Blod i avføringen

Hematochezi/melena.

Blod i avføringen kan være friskt og rødt eller det kan gi mørk, tjæreaktig avføring. Blod i avføringen bør alltid undersøkes av lege.

Definisjon

Blod i avføringen kan vise seg som friskt rødt blod i avføringen, på toalettpapiret eller i toalettskålen (hematochezi), eller i form av mørk, tjæreaktig avføring, såkalt melena. Blod i avføringen er imidlertid ikke alltid synlig med det blotte øyet. Dette betegnes som okkult blødning.

Blod i avføringen er et viktig symptom som kan være tegn på alvorlig sykdom. Ved gjentatte blødningsepisoder, selv ved friskt og rødt blod, eller hvis man har plager i mer enn to til tre uker, bør man undersøkes av lege for å få en sikker diagnose.

Blod i avføringen skyldes tilstander som av forskjellige grunner gir blødning fra slimhinnen i fordøyelseskanalen. Blodet skilles så ut med avføringen. Hvis blødningen er lokalisert i øvre del av mage-tarmkanalen (spiserør, magesekk eller tolvfingertarm), omdannes hemoglobinet i blodet til jernsulfid i løpet av fordøyelsesprosessen. Blodet blir mørkt, og avføringen får et spesielt tjæreaktig utseende, seig konsistens og en spesiell lukt.

Hvis blodet i avføringen er friskt og rødt, tyder dette som regel på at det kommer fra siste del av fordøyelseskanalen; fra tykktarm eller endetarm/ endetarmsåpning. 

Vurdering

Blod i avføringen kan være tegn på alvorlig sykdom. Ved gjentatte blødningsepisoder, selv ved friskt og rødt blod, eller hvis man har plager i mer enn to til tre uker, bør man undersøkes av lege for å få en sikker diagnose. Nyoppstått blod i avføringen ved alder over 40 år bør alltid vurderes av lege. Ved akutte, kraftige blødninger må man søke øyeblikkelig legehjelp. Tilleggsymptomer som slapphet, vekttap, magesmerter eller sykdomsfølelse bør også føre til at man raskt søker lege.

Legen vil foreta en klinisk undersøkelse, og inspisere området rundt endetarmsåpningen for sprekkdannelser, sår eller ytre hemorroider, og kjenne litt opp i endetarmen. Ofte blir det i tillegg tatt blodprøver. Ved kraftig eller langvarig blødning kan blodprosenten være nedsatt.

For å kunne fastslå nærmere hva blødningen skyldes, vil det ofte være nødvendig å foreta en røntgen- eller CT-undersøkelse eller endoskopiske undersøkelser i form av rektoscopi eller koloscopi. Ved disse undersøkelsene titter man opp i endetarmen eller videre opp i tykktarmen med en slange med kamera. Ved spørsmål om blødning fra øvre del av fordøyelseskanalen titter man gjennom spiserøret og ned i magesekken med et gastroskop. Hvis det er mistanke om sykdomstilstander i tynntarmen, kan det være aktuelt å gjøre såkalt kapselendoscopi hvor pasienten svelger en kapsel med et innebygget kamera. Kapselen forflytter seg nedover i tarmen med de normale tarmbevegelsene og tar bilder underveis. Dette er undersøkelser som foretas på sykehus eller hos spesialist. 

Det finnes tester som kan påvise små mengder blod i avføringen. Ved slapphet, blodmangel og uklare symptomer fra magen vil man ofte ta en avføringsprøve for eventuelt å påvise skjult blod.

Behandling av blod i avføringen avhenger av årsak. Av og til kan den tilgrunnliggende tilstanden behandles med medikamenter. En del former for tarmblødning kan behandles ved at det injiseres et stoff som stopper blødningen. Blødning fra hemorroider behandles ofte ved at det settes på en strikk. Av og til må tarmdelen som blør fjernes operativt.

Forekomst

Blødninger fra øvre del av fordøyelseskanalen kan skyldes spiserørsbetennelse med blødning eller blødende magesår. I sjeldne tilfeller skyldes det en utvidelse av blodårer i spiserøret som kan føre til sprekkdannelse og kraftig blødning. Blødning fra øvre del av mage-tarmkanalen gir mørk, tjæreaktig, seig avføring. Hvis mengden blod ikke er så stor, vil blødningen ofte ikke være synlig (okkult blødning).

Hemoroider, som er utvidede blodårer i slimhinnen i endetarmsåpningen, er en vanlig årsak til blod i avføringen. Blodet er da som regel friskt og rødt, og ligger gjerne oppå avføringen, eller det er synlig på toalettpapiret når man tørker seg. Det kan også komme større mengder friskt blod i toalettskålen. Hemoroideblødning kan være ledsaget av smerter og ubehag ved avføringen. Av og til kan man kjenne en kul i endetarmsåpningen.

Fissurer, som er en betegnelse på sprekkdannelse rundt endetarmsåpningen, kan gi smertefull avføring og friskt blod i avføringen. Langvarig forstoppelse gir økt risiko for å få hemorhoider og fissurer fordi avføringen da blir hard, og man må presse for å få den ut. Hemoroider er en vanlig plage i svangerskapet.

Polypper, stilkede slimhinneutposninger i tarmen, gir av og til blod i avføringen. Likeledes divertikler, som skyldes utposning av tarmveggen. Divertikler kan av og til føre til smerter, ellers gir disse tilstandene som regel lite symptomer.

Kreft i tykktam eller endetarm er alvorlige årsaker til blod i avføringen. Dette forekommer hyppigst hos personer over 40 år, men det kan også forekomme i yngre alder, spesielt hvis man er arvelig disponert. Det er vanlig at man i tillegg opplever en endring i avføringsmønsteret, ofte vekslende løs og hard avføring. Tarmkreft gir ofte også generelle symptomer som uforklarlig vekttap og slapphet.

Enkelte mage-tarminfeksjoner som skyldes bakterier vil kunne gi blod i avføringen i form av blodige diaréer. Som regel har man da andre symptomer i tillegg, som magesmerter og eventuelt feber. Blodige diaréer er et vanlig symptom ved såkalt inflammatorisk tarmsykdom (IBD) som ulcerøs colitt og Crohns sykdom. Disse tilstandene gir betennelsesforandringer med sårdannelse i tarmslimhinnen, og dette gir opphav til blødning.

Andre årsaker til blod i avføringen kan være misdannelser i blodkar i tarmen eller bruk av visse typer blodfortynnende eller betennelseshemmende medikamenter som Albyl E og ibuprofen, naproksen og lignende. Det er greit å være klar over at jerntilskudd kan gi mørk avføring uten at dette skyldes blødning. Avføringen har da ikke den tjæreaktige, seige konsistensen den får ved blødning fra spiserør eller magesekk.

Skrevet av Allmennlege

Birgitte Bjørntvedt Øie

Diskuter i Doktoronline forumet

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk