Baby forstår kroppsspråk

Babyen kommuniserer med deg allerede på fødestua

Å snakke med babyen er viktig, men noe annet er like avgjørende.

BABY FORSTÅR KROPPSSPRÅK: Babyer kommuniserer fra samme øyeblikk de er født - om ikke med ord riktig ennå.
BABY FORSTÅR KROPPSSPRÅK: Babyer kommuniserer fra samme øyeblikk de er født - om ikke med ord riktig ennå. Foto: FOTO: Colourbox
Publisert Oppdatert

- Jo yngre barnet er, desto viktigere er kroppsspråket, sier Stine Harstad, klinisk sosionom med spesialisering i barn og unges psykiske helse.

- To tredeler av all kommunikasjon skjer ved hjelp av kroppsspråk, toneleie, stemmebruk og bevegelser. Dette gjør at vi kan kommunisere med babyen med én gang den er født, påpeker hun.

Så fort babyen kommer til verden, vil den forsøke å kjenne igjen stemmer og toneleie. Først og fremst hos mor og far, eller andre omsorgspersoner.

Dette er starten på en felles forståelse mellom barn og foreldre. De aller fleste foreldre snakker med babyen fra første stund, både med tale og kroppsspråk.

- Det kan ta litt tid før de minste babyene responderer når du prater med dem, sier Harstad.

Seks gode råd om kroppsspråk

  1. Snakk med barnet fra første stund, både med kroppen og stemmen din.
  2. Unngå sinte stemmer og roping når barnet er til stede.
  3. Responder på barnets kroppsspråk.
  4. Ikke sammenlign din babys kroppsspråk med andres barns kroppsspråk. Ditt barn er unikt.
  5. Lær deg å tåle negative følelser fra barnet ditt.
  6. Ikke glem viktigheten av kroppsspråket, selv om barnet har begynt å snakke.

Kilde: Klinisk sosionom Stine Harstad

Hun forklarer at den nonverbale forståelsen av barnet kommer av seg selv for de fleste foreldre. Når omsorgspersonen opptrer ekte og forutsigbart, vil barnet føle seg trygg og ivaretatt av den andre.

Les også: Babyens utvikling det første året

Babyen forstår kroppsspråk

Psykolog Svein Øverland er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og rettspsykiatri. Han forteller at selv små babyer leser kroppsspråk så godt at de blir urolige dersom de oppfatter at noe er "feil" i kommunikasjonen.

- Selv noen få uker gamle spedbarn kan bli stresset dersom for eksempel lyden av en person blir lavere når personen kommer nærmere, eller når stemmen ”ikke passer” til situasjonen, sier Øverland.

Barn liker at vi bruker et lysere toneleie, og er mer i direkte øyekontakt enn med voksne. Ha forklarer at kommunikasjonen kommer naturlig hos de fleste foreldre, og at det ikke er noe som trenger å læres.

- Barnet og omsorgspersonen vil tilpasse seg til hverandre, og variere lyd- og blikkontakt, slik at det blir en slags dans. Når begge parter trives, mestrer de denne dansen, sier Øverland.

Han legger til at dersom både omsorgspersonen og barnet er mimikkøse, er dette et tegn på det motsatte.

Les også: Få fart på babyens språkutvikling

Reagerer sterkere på kroppsspråk

Babyer og små barn kan reagere sterkere på kroppsspråk, ansiktsuttrykk og tonefall enn det voksne gjør.

- Barn forstår mindre av språket og konteksten, men de leser situasjoner ut fra de voksnes reaksjoner, kroppsspråk og stemmeleie. Derfor vil en baby oppleve utrygghet hvis foreldrene snakker til hverandre med sinte, høye stemmer, forsterket av biske ansiktsuttrykk, sier sosionomen.

For å få barnet til å tro på det du sier, må kroppsspråket passe til ordene du bruker. Etter hvert som barnet blir eldre, oppdager det at det er flere nyanser i menneskelig kommunikasjon.

Avgjørende for god utvikling

Nonverbal kommunikasjon er avgjørende for en god utvikling, særlig før barnet får sitt eget språk. Men noen barn er mer sårbare enn andre, og kan trenge hjelp til å uttrykke seg. Først nonverbalt, så verbalt.

- Noen barn kan streve med kroppsspråket fra de er født, mens andre får problemer som følge av for eksempel en hjerneskade. Både helsestasjonen og fastlegen kan lose barn og foreldre videre hvis problemer oppstår, sier Harstad.

Barnet trenger å dele og utforske opplevelser med sine omsorgspersoner, og foreldrene svarer barnet med både tale og kroppsspråk.

- Opplever barnet en tilhørighet og tilknytning som er trygg og god, vil foreldrene kunne hjelpe barnet å forstå og regulere sine følelser på en god måte. De voksne må også tåle negative følelser hos barnet, og lære det å regulere disse, sier Harstad.

Barn fanger lett opp de voksnes måte å kommunisere på, og kan kopiere denne, på godt og vondt.

- Men husk at hvert barn som kommer til verden er unikt. Det er derfor viktig at foreldrene lærer akkurat dette barnet å kjenne, slik at de kan tyde de signalene det enkelte barn gir dem. Også søsken utvikler seg på sin egen måte og i sitt eget tempo, poengterer hun.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning