Brystsmerter

Chestpain

Sist oppdatert 29.04.2016

Brystsmerter betegner smerter som oppleves å komme fra brystet, og som har sitt opphav i brysthulen eller omkringliggende organer. Akutt oppståtte sterke smerter i brystet kan være tegn på alvorlig sykdom og bør føre til at man kontakter lege umiddelbart.

Definisjon

Brystsmerter kan ha mange forskjellige årsaker som spenner fra helt bagatellmessige tilstander til svært alvorlige. Ved moderat til sterke brystsmerter som oppstår plutselig, bør man kontakte lege raskt. Spesielt hvis smertene er ledsaget av tung pust, kvalme og medtatthet kan det være et tegn på alvorlig sykdom.

Brystsmerter er en vanlig årsak til konsultasjoner i allmennpraksis. Pasientene er ofte engstelige fordi de er redde for at det er noe galt med hjertet. Men i tillegg til hjertesykdom kan brystsmerter ha en rekke andre årsaker.

De kan komme fra muskel- og skjelettsystemet i bryst eller rygg, fra lungene eller fra blodårene til hjertet. Brystsmerter kan også ha sitt opphav fra organer i magen. Psykiske lidelser, spesielt panikkangst, gir også ofte brystsmerter.

Mange av tilstandene som gir smerter i brystet er ufarlige, men særlig smerter fra hjerte og lunger kan være tegn på alvorlig og noen ganger livstruende sykdom.

Smertens karakter, dens intensitet, smertemønsteret og hvor smerten er lokalisert vil kunne si noe om hvor den har sitt utgangspunkt. I tillegg vil ledsagende symptomer som for eksempel hoste, tungpustethet, kvalme eller feber kunne si noe om årsaken. 

Vurdering

Ved moderat til sterke brystsmerter som oppstår plutselig, bør man kontakte lege raskt. Spesielt hvis smertene er ledsaget av tung pust, kvalme og medtatthet kan det være et tegn på alvorlig sykdom. Mildere smerter som vedvarer eller stadig vender tilbake, bør også vurderes av lege, slik at man kan få en sikker diagnose, eller kan utelukke alvorlig sykdom.

Brystsmerter kan ha en rekke årsaker, men ut fra pasientens allmenntilstand og sykehistorie med beskrivelse av smertens karakter (stikkende, klemmende, pressende), dens lokalisasjon og eventuelt utstråling, når den oppsto og hvordan mønsteret er, og om det er faktorer som utløser, lindrer eller forverrer smerten, vil legen ofte kunne gjøre seg opp en mening om opprinnelse og alvorlighetsgrad.

Legen vil først foreta en vurdering av pasienten og gjennomføre en klinisk undersøkelse med måling av blodtrykk og puls og undersøkelse av hjerte og lunger. Sentralt i undersøkelsen står EKG. Hvis det er mistanke om en alvorlig tilstand som for eksempel hjerteinfarkt, vil pasienten raskt bli innlagt i sykehus. Ved mindre alvorlige tilstander retter behandlingen seg inn mot underliggende sykdom.

Forekomst

Brystsmerter kan ha sitt utgangspunkt i muskel- og skjelettsystemet. Ribbensbrudd er som oftest forårsaket av et fall eller et slag mot brystkassen, og vil gi kraftige smerter som forverres ved spesielle bevegelser og ved pustebevegelsene (respirasjonen). En betennelsestilstand i området der ribbena festes i brystbenet (Tietze syndrom) fører ofte til smerter i brystet. Smerten kan også komme fra muskulaturen mellom ribbena (intercostalmyalgier). Felles for disse muskulære tilstandene er at de ofte forverres ved bevegelse og hard berøring. Tilstander som har muskulære årsaker forverres også ofte ved stress og angst.

Brystmerter kan også skyldes sykdomstilstander i lungene, for eksempel lungebetennelse. Ved lungebetennelse opplever man som regel i tillegg feber og sykdomsfølelse og som oftest hoste og tungpustethet. Smerter fra lungeposen som følge for eksempel av en infeksjon eller bindevevsykdom, såkalt pleuritt, gir ofte stikkende, pustavhengige smerter. Astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) kan også i noen grad gi smerter i brystet.

Blodpropp i lungen (lungeemboli) skyldes en blodpropp som som regel er ført med blodstrømmen fra samleårene i bena, og er en alvorlig årsak til brystsmerter. Smertene oppstår som regel akutt. Ved store embolier dominerer åndenød og hoste, og smerter kan være fraværende. Disponerende faktorer for lungeemboli er lengre tids sengeleie, lange flyreiser, p-pillebruk, røyking og kreftsykdom. Noen mennesker har en arvelig økt risiko for å få blodpropp.

Pneumothorax, punktert lunge, er en tilstand hvor den ene lungen plutselig klapper sammen. Dette kan skje i forbindelse med skade, men også uten spesiell grunn, og fører til stikkende smerte i brystet og tungpust. Den typiske pasienten som får spontan pneumothorax er en høy og slank ung mann.

Akutt hjerteinfarkt skyldes helt eller delvis tilstopping av en av blodårene til hjertet (kransårene). Hjerteinfarkt gir i typiske tilfeller klemmende, pressende eller snørende smerter bak brystbenet eller på venstre side i brystet. Av og til med utstråling til en eller begge armer, hals eller underkjeve. Symptomene er ofte kvalme, tungpust og blek, klam hud. Spesielt hos eldre og diabetikere kan smertene være relativt svake eller helt fraværende. Hjerteinfarkt hos kvinner kan ofte gi mer generell sykdomsfølelse og kvalme enn brystsmerter. Smertene ved hjerteinfarkt påvirkes lite av pustebevegelser og stillingsendring. Akutt hjerteinfarkt gir risiko for plutselig død, spesielt innefor de første par timene. Rask behandling er derfor viktig. Dette kan også forhindre utvikling av store infarkter som kan føre til hjertesvikt.

Hjertekrampe (Angina pectoris) betyr trangt bryst. Denne sykdommen skyldes utilstrekkelig tilførsel av blod til hjertet under anstrengelse på grunn av forsnevringer i kransårene. Tilstanden gir klemmende smerter i brystet i forbindelse med fysisk aktivitet. Smertene er av samme karakter som ved et hjerteinfarkt, men er ofte svakere, og de går som regel over etter kort tids hvile. Man kaller det da stabil angina. Hvis smertene ikke gir seg, eller de opptrer ved stadig mindre aktivitet eller til og med i hvile, kalles det ustabil angina. Det er en glidende overgang fra ustabil angina til hjerteinfarkt. Ustabil angina bør føre til rask legekontakt og innleggelse i sykehus. 

Betennelse i hjertet (myokarditt) og betennelse i hjerteposen (perikarditt), kan gi brystsmerter som ofte mistolkes som hjerteinfarkt. Spesielt ved perikarditt er smertene skarpe eller stikkende og ofte stillingsavhengige og avhengige av pusten. Disse sykdommene kan oppstå som følge av virusinsfeksjoner, men kan også ha andre årsaker.

Hvis hovedpulsåren i brystet sprekker, kan man også få brystsmerter. Smertene oppstår akutt og stråler ofte ut mot ryggen eller mellom skulderbladene. Dette er en relativt sjelden, men fryktet tilstand, som krever rask kirurgisk behandling.

Tilbakestrømming av surt mageinnhold i spiserøret, det vi kaller refluks (gastroøsofagal reflukssykdom, GERD), er en relativt vanlig årsak til brystsmerter. Refluks kan forårsake en brennende fornemmelse i brystet og sure oppstøt. Disse smertene blir ofte feiltolket som hjerteinfarkt eller angina.

Forskjellige andre sykdomstilstander i fordøyelseskanalen kan gi symptomer som kjennes ut som om de kommer fra brystet. Eksempler på dette er magesår, gallestein og betennelse i galleblæren eller bukspyttkjertelen. Disse sykdommene vil ofte være erkjennbare ut fra en beskrivelse om hvordan smerten arter seg og hvilke andre symptomer man har i tillegg. Psykiske lidelser, som for eksempel panikkangst, generell angst og hyperventilering, kan gi brystsmerter.

Skrevet av Allmennlege

Birgitte Bjørntvedt Øie

Diskuter i Doktoronline forumet

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk