Refluks hos barn

Gastroøsofageal reflukssykdom hos barn, Gastroesophageal reflux disease - GERD

Sist oppdatert 08.06.2015

Refluks hos barn er en tilstand hvor det er en unormal tilbakestrøming av innhold i magesekken til spiserøret.

De fleste spedbarn og små barn gulper, og dette er helt vanlig. Dersom man opplever at barnet gulper unormalt ofte eller mye, har syreskader eller problemer med vekst, kalles tilstanden for refluks, eller gastroøsofageal reflukssykdom - GØRS. 

Det er rapportert symptomer på refluks hos hele 61 prosent av barn i seksmåneders alder, for så å avta til 21 prosent ved sjumåneders alder. Ved ett års alder er hele 90-95 prosent helt uten symptomer. 

Samme prinsipp gjelder for barn som hos voksne, hvor en muskel nederst i spiserøret som skal hindre at mat kommer opp igjen i spiserøret svikter. Hos små barn og spedbarn er fordøyelsessystemet fremdeles under utvikling, og denne muskelen fungerer ofte dårlig. Mat kommer gjerne opp i spiserøret sammen med syre, og det kan gjøre spiserøret både sårt og betent.

For tidlig fødte barn og barn med alvorlige nevrologiske utviklingsforstyrrelser er spesielt utsatt for gastroøsofagal reflukssykdom - GØRS. Betennelse i spiserøret kan også skyldes infeksjoner, medisiner eller kronisk tarmbetennelse som for eksempel Crohns.

Symptomer

Det mest åpenbare symptomet på refluks hos spedbarn er gulping. Eldre barn opplever ofte halsbrann slik som voksne.

Hos spedbarn er gulping det mest åpenbare symptomet. Ved firemåneders alder gulper to av tre friske spedbarn, men dette avtar fram til sjumåneders alder. Gulping er vanligvis ikke noe problem, men når barnet gulper opp mesteparten av hva de har spist, kan de få problemer med å vokse. Hvis barnet viser mistrivsel, er vanskelig å mate, brekker seg ofte, har lite vektøkning, magesmerter eller lignende, bør det utredes. Barn som har smerter i magen og spiserøret kan ofte bli irritable og gråter mye. 

Hos eldre barn er symptomer som oppkast, halsbrann, svelgeproblemer og vond smak i munnen mer vanlig.

Dersom barnet kaster opp noe som er kaffegrutlignende, kan dette være tegn på blødning, enten fra mage eller spiserør. Man bør kontakte lege snarest mulig i slike tilfeller.

Behandling og forebygging

Behandling av gastroøsofageal reflukssykdom (GØRS) hos barn går ut på å lindre symptomer, og å hindre utvikling av komplikasjoner.

De fleste barn blir bra, uansett behandling. Spedbarn som gulper mye, men viser god trivsel og vektøkning trenger ingen behandling. 

Før eventuell behandling med medisiner kan man prøve å heve hodeleie på barnets seng, og å holde overkroppen hevet etter måltider. Det finnes også fortykningsmidler til melk og grøt på apoteket. Dette gjør at maten mindre sannsynlig gulpes opp igjen. Ved amming kan man ikke bruke fortykningsmiddel, men natriumalginat kan være et alternativ dersom barnet gulper opp melken. Dette skal ikke gis til for tidligfødte barn, barn med feber, oppkast eller diare, uten at det er forskrevet av lege. Man bør også snakke med lege dersom barnet er under 12 måneder. Man bør ikke bruke alginat sammen med fortykningsmiddel.

Av medisiner kan man bruke H2-blokker eller protonpumpehemmere. Disse medisinene reduserer syreinnholdet i magen, og blir ofte brukt av voksne. Dersom barnet ikke har noen effekt av medisiner, og store problemer med at mat kommer opp igjen, kan operasjon være et alternativ.

Undersøkelse og diagnostikk

For å diagnostisere refluks hos barn, er 24 timers pH-måling den beste metoden.

Siden barn ikke selv kan fortelle om sine symptomer, kan gastroøsofageal reflukssykdom hos barn (GØRS) være vanskelig å diagnostisere hos barn. Man vil derfor være avhengig av å spørre foreldre om symptomer, samtidig som man vil måle pH i nedre del av spiserøret over en 24 timers periode. En jevn lav pH under 4 vil være indikasjon på at syre er tilstede, og man kan diagnostisere gastroøsofageal reflukssykdom (GØRS).

Årsak

Refuks hos barn henger ofte sammen med et underutviklet fordøyelsessystem.

En muskelring nederst i spiserøret hindrer at delvis fordøyd mat kommer opp fra magesekken. Når denne muskelen ikke fungerer som den skal, kommer mat opp fra magesekken, gjennom spiserøret og tilbake til munnen igjen. Hos spedbarn og små barn er dette ofte fordi fordøyelsessystemet fortsatt er under utvikling. Andre faktorer kan være økt trykk i magen, utvidet magesekk, mellomgulvsbrokk eller problemer med motilitet i spiserøret. 

For tidligfødte barn, og barn med nevrologiske eller nevromuskulære sykdommer, er spesielt utsatt. I tillegg kan betennelse i spiserøret skyldes infeksjoner, medisiner eller tarmsykdom.

Prognose

De aller fleste slutter å gulpe opp maten før de er 18 måneder gamle. Komplikasjoner er sjelden.

De færreste trenger omfattende behandling, da de fleste barn slutter å gulpe opp maten før de er 18 måneder gamle. Refluks, eller gastroøsofageal reflukssykdom (GØRS) hos barn fører sjelden til komplikasjoner, men noen barn kan oppleve blødninger og smerte i spiserøret, hoste og tung pust eller veksthemming og manglende utvikling.

Dersom GØRS skyldes mellomgulvsbrokk, vil rundt 30 prosent av tilfellene vare til barnet er rundt fire år gammelt.

Fakta om Refluks hos barn:

Refluks hos barn, eller gastroøsofageal reflukssykdom (GØRS), er en tilstand hvor det er en unormal tilbakestrøming av innhold i magesekken til spiserøret. Mens de fleste barn gulper, så kjennetegnes refluks av at barnet gulper unormalt mye og ofte, har problemer med å ta til seg mat, har liten vektøkning eller syreskader.

Hos de fleste barn vil dette gå over av seg selv. Men det er viktig å kontakte lege for å få vurdert tiltak eller medisinsk behandling.

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Carina Trydal

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Medfødte tilstander:

Medfødte tilstander hos barn omfatter forskjellige former for ytre og indre misdannelser og funksjonsforstyrrelser. Disse kan oppstå som følge av genetiske forandringer eller forhold under graviditet og fødsel, men i mange tilfeller er årsaken ukjent. Omfatter blant annet et vidt spekter av syndromer, genetiske forandringer og forstyrrelser i ulike organer.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk