Hjernerystelse

Commotio cerebri

Sist oppdatert 18.05.2015

Hjernerystelse kommer av kraftig slag mot hodet, som ofte fører med seg bevissthetstap.

Hjernerystelse er en mild til moderat hodeskade. Hjernerystelse kommer av kraftig slag mot hodeskallen, enten i form av at hodet treffer et objekt eller at et objekt treffer hodet. Det er ingen helt klare linjer på hva en hjernerystelse er. Tidligere ble bevissthetstap brukt som et kriterie, men slik er det ikke lenger. Hjernerystelse kan føre til bevissthetstap, men ofte fører det kun til desorientering med mulighet for å se "stjerner". Hvis det skulle være slik at man mistet bevisstheten og/eller har fått hukommelsestap, kan det være med på avgjøre alvorlighetsgraden av hjernerystelsen. Jo lengre man har vært bevisstløs, desto kraftigere er hjernerystelsen. Som oftest fører hjernerystelse til forbigående milde plager. Hjernerystelse er nokså vanlig, og man ser det ofte hos barn, spesielt under idrett og andre sportslige aktiviteter. 

Symptomer

Hjernerystelse er en hodeskade som ofte fører til hodepine og svimmelhet.

Hjernerystelse er forårsaket av et kraftig slag mot hodet, som ofte kan føre til både bevissthets- og hukommelsestap. De to faktorene er også viktig for å avgjøre alvorlighetsgraden av hjernerystelsen og slaget mot hodet. Ved bevissthetstap kan det oppstå krampeanfall. Det blir ofte forveklset med epilepsi. Krampeanfallet trenger ingen videre oppfølging med tanke på medisinering.

Siden hjernerystelse kommer av et kraftig slag mot hodet, er det vanlig å oppleve hodepine og svimmelhet. Kvalme og brekninger er vanlige plager ved hjernerystelse. Noen kan også ha vanskeligheter med å konsentrere seg etter en hjernerystelse.

Senfølger av en hjernerystelse er det viktig å være observante på. Hvis det skulle oppstå økende hodepine, gjentatte brekninger eller at det er vanskelig å holde seg våken (bevissthetstap), må man ta kontakt med lege så fort som mulig.

Behandling og forebygging

Det finnes ingen spesifikk behandling mot hjernerystelse.

Hjernerystelse er som oftest forbigående med milde plager. Det finnes derfor ingen spesifikk behandling for hjernerystelse. Ved sterk hodepine kan det tas smertestillende (paracetamol). Det er veldig viktig med hvile etter hjernerystelse, både fysisk og mentalt. Det er viktig å trappe ned på hverdagslige aktiviteter til man ser at plagene gir seg. Deretter kan man gradvis gjenoppta disse. Den første tiden etter hjernerystelse bør man unngå tv-titting, lesing og alkohol. Idrett skal unngås hvertfall i syv dager hvis det er fare for ny hjernerystelse. Hvis det ikke er fare for ny hjernerystelse, er det ingen fare å gjennoppta idrett såfremt hodepine og svimmelhet har forsvunnet. Du skal heller ikke være alene det første døgnet etter en hjernerystelse, og helst vekkes et par ganger igjennom den første natten. Ved vekking skal man sjekke at den med hjernerystelse oppfører seg og reagerer normalt.

Undersøkelse og diagnostikk

Hjernerystelse kommer av kraftig slag/traume mot hodet, som kan føre til bevissthetstap.

Hjernerystelse kommer av kraftig slag mot hodeskallen, som kan føre til bevissthetstap. Typisk plager, som hodepine, svimmelhet, brekning og desorientering, oppstår ved hjernerystelse. Det er viktig å finne ut om det har vært bevissthetstap, så godt det kan gjøres, og eventuelt varigheten av bevissthetstapet. Ved hodeskader og hjernerystelse tas det ofte CT-bilder (computed tomography) av hodet. Det gjøres for å utelukke mer alvorlige hodeskader. Nyere blodprøver gjør det også mulig å sjekke et protein (S100B) i blodet, som kan være med på å avgjøre alvorlighetsgraden av hodeskaden. Hvis det er mistanke om hjernerystelse, men uten bevissthetstap, er ikke nødvendig med CT-bilde, kun observasjon.

Årsak

Hjernerystelse kommer av kraftig slag mot hodet.

Årsaken til hjernerystelse er kraftig slag mot hodet, enten ved at et objekt treffer hodet eller at hodet treffer et objekt. Hjernerystelse hos barn skjer ofte relatert til idrett eller andre sportslige aktiviteter, og er nokså vanlig. Andre mulig årsaker kan være fall, bilulykker, slåsskamp og lignende. Den underliggende årsaken som forårsaker plagene er fortsatt ukjent. Forskning mener mekanismen bak hjernerystelse kanskje kan minne om det som skjer ved epilepsi.

Prognose

Hjernerystelse går over av seg selv og har som oftest et godt utfall.

Hjernerystelse går over av seg selv, men det er individuelt hvor lang tid det tar før plagene går over. Det er viktig å huske at som oftest er utfallet bra, og over tid blir man plagefri. Noe som ikke er helt uvanlig ved hjernerystelse er senfølger, også kjent som postcommotiosyndrom. Det kan føre til hodepine, svimmelhet, nedsatt hukommelse, angst/nervøsitet og insomnia (søvnløshet), og plagene kan vare alt fra dager til måneder. Her også er det viktig for pasienten å huske at det går som oftest over.

Fakta om Hjernerystelse:

Hjernerystelse kommer av kraftig slag mot hodet, som ofte fører med seg bevissthetstap. Det kan imidlertid være hjernerystelse uten at man er bevisstløs.

Etter en hjernerystelse er det viktig med ro og hvile. Man bør holde seg unna tv-titting og andre former for skjerm. Dessuten bør man ikke være alene det første døgnet etter en hjernerystelse, og man bør vekkes et par ganger om natten for å være sikker på at man ikke mister bevisstheten.

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Joachim Hofgaard

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Nevrologiske sykdommer:

Nevrologiske sykdommer omfatter et vidt spekter av tilstander, mange av dem alvorlige og til dels invalidiserende. Noen av sykdommene er relativt vanlige, slik som migrene og andre former for hodepine, mens andre er svært sjeldne og kun forekommer hos noen få pasienter per år i Norge.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk