Søvn og søvnsykdommer

Søvnsykdommer er tilstander som på ulike måter forstyrrer søvnmønsteret og fører til at man føler seg sliten og uopplagt på dagtid. Det kan enten være søvnvarigheten, søvnsyklusen eller søvnfasene som er berørt.

Søvnsykdommer er sykdommer som medfører problemer med innsovning eller hyppige oppvåkninger, økt søvnbehov, døgnrytmeforstyrrelser eller uvanlig aktivitet under søvn. I tillegg er det vanlig å definere bevegelsestilstander som forstyrrer søvnen og pusteproblemer under søvn til søvnsykdommene.

Søvnproblemer er svært utbredt, og man regner med at opp mot 95 prosent av befolkningen har opplevd dette i perioder av livet. For mange dreier det seg om korte perioder med søvnløshet utløst av stress eller forskjellige livshendelser. Først hvis søvnproblemene varer over lengre tid og gir plager av betydelig grad, kaller man det en søvnsykdom.

Den vanligste formen for søvnforstyrrelse er problemer med innsovning eller vanskeligheter med å holde søvnen ved like (insomni). Det finnes også tilstander som medfører økt søvnbehov (hypersomni) for eksempel narkolepsi, og tilstander hvor man utfører unormale aktiviteter som søvngjengeri på nattestid (parasomni). Endret døgnrytme forekommer for eksempel ved det som kalles forsinket søvnfasesyndrom.

Søvnen kan også forstyrres av at man har ufrivillige bevegelser mens man sover, for eksempel restless legs. Søvnapné som medfører kraftig snorkning og pustepauser, er en annen årsak til søvnforstyrrelser.

Behovet for søvn varierer fra person til person. De fleste mennesker trenger mellom 6 og 9 timer, men noen trenger mer og noen mindre enn dette. Dybden på søvnen varierer gjennom natten. Det vi kaller non-REM-søvnen inneholder fasene med den dypeste søvnen, deltasøvn. Denne søvnen er den som er viktigst for å føle seg uthvilt om morgenen. Non-REM-søvn har vi mest av i begynnelsen av natten. REM (rapid eye movement)-søvnen er karakterisert ved raske øyebevegelser og et bevissthetsnivå nesten som ved våkenhet, men med kraftig muskelavslapning. Det er i denne fasen man drømmer mest.

Søvnen reguleres av flere faktorer; døgnrytmen, hvor lenge vi har vært våkne og av vaner og adferd. Døgnrytmen styres av et lite område i hjernen, nucleus suprachiasmaticus, vår biologiske klokke. Dette skjer gjennom et samspill av aktiverende og søvnfremmende faktorer. Den biologiske klokken påvirkes av lys fra omgivelsene gjennom direkte forbindelse til netthinnen i øyet. Den påvirkes også av en annen liten kjertel som produserer det søvnfremmende hormonet melatonin.

Det er døgnrytmen som har størst betydning for hvor lenge man sover og hvor trett man er når man legger seg, mens det er hvor mange timer man har vært våken som regulerer hvor dypt man sover.

Normal søvn er viktig for hvordan man fungerer på dagtid. Selv korte perioder med søvnmangel kan gjøre at man føler seg trett og uopplagt. Slik søvnmangel kan også føre til problemer med humør, hukommelse og konsentrasjon og nedsatt yteevne. Hvis søvnproblemene vedvarer over tid, kan de påvirke livskvaliteten i betydelig grad og gi mer alvorlige helseplager som økt ulykkesrisiko og nedsatt immunforsvar. Det kan også se ut som om det gir økt risiko for hjerte- og karsykdom og visse kreftformer.

Fakta om Søvn og søvnsykdommer:

Søvnsykdommer er sykdommer som medfører problemer med innsovning eller hyppige oppvåkninger, økt søvnbehov, døgnrytmeforstyrrelser eller uvanlig aktivitet under søvn. I tillegg er det vanlig å definere bevegelsestilstander som forstyrrer søvnen, som restless legs,  og pusteproblemer under søvn, som søvnapné, til søvnsykdommene.

Den vanligste formen for søvnforstyrrelse er problemer med innsovning eller vanskeligheter med å sove gjennom hele natten (insomnia).

Skrevet av Allmennlege

Birgitte Bjørntvedt Øie

Diskuter i Doktoronline forumet

Oversikt over Søvn og søvnsykdommer:

Søvnapné

Søvnapné er pustestopp under søvn, og det kan føre til dårlig søvnkvalitet og tretthet på dagtid.

Fakta om Allmennmedisin:

Allmennmedisin er de helseplagene og sykdommene som behandles hos fastlegen. Innen allmennmedisin finner man alt fra mindre helseplager til kroniske sykdommer og alvorlige og livstruende sykdommer.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk