelsen vil nemlig gjøre at pasienten får ufrivillige, spesifikke øyebevegelser som kalles nystagmus. På denne måten kan legen også bestemme hvilken side som er den syke. Ingen blodprøver eller andre tester er nødvendige for å diagnostisere krystallsyken.

Årsak

Årsaken til krystallsyken er at små krystaller i det indre øret løsner, slik at balansenerven sender for mange og feil signaler til hjernen. Det gir svimmelhet.

Årsaken til krystallsyken er at de bitte små krystallene vi har i det indre øret, i balansesenteret vårt, er løse. De skal normalt ligge fast på plass. Når krystallene er løse, kan de gjøre at balansenerven blir aktivert når det egentlig ikke er behov for det, og sender uriktige signaler til hjernen. Hjernen svarer på dette med å gjøre oss svimle. Årsaken til at krystallene løsner, er til en viss grad ukjent, men kan være relatert til alder. Derfor øker forekomsten av krystallsyken med alderen. Ulike sykdommer i det indre øret og hodeskader kan også øke risikoen for krystallsyken.

Prognose

Prognosen for krystallsyken er god, men noen vil plages med krystallsyken ved gjentatte anfall.

Krystallsyken er en ufarlig sykdom, og prognosen for krystallsyken er god. Som regel vil krystallsyken forsvinne av seg selv i løpet av noen uker, men hos noen vil symptomene vedvare i flere måneder. Symptomene blir imidlertid svakere etter hvert som tiden går. De fleste vil ha god effekt av behandlingen, og ved bruk av hjemmeøvelser blir mange helt symptomfrie. Mange vil likevel oppleve gjentatte svimmelhetsanfall.

Fakta om Krystallsyken:

Krystallsyken er en ufarlig, men svært plagsom sykdom som gir kortvarige og kraftige anfall av svimmelhet. Krystallsyken er vanlig, og flere kvinner enn menn får krystallsyken. De fleste som får krystallsyken er over 40 år, og risikoen øker med alderen.

Krystallsyken oppstår når krystaller i det indre øret løsner, og fører til at balansenerven sender for mange og uriktige signaler til hjernen. Hjernen svarer med å gjøre oss svimle og kvalme.

Behandlingen av krystallsyken innebærer noen enkle bevegelser kalt Epleys manøver. De fleste blir helt bra igjen av krystallsyken, men for noen kan den komme tilbake flere ganger. 

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Martine Gausel Engan

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Sykdommer i øre-nese-hals:

Sykdommer i øre-nese halsområdet rammer ofte sansefunksjonene, og kan påvirke vår evne til å puste, svelge, høre og snakke. Mange av sykdommene i dette området er infeksjoner og andre lidelser som lar seg behandle, men det finnes også en rekke varige tilstander som kan forringe livskvaliteten, for eksempel hørselstap eller øresus (tinnitus).

Infeksjoner, som halsbetennelse og ørebetennelse, samt polypper er mest vanlig hos barn. En rekke tilstander i det indre øret, som krystallsyken og virus på balansenerven, gir svimmelhet og balanseforstyrrelser. Disse tilstandene er mest vanlig hos eldre.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk