Punktert lunge

Pneumothorax

Sist oppdatert 29.04.2016

Punktert lunge betegner en tilstand hvor det kommer luft mellom hinnen som kler lungeveggen på innsiden og hinnen som dekker lungen på utsiden. Det medfører at lungen klapper sammen.

Punktert lunge kalles på fagspråket pneumothorax, som betyr luft i brysthulen. Mer presist er det en tilstand hvor det kommer luft fra lungene eller gjennom huden inn i hulrommet mellom hinnen som dekker lungen på utsiden og hinnen som kler brystveggen på innsiden. Normalt ligger disse lagene tett inntil hverandre uten luft mellom og det foreligger et undertrykk. Ved skade på hinnene slik at det kommer luft inn mellom lagene, vil lungen på den aktuelle siden kunne klappe sammen. 

Symptomene ved pneumothorax avhenger av hvor mye lungen har falt sammen. De kan variere fra lett stikkende smerter på den aktuelle siden til sterkere brystsmerter og tungpust ved fullstendig sammenfall av lungen.

Punktert lunge kan oppstå som følge av skade mot brystveggen utenfra eller i forbindelse med medisinske prosedyrer hvor det må stikkes en nål inn i brysthulen. Det kan også skyldes at luftbobler i lungene sprekker, for eksempel ved emfysem. Pneumothorax kan også oppstå spontant. Unge, høye, slanke menn er mest utsatt for dette.

En spesiell form for punktert lunge er ventilpneumothorax eller trykkpneumothorax, hvor luft slipper inn i brysthulen men ikke kommer ut igjen. Det fører til at lungen blir stadig mer sammenpresset. Det er en alvorlig og livstruende tilstand som krever rask behandling.

Symptomer

Punktert lunge gir stikkende smerter på den aktuelle siden. I mer alvorlige tilfeller oppstår tungpustethet og sterkere brystsmerter.

Som regel gir pneumothorax stikkende smerter på den aktuelle siden, eventuelt med utstråling til skulderen. I mer alvorlige tilfeller oppstår sterkere brystsmerter og tungpustethet (dyspnoe). I tilfeller der lungen bare har sunket lett sammen er symptomene milde og i noen tilfeller nærmest fraværende. 

Trykkpneumothorax gir brystsmerter og tungpustethet, angst og uro, og etterhvert blodtrykksfall og eventuelt bevissthetstap. Lepper og hud kan bli blå som følge av nedsatt oksygentilførsel.

Behandling og forebygging

Lettere former for punktert lunge, pneumothorax, krever ofte ikke behandling. I mer alvorlige tilfeller stikkes et rør, et dren, inn i brysthulen for å slippe ut luften.

Dersom det kun er små mengder luft i brysthulen og lette symptomer, kan pasienten bare observeres. Behandling er som regel ikke nødvendig. Luften vil etterhvert absorberes og lungen faller tilbake på plass av seg selv.

Ved større luftansamlinger settes det inn et dren, et tynt rør. Det stikkes inn mellom ribbena og inn i luftansamlingen slik at luften kan suges ut. Drenet blir liggende til tilstanden har normalisert seg.

Ved stadig tilbakevendende spontanpneumothorax kan det være aktuelt å gjøre et kirurgisk inngrep for å feste lungehinnen til brystveggen.  

Undersøkelse og diagnostikk

En sikker diagnose på punktert lunge stilles som regel ved røntgenundersøkelse.

Sykehistorien med plutselig innsettende stikkende smerter i brystet og eventuelt tungpustethet vil lede til at legen mistenker punktert lunge.

Ved auskultasjon, altså når legen lytter på pasienten, høres i alvorligere tilfeller nedsatt respirasjonslyd, pust, på den aktuelle siden. Når legen banker på ryggen til pasienten med fingrene, det vi kaller perkusjon, høres en mer hul lyd på den berørte siden på grunn av økt luftinnhold.  

En sikker diagnose stilles ved røntgenundersøkelse, eller eventuelt CT. På røntgenbildet sees en luftkappe over lungen på den affiserte siden, ved mer alvorlige tilfeller sees et større luftfylt hulrom. 

Årsak

Punktert lunge kan oppstå spontant uten spesiell utløsende årsak. Det kan også oppstå som følge av skade utenfra, som en komplikasjon til medisinske prosedyrer eller som følge av luftblærer i lungene som brister.

Når punktert lunge oppstår uten spesiell utløsende årsak kalles det spontanpneumothorax. Unge, høye menn, røykere og pasienter med en tilstand som kalles Marfans syndrom er spesielt utsatt for dette.   

De som har en underliggende lungesykdom som for eksempel kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) eller lungeemfysem har også økt risiko. Man antar at punktert lunge, pneumothorax, skyldes at luftblærer i lungen brister, og at luftblærene i et sykt lungevev kollapser lettere. 

Punktert lunge kan også oppstå som følge av skader og ulykker hvis spisse gjenstander eller et brukket ribben lager hull i hinnen rundt lungen, eller ved medisinske prosedyrer hvor det stikkes en nål inn i brysthulen.

Prognose

Punktert lunge forløper som oftest ukomplisert. Trykkpneumothorax er imidlertid en alvorlig og potensielt dødelig tilstand.

Spontanpneumothorax hos ellers friske pasienter kan gå tilbake av seg selv i løpet av en til to uker. Hvis behandling er nødvendig, er prognosen i de fleste tilfeller likevel god. 

Hvis man tidligere har hatt punkterte lunge har man imidlertid økt risiko for at det samme skjer igjen. Hos pasienter som i utgangspunktet har dårlig lungefunksjon, kan pneumothorax være mer alvorlig. 

Trykkpneumothorax er en alvorlig tilstand som kan føre til sjokkutvikling og i verste fall død. Denne tilstanden krever derfor krever rask behandling.  

Fakta om Punktert lunge:

Punktert lunge kalles på fagspråket pneumothorax, som betyr luft i brysthulen. Punktert lunge gir stikkende smerter på den aktuelle siden. I mer alvorlige tilfeller oppstår tungpustethet og sterkere brystsmerter.

Lettere former for punktert lunge, pneumothorax, krever ofte ikke behandling. I mer alvorlige tilfeller stikkes et rør, et dren, inn i brysthulen for å slippe ut luften.

En sikker diagnose stilles ved røntgenundersøkelse, eller eventuelt CT.

Punktert lunge kan oppstå spontant uten spesiell utløsende årsak. Det kan også oppstå som følge av skade utenfra, som en komplikasjon til medisinske prosedyrer eller som følge av luftblærer i lungene som brister.

Punktert lunge forløper som oftest ukomplisert. Trykkpneumothorax er imidlertid en alvorlig og potensielt dødelig tilstand.

Skrevet av Allmennlege

Birgitte Bjørntvedt Øie

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Lungesykdommer:

Lungesykdommer omfatter sykdommer i lungevevet, nedre luftveier og blodårene til lungene. Den hyppigste årsaken til sykdommer i lunger og nedre luftveier er infeksjoner forårsaket av virus og bakterier, som bronkitt eller lungebetennelse. Luftveiene kan også ta skade av røyk og annen luftforurensning, og kan reagere allergisk mot forskjellige allergener som pustes inn. Allergi, astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er vanlige årsaker til symptomer fra de nedre luftveiene.

Sykdommer som fibrose, blodpropper og lungekreft er alvorlige, og vil kreve legehjelp. Lungekreft er den fjerde hyppigste kreftformen i Norge, og den som tar flest liv.

Vanlige symptomer ved lungesykdom er hoste, tungpustethet og brystsmerter. Hoste med blodig oppspytt, slapphet og vekttap kan være tegn på alvorlig lungesykdom.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk