Gratis parterapi

Familievernkontorene er fordelt over hele landet, og drives av staten. Familievernet er et tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Både enkeltpersoner, par og familier kan ta kontakt. Tilbudet er gratis, og det er ikke nødvendig med henvisning. Kilde: bufetat.no

I parterapi blir partene bedt om å sette ord på følelsene sine. Mens den ene snakker, skal den andre lytte, observere og ta inn det som blir sagt.

Slik tydeliggjør de følelsene sine for hverandre, i stedet for å tolke feil.

 

Unngå antagelser

- Mens gjensidige anklager snevrer inn samtalen, vil tydeliggjøring og anerkjennelse gjøre samtalen rikere på nyanser og innhold. Man blir stadig mer kjent med hverandre, i stedet for å bli tolket med antagelser. I verste fall forholder man seg da til et skapt bilde av den andre, sier psykolog Steinar Ulvestad.

- Dersom man forholder seg til antagelser som ikke stemmer, blir det en dårlig dialog. Begge vil sitte med forventninger til parforholdet og den andre, som ikke blir innfridd, sier Trine Huseby, familieterapeut ved Familievernkontoret Ringerike og samlivsterapeut ved Sundvolden Hotel.

 

Ond sirkel

Slike onde sirkler kan føre til frustrasjon, som tapper en for energi.

Det kan føre til skuffelse og bitterhet som går på helsa løs.

Dette kan også føre til likegyldighet og resignasjon, som er en trussel for parforholdet.

- En terapeut kan hjelpe paret til å se hva som ligger bak kommunikasjonen. Ofte handler det om ensomhet og frykt for å ikke være god nok, sier Huseby.

Hun forteller at man i tillegg kan få hjelp til å forholde seg til ulikhet, håndtere utfordringer, dekke hverandres behov og finne dypere fellesskap og større glede i samlivet.

 

- Konflikter er muligheter!

- De som i parterapi lærer å løse sine problemer i stedet for å danne steile fronter, opplever stor lettelse. De får også selvtillit og håp når de lærer verktøyene som gjør dem i stand til å møte nye uenigheter og konflikter, sier Ulvestad.

Han forteller at parterapi fremdeles er et tabubelagt tema, og at denne kulturen bør endres.

- Det er viktig å få frem at ved å oppsøke hjelp, så kan man snu på det og se disse «faresignalene» som muligheter til vekst, sier psykologen.

 

10 «faresignaler» (eller muligheter til vekst om du vil):

Les hele saken

Trude Susegg, redaksjonssjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!