Dette skjer i løpet av barnets første leveår

Følg utviklingen uke for uke: Hvordan det vokser, alt det skal lære, søvnvaner og kosthold.