Lykkelig alder

Undersøkelse avslører -Denne aldersgruppen er lykkeligst

Er det deg?

LYKKELIG UNG: Undersøkelser viser at menn og kvinner under 30 år oppgir at de er mer lykkelig enn de som er eldre, men forskerne tror likevel at de eldre er mer tilfredse med livet.

LYKKELIG UNG: Undersøkelser viser at menn og kvinner under 30 år oppgir at de er mer lykkelig enn de som er eldre, men forskerne tror likevel at de eldre er mer tilfredse med livet. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstockphotos.com

Publisert Oppdatert
ELDRE MER TILFREDSE: - Forskning tyder på at eldre er mer tilfredse med livet enn de yngre, men likevel noe mindre lykkelige. Å oppleve den sterke lykkefølelsen er nok mer vanlig blant yngre, som er mer involvert i ulike aktiviteter i fritid og på jobb som er svært engasjerende, sier Thomas Hansen, forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Senter for velferds- og arbeidslivsforskning.

ELDRE MER TILFREDSE: - Forskning tyder på at eldre er mer tilfredse med livet enn de yngre, men likevel noe mindre lykkelige. Å oppleve den sterke lykkefølelsen er nok mer vanlig blant yngre, som er mer involvert i ulike aktiviteter i fritid og på jobb som er svært engasjerende, sier Thomas Hansen, forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Senter for velferds- og arbeidslivsforskning. Foto: NOVA.

UTFORDRENDE ALDER: - Det er vanskelig å si hvilken aldersepoke som er den vanskeligste eller mest utfordrende. Men det er en tendens til at gruppen 35-45 skårer lavere - også i Norge,sier Ragnhild Bang Nes, psykolog og lykkeforsker ved Statens Folkehelseinstitutt.

UTFORDRENDE ALDER: - Det er vanskelig å si hvilken aldersepoke som er den vanskeligste eller mest utfordrende. Men det er en tendens til at gruppen 35-45 skårer lavere - også i Norge,sier Ragnhild Bang Nes, psykolog og lykkeforsker ved Statens Folkehelseinstitutt. Foto: Statens Folkehelseinstitutt.

STRESS DREPER LYKKE: Katinka Strøm Lyngroth, parterapeut ved Ad Lib, mener at stress er på topp 10 listen blant «lykkedrepere».

STRESS DREPER LYKKE: Katinka Strøm Lyngroth, parterapeut ved Ad Lib, mener at stress er på topp 10 listen blant «lykkedrepere». Foto: Privat.

"Lykkelig uvitende" er det noe som heter. Og kanskje det er derfor en ny undersøkelse viser at de under 30 år oppgir at de er mest lykkelig av alle aldersgrupper?

- Forskning tyder på at eldre er mer tilfredse med livet enn de yngre, men likevel noe mindre lykkelige. Å oppleve den sterke lykkefølelsen er nok mer vanlig blant yngre, som er mer involvert i ulike aktiviteter i fritid og på jobb som er svært engasjerende, sier Thomas Hansen, forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, til Kvinneguiden.

Han jobber blant annet med aldersforskning og boligstudier og kan fortelle at de eldre opplever mindre av de sterke følelsene, på godt og vondt.

- De føler seg sjeldnere enn de yngre «på toppen av verden» men også sjeldnere i den dypeste bølgedal. Men de opplever vel så ofte de mer dempede følelsene, som tilfredshet, ro, glede og så videre, sier Hansen videre.

- Man kan kanskje si at eldre har en annen type livskvalitet, at livskvaliten endres mer i karakter enn i nivå.

Middelaldrende misforsnøyde

Ragnhild Bang Nes, psykolog og lykkeforsker ved Statens Folkehelseinstitutt, mener at stabiliteten i tilfredshet og lykke er relativt sterk, men at aldersforskjellene er relativt små.

- Generelt oppgir middelaldrende noe lavere tilfredshet - sannsynligvis fordi det er flere utfordringer knyttet til denne aldersperioden, for eksempel stress knyttet til karriere og oppfølging av barn, sier Bang Nes til Kvinneguiden.

Om det er flere og mer vanskelige utfordringer når man er over 30 år sammenlignet med når man er yngre enn 30 år, er ikke nødvendigvis en grunn.

- Antageligvis er utfordringene noe forskjellige og det er også vanskelig å si hvilken aldersepoke som er den vanskeligste eller mest utfordrende, og det er store individuelle forskjeller samtidig som forskjellene på tvers av alder er meget marginale. Men det er en tendens til at gruppen 35-45 skårer lavere - også i Norge, opplyser psykologen.

"Meget lykkelig"

Kvinneguiden.no og Foreldre.no har gjennomført en undersøkelse som handler om familie, oppdragelse, lykke og tilfredshet. 450 nordmenn har svart i undersøkelsen, som ble gjennomført i juni 2014.

Ett av punktene i undersøkelsen går spesifikt på om man vil beskrive seg selv som lykkelig eller ikke.

Her kommer det fram signifikante forskjeller mellom aldersgruppen 29 år eller yngre og 40 år eller eldre.

Alternativet "Meget lykkelig" var den høyeste scoren man kunne oppgi:

  • I aldersgruppen 29 år eller yngre svarte 42 prosent at de er "meget lykkelig".
  • I aldersgruppen 30 år eller eldre svarte 31 prosen at de er "meget lykkelig".
  • I aldersgruppen 39 år eller yngre svarte 38 prosent at de er "meget lykkelig".
  • I aldersgruppen 40 år eller eldre svarte 28 prosent at de er "meget lykkelig".

En lykkedreper

Katinka Strøm Lyngroth, parterapeut ved Ad Lib, mener at enhver alder har sine utfordringer.

- Når det er sagt, er det også klart at mennesker i 30-årene og oppover er de som oftest lider under den berømte «tidsklemma», med jobb, barn, hushold og en mengde andre ting som skal ivaretas. I den forbindelse vil jeg påstå én ting, - og det er at stress er på topp 10 listen blant «lykkedrepere», sier Strøm Lyngroth til Kvinneguiden.

Parterapeuten forteller at man teoretisk sett burde bli mer tilfreds og lykkelig når man er over 30 år, gjerne mer etablert, tjener bedre og kanskje har blitt tryggere på seg selv, men det skjer ikke alltid i praksis.

- Yrkesmessig suksess og god økonomi gir ingen garanti for lykke. Tvert imot kan det være slik at mennesker som har både suksess, økonomisk trygghet og en veletablert familie kan «våkne» en dag, føle seg nedtrykt, og lure på hva som er meningen med livet. Vi har alle hørt om 30-, 40- eller 50-års krisen. Og her er noen av spørsmålene mange stiller seg:

- Er jeg virkelig fornøyd med mitt liv?

- Var det dette jeg drømte om som ung?

- Nå har jeg jo «alt», men er jeg lykkelig?

Tilfreds med alderen

MEGET LYKKELIG: Det er signifikante forskjeller på svarene til de som er 29 år og yngre og de som er 40 år og eldre.

MEGET LYKKELIG: Det er signifikante forskjeller på svarene til de som er 29 år og yngre og de som er 40 år og eldre. Foto: Skjermdump Klikk.no

Ifølge Hansen viser NOVAs tidligere undersøkelse at eldre og yngre er like ofte bekymret.

Forebyggende lykke

Forsker Thomas Hansen mener at det er viktig å føle seg nyttig for å være lykkelig gjennom livet:

- Det er forebyggende å sørge for å holde seg aktiv og engasjert, og å ta vare på gamle og nye venner. Og engasjere seg også etter man forlater yrkeslivet, sier Hansen.

- Vi ser i vår undersøkelse at eldre og yngre er like ofte bekymret. Men trolig er eldre mer bekymret over helsa si, både nå og i fremtiden, enn yngre, mens yngres bekymring dreier seg om andre ting, sier han.

Når det gjelder lykke og alderdom mener Hansen at alderdommen for de fleste er bedre enn sitt rykte.

- De fleste er minst like tilfredse med livet nå som før i livet. God økonomi, ganske god helse, og økt trygghet på seg selv bidrar til å forklare at lykkenivået er nokså stabilt opptil tidlig alderdom, og at tilfredsheten bare stiger med økt alder, mener forskeren.

- Vi bærer med oss sårbarhets- og risikofaktorer. Men over tid og gjennom livsløpet er det en generell reduksjon i intensiteten av både negative og positive følelser, sier Bang Nes.

Fem ting lykkelige mennesker har i livet

Hansen kan likevel opplyse om negative følger ved alderdom:

- Vi ser samtidig at andelen ensomme og deprimerte øker med alderen. Noen eldre sliter med for lite sosial kontakt og for lite å engasjere seg i. Flere opplever da ensomhet og depressive symptomer, sier han.

Bang Nes syns at det er viktig å ha kjennskap til hva som gir lykke og tilfredshet, og derav prioritere:

- Forskning tydeliggjør viktigheten av å investere i relasjoner og bånd, enten de er knyttet til familie, kollegaer, naboer eller venner, sier hun.

Psykologen foreslår det hun kaller for Hverdagslykkens 5 som et holdepunkt til hva som kan gjøre en lykkelig i livet, og lister opp:

1. Knytt bånd: - Ta vare på relasjoner, invester tid og omtanke i menneskene omkring.

2. Vær aktiv: - Gjerne fysisk aktiv/trening

3. Vær oppmerksom/tilstede i livet: - Både i forhold til det som skjer omkring en og hva en føler.

4. Fortsett å lære: - Å lære noe nytt er morsomt i seg selv og gir mestring.

5. Gi/bidra overfor andre: - Generelt er relasjonene våre det viktigste for lykke og tilfredshet.

Lykkelig hele livet

Forskeren tror, på tross av mørketall, at man helt klart kan være lykkelig resten av livet, uansett alder.

- Ja selvsagt, de fleste er jo det. Det som kjennetegner disse rent ytre sett, er at de er fri for fysiske helseplager, har noe å engasjere seg i og har et godt sosialt nettverk. Minst like viktig er det at de har et positivt syn på livet, er utadvendt og ikke bekymrer seg for mye, sier Hansen.

Psykolog Bang Nes understreker at livet nødvendigvis byr på utfordringer:

- Vi opplever tap og skuffelser og kan ikke forvente å være like lykkelige hele tiden. Imidlertid styrkes motstandskraften vår når vi har støtte og gode relasjoner. Samtidig gir relasjonene våre mange gleder. Bruk styrker og vær tilstede, råder hun.

Les også:

Stress endrer hjernen

Skryten sitter langt inne

Kroppen lurer deg tll å bli forbanna

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning