Fotoboks

Her tas flest råkjørere

I snitt er det fotoboksen på E16 i Dale som tar flest.

TAR FLEST: I snitt var det fotoboksen på E16 vestgående felt ved Dale i Hordaland som knep flest trafikksyndere i fjor. Det viser statistikk fra Politidirektoratet. FOTO: Jan Egil Dyvik/Avisa Hordaland
TAR FLEST: I snitt var det fotoboksen på E16 vestgående felt ved Dale i Hordaland som knep flest trafikksyndere i fjor. Det viser statistikk fra Politidirektoratet. FOTO: Jan Egil Dyvik/Avisa Hordaland
Publisert Oppdatert

Igjen er det fotoboksen i Rælingstunnelen mot Lillestrøm som totalt tar flest råkjørere. Faktisk registrerte fotoboksen enda flere råkjørere i 2013 enn året før, 5442 fartsovertredelser mot 4518 i 2012.

Men et viktig moment her er at fotoboksen var oftere "på" og kontrollerte dobbelt så mange biler i 2013 sammenlignet med 2012, noe som betyr at det i snitt ble tatt færre i Rælingstunnelen i 2013 enn i 2012. Ovetredelsesprosenten har dermed gått ned sammenlignet med 2011 da over 8000 bilister fikk fartsbot som følge av fotoboksen i Rælingstunnelen.

- Antakelig er det besøkende til Norges Varmesse på Lillestrøm som bidrar til at fotoboksen i Rælingstunnelen tar så vidt mange. Det er sannsynlig at mange av de som besøker varemessen ikke er kjent med forholdene og dermed ikke er oppmerksom på fotoboksen selv om det er tydelig skiltet at tunnelen har fartskamera, sier Jan Morgan Guttormsen, politiinspektør i Politidirektoratet.

- Det er imidlertid gledelig at overtredelsesprosenten faller, noe den også gjør på landsbasis. Det betyr at boksene fungerer etter hensikten, om å få ned farten og redusere antall ulykker, sier Guttormsen.

Viktig verktøy i tunnelene

Han synes det er særlig positivt at fotobokser som måler gjennomsnittsfart bidrar til å få ned farten i flere ulykkesbelastede tunneler.

- Politiet har ikke mulighet til å gjennomføre regulære fartskontroller i tunneler. Derfor er fotoboksene et særskilt viktig redskap for å få ned hastigheten. Høy fart øker faren for ulykker og vi vet av erfaring at ulykker i tunneler kan bli spesielt omfattende, sier Guttormsen.

Dødsulykker knyttet til høye hastigheter i tunneler var årsaken til at Statens vegvesen i 2011 fikk klarsignal til å utstyre flere tunneler med streknings-ATK.

Strekningsmåling i Lærdalstunnelen

Tall fra Politidirektoratet viser at antallet som blir tatt med for høy fart av fotoboksene er svært lav i enkelte tunneler. I Oslofjordtunnelen var overtredelsesprosent på 0,14 prosent i både vestgående og østgående løp i fjor. Tunnelen fikk sommeren 2012 fotobokser som måler gjennomsnittsfart.

Overtredelsesprosenten i nevnte Rælingstunnelen var på 0,19 prosent i fjor. I Fløyfjellstunnelen i Bergen ble over to millioner biler kontrollert av fotoboksen i fjor, med en overtredelsesprosent på kun 0,06 prosent.

Situasjonen er noe annerledes i verdens lengste bilveitunnel, Lærdalstunnelen, som fikk gjennomsnittsmåling i fjor. Lærdalstunnelen var blant strekningen med klart høyest overtredelsesprosent i fjor. 2265 bilister fikk bot etter å ha kjørt for fort i Lærdalstunnelen.

Fotoboksen som i snitt tar flest råkjørere

FERSK SNITTMÅLING: Lærdalstunnelen fikk gjennomsnittsmåling av fart i fjor, og er blant strekningene som i snitt tok flest i fjor. FOTO: Norsk Designråd
FERSK SNITTMÅLING: Lærdalstunnelen fikk gjennomsnittsmåling av fart i fjor, og er blant strekningene som i snitt tok flest i fjor. FOTO: Norsk Designråd

Fotoboksen som i snitt knep flest fartssyndere i fjor var imidlertid ATK-boksen på E16 ved Dale i Hordaland. Fotoboksen i vestgående i felt var blant boksene som var minst "på" i fjor, men hadde den høyeste overtredelsesprosenten og dro inn nesten tre millioner kroner i bøter.

- Det er tydelig skiltet at strekningen har fartskamera, men mange er antakelig uoppmerksomme fordi de kommer fra en 80-sone og inn i en 60-sone der kameraet er plassert, sier Ola Akselberg, trafikkoordinator i i Hordaland politidistrikt.

- Fotoboksen har en viktig funksjon. Den bidrar til å få ned farten i et svært farlig og ulykkesbelastet veikryss, sier Akselberg

Disse fotoboksene tok flest fartssyndere (i snitt, punkt-ATK)

Strekning

Antall bøter

Antall kontrollert

Overtredelse i %

E16 Dale, vestover

2173

95 510

2,28

E16 Arnanipatunnelen, østgående, Indre Arna

2965

371 943

0,80

E18 Hovet/Brattås, Porsgrunn

2127

266 142

0,80

Fv580 Helldalen. østover, Bergen

1768

229 546

0,77

Rv150 Ring 3 Granfosstunnelen, Oslo

2139

349 672

0,61

Rv190 Vålerengatunnelen

1161

198 057

0,59

E39 Mannsfjelltunnelen, Børsa

4437

852 527

0,52

E16 Dale, østover

1177

239 467

0,49

Rv23 Vitbank, Lier

1128

229 081

0,49

Bjørndalsskogen, Bergen

2905

652 983

0,44

Disse fotoboksene tok flest fartssyndere (i snitt, streknings-ATK)

Strekning

Antall bøter

Antall kontrollert

Overtredelsei %

E16 Lærdalstunnelen mot Aurland

2265

119 261

1,90

Rv25 Finstad-Bergeberget, Hernes

985

151 018

0,65

Rv25 Bergeberget-Finstad, Hernes

1393

221 204

0,63

Rv3 Barkald-Langodden

782

141 825

0,55

E6 Brennhaug-Rosten, Dovre

276

55 103

0,50

Les også: Kan du forskjellen på punkt-ATK og streknings-ATK?

Disse fotoboksene dro inne flest bøter, topp 5

Strekning

PÅ TOPPEN IGJEN: Av landets rundt 370 fotobokser, var det fotoboksen i Rælingstunnelen som nok en gang knep flest fartssyndere. Men kameraet i tunnelen var også blant fotoboksene som var klart mest aktivt i fjor, noe som gjør ovetredelsesprosenten lav. FOTO: Martin Jansen
PÅ TOPPEN IGJEN: Av landets rundt 370 fotobokser, var det fotoboksen i Rælingstunnelen som nok en gang knep flest fartssyndere. Men kameraet i tunnelen var også blant fotoboksene som var klart mest aktivt i fjor, noe som gjør ovetredelsesprosenten lav. FOTO: Martin Jansen

Antall bøter

Antall kontrollert

Overtredelse i %

Rælingstunnelen

5442

2 940 017

0,19

E39 Mannsfjelltunnelen, Børsa

4437

852 527

0,52

Rv4 Åneby, Nittedal

4198

1 573 409

0,27

E18 Baneheitunnelen, vestover

3065

1 879 091

0,16

E16 Arnanipatunnelen, østgående, Indre Arna

2965

371 943

0,80

Les også:

Fotoboksene dro inn over 200 millioner kroner i bøter i 2013

Derfor blir færre tatt av fotoboksene

Derfor blir 90-soner gjort om til 80-soner

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning