Overvekt og fedme

Overvekt skyldes for høyt inntak av energi gjennom maten i forhold til kroppens samlede forbruk av energi. Overskuddet av energi lagres i kroppen som fett.

Det er vanlig å definere overvekt ut fra det som kalles kroppsmasseindex, KMI (eller engelsk: body mass index, BMI). KMI betegner forholdet mellom vekt og høyde, og beregnes ut fra formelen vekt/ (høyde x høyde).

Overvekt defineres som en kroppsmasseindex større enn 25. KMI over 30 betegnes som fedme grad I, over 35 som fedme grad II, og over 40 som fedme grad III. KMI tar ikke hensyn til muskelmasse, og for personer med mye muskler vil en høy KMI ikke nødvendigvis indikere overvekt.

Overvekt og fedme er et økende problem i befolkningen i den vestlige verden, inkludert Norge. Dette kan i noen grad forklares ut fra endrede livsstils- og kostholdsvaner. Men årsakene til overvekt er ofte sammensatte, og både arv og miljø har betydning.  Man vet at arvelige faktorer spiller inn ved utvikling av overvekt. Studier har blant annet vist at mangel på det appetittregulerende hormonet leptin øker risikoen for overvekt.

Visse sykdommer kan også disponere for overvekt, for eksempel lavt stoffskifte. Det er imidlertid bare en liten prosentdel av overvektstilfellene som skyldes hormonelle forstyrrelser.

Overvekt er uheldig for helsen fordi den øker risikoen for en rekke sykdommer, ikke minst hjerte- karsykdom som hjerteinfarkt, hjerneslag, høyt blodtrykk og hjerteflimmer. Overvekt er også den viktigste risikofaktoren for utvikling av diabetes type II. Overvekt kan være en risikofaktor for visse kreftformer, for eksempel brystkreft og tarmkreft, og for belastningslidelser i ledd, muskler og skjelett. Fedme er også assosiert med kroniske tilstander som fettlever, gallesten, søvnapnoe, urinsyregikt, inkontinens og infertilitet. I noen tilfeller kan overvekt og fedme føre til sosial isolasjon og psykiske plager.

Det har imidlertid vist seg at en lett grad av overvekt beskytter når man først har blitt syk. Det kan se ut som om man da tåler sykdommen bedre. Dette gjelder for eksempel ved hjertesvikt, men også annen akutt sykdom.

Man har holdepunkt for at det spesielt er bukfettet som disponerer for sykdom. Det dannes en rekke skadelige stoffer i dette fettet som lett utskilles i blodårene og kan nå andre organer som hjertet. Midjemål er et godt parameter på bukfett, det er derfor vanlig å måle dette i tillegg til KMI ved utredning og oppfølging av overvekt.

 

Fakta om Overvekt og fedme:

Overvekt skyldes for høyt inntak av energi gjennom maten i forhold til kroppens samlede forbruk av energi. Overskuddet av energi lagres i kroppen som fett. Overvekt defineres som KMI (BMI på engelsk) over 25. KMI over 30 betegnes som fedme grad I, over 35 som fedme grad II, og over 40 som fedme grad III.

Overvekt og fedme disponerer for en rekke sykdommer, blant annet hjerte- og karsykdommer, noen kreftformer, diabetes type 2 og gallesten. Men det har også vist seg at en lett grad av overvekt beskytter mot en rekke akutte sydkommer når man først har blitt syk.

Overvekt og fedme skyldes både livsstil og arv.

Skrevet av Allmennlege

Birgitte Bjørntvedt Øie

Diskuter i Doktoronline forumet

Oversikt over Overvekt og fedme:

Diabetes type 2

Diabetes type 2 er en tilstand der bukspyttkjertelen ikke klarer å skille ut tilstrekkelige mengder insulin, eller at insulinet som skilles ut ikke fungerer som det skal. Resultatet blir forhøyet sukkernivå i blodet.

Overvekt

Overvekt vil si at man har for mye kroppsmasse i form av fett.

Fakta om Allmennmedisin:

Allmennmedisin er de helseplagene og sykdommene som behandles hos fastlegen. Innen allmennmedisin finner man alt fra mindre helseplager til kroniske sykdommer og alvorlige og livstruende sykdommer.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk