Antidepressiva

Antidepressiva er medikamenter som benyttes hyppig i behandlingen av psykiske lidelser som depresjon og angst.

Antidepressiva brukes hovedsakelig i behandlingen av depresjon og ulike former for angst. De benyttes også ved tvangslidelser, posttraumatisk stressyndrom og bulimi. Antidepressive medikamenter brukes i noen tilfeller også ved smertetilstander, søvnproblemer og premenstruelle plager.

Antidepressiva virker gjennom å heve stemningsleiet når dette er nedsatt, slik det er hos deprimerte. De påvirker ikke et normalt stemningsleie. Antidepressiva bedrer også de andre symptomene ved depresjon slik som søvnproblemer, nedsatt matlyst, initiativløshet og konsentrasjonsvansker. Antidepressiva gjør ofte at man blir mer tilgjengelig for samtalebehandling som i mange tilfeller også er en nødvendig del av behandlingen ved depresjon og angst.

Det finnes forskjellige typer av antidepressive medikamenter med forskjellig virkningsmekanisme. Gruppen omfatter tricycliske antidepressiva (TCA), selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI), selektive serotonin-noradrenalin reopptakshemmere (SNRI) og monoaminooksydasehemmere (MAO-hemmere). Det finnes også noen midler som ikke kan klassifiseres i disse gruppene.

Årsakene til depresjon er ikke kartlagt fullt ut, men studier har vist at pasienter med depresjon har for lav konsentrasjon av signalstoffene serotonin, noradrenalin og dopamin i hjernen.

Antidepressive medikamenter virker ved at de på forskjellige måter øker konsentrasjonen av disse signalstoffene ved reseptorene de virker på i hjernen; enten ved å forsinke opptaket, øke utskillelsen eller ved å hindre nedbrytingen. Avhengig av hvilket signalstoff som påvirkes og i hvilken grad, har de forskjellige antidepressiva forskjellig virkningsprofil og litt ulike bivirkninger. I tillegg til den stemningshevende effekten har noen antidepressiva en dempende effekt som for eksempel er gunstig ved angst og uro, mens andre virker mer oppkvikkende. Man forsøker å finne riktig medikament ut fra hvilke symptomer som er mest fremtredende hos pasienten. Det kan også være individuelle forskjeller med tanke på hvilket medikament som har best effekt hos den enkelte pasient, av og til er det nødvendig å prøve flere forskjellige typer før man finner det som er best egnet.

Bivirkningene er også litt ulike for de forskjellige gruppene. De vanligste bivirkningene ved bruk av antidepressiva er kvalme og magesmerter, hodepine og svimmelhet. Ofte er disse bivirkningen forbigående og bedres i løpet av de første behandlingsukene. Antidepressiva kan blant annet også gi munntørrhet, nedsatt seksuallyst og vektøkning. De nyere antidepressiva, SSRI og SNRI, har mindre bivirkninger enn de første medikamentene som kom på markedet, og er mindre farlige ved overdosering. Disse er derfor vanligvis førstevalg i behandlingen av depresjon.

Det tar som regel fra en til to uker før virkningen av medikamentet blir merkbar og ytterligere noen uker før man oppnår full effekt (fire til seks uker).

Medikamentene brytes ned forskjellig fra person til person, derfor kan det være en viss variasjon i hvilken dose som er nødvendig for å få effekt. Ved mangelfull eller uteblitt effekt kan det være aktuelt å måle konsentrasjonen av medikamentet i blodet.

Det er viktig at pasienter med depresjon behandles tilstrekkelig lenge, ved første gangs depresjon i minst ni måneder, for å hindre tilbakefall. Man bør ikke slutte brått med antidepressiva, medikamentene skal trappes ned gradvis i samarbeid med lege. Antidepressiva er ikke avhengighetsskapende, men kan gi betydelig ubehag ved for rask nedtrapping. Noen kan oppleve det vanskelig å slutte fordi de har hatt god effekt og frykter tilbakefall.

 

 

 

Skrevet av Allmennlege

Birgitte Bjørntvedt Øie

Diskuter i Doktoronline forumet

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk