Nordmenns helse

Helseproblemene vi lurer aller mest på

Særlig én årsak vil overraske deg.

BEKYMRING: - For noen betyr googling bekymring. De kan være friske i årevis uten at de selv våger å tro på at de er friske. Dette stjeler selvsagt mye livskvalitet for den det gjelder, sier fastlege og spesialist i allmenmedisin Ole Rikard Haavet.
BEKYMRING: - For noen betyr googling bekymring. De kan være friske i årevis uten at de selv våger å tro på at de er friske. Dette stjeler selvsagt mye livskvalitet for den det gjelder, sier fastlege og spesialist i allmenmedisin Ole Rikard Haavet.
Publisert Oppdatert

Er Google det første verktøyet du tar i bruk om du bekymrer deg for helsetilstanden din?

Det kan føre til enda mer bekymring, mener Ole Rikard Haavet, fastlege dr. med., spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn på Universitetet i Oslo.

- For noen betyr googling bekymring. De kan være friske i årevis uten at de selv våger å tro på at de er friske. Dette stjeler selvsagt mye livskvalitet for den det gjelder, sier Haavet.

Samtidig er det enkelte positive sider ved å google, tror han.

- Googling på helseforhold har mange fordeler. Folk blir rett og slett bedre opplyst om helse og sykdom, sier han.

Symptomene vi googler

Skriver du inn "symptomer" i Googles søkefelt, er det i dag disse forslagene som først dukker opp:

  • Symptomer på graviditet
  • Symptomer på stress
  • Symptomer på kræft (dansk)
  • Symptomer på diabetes

Relaterte søk viser:

Dette oppsøker vi legen for

Haavet kan på sin side fortelle at symptomene som opptar de som henvender seg til fastlegekontoret på denne årstiden er “slapp og sliten” og “vondter”.

- Erfaringen er dessuten at psykiske plager knyttet til ensomhet dukker opp i stigende grad i desember. "Å møte veggen” er en ofte registrert grunn for å ta kontakt, sier spesialisten og forklarer videre:

- Vi ser også at en stor kategori blant dem som oppsøker legen er bekymringer generelt, særlig bekymring for å miste jobben. 

Ifølge fastlegen er det for tiden også en stor gruppe som henvender seg om matintoleranse og vitaminer.

- Mennesker med hjertesykdommer øker litt i den mørkeste tida, mens mennesker med mer alvorlige depresjoner og alvorlige kroppslige sykdommer, er mer konstant tilstede i konsultasjonene hele året, sier han.

Årsaken til bekymringene

For tiden er det mørke og inneliv som preger sykdomsbildet, mener Haavet.

- Mørketiden og begynnende førjulsstress må nok ta skylden for mange av de slappe og slitne menneskene, og for de mange med ulike vondter, sier han.

Samtidig er det spesielt én årsak som muligens overrasker mange:

- Vi merker at presset stadig øker på arbeidsplassene. Flertallet av arbeidsplasser er trolig gode med godt arbeidsmiljø og god tilrettelegging, men dessverre er det en del arbeidsgivere som tenker mer på penger og produksjon enn på sine ansattes helse. På fastlegekontoret får vi ofte et inntrykk av hvordan arbeidsplassene fungerer, sier Haavet.

- Kreft og hjertesykdommer

Mette Brekke, professor ved Avdeling for allmennmedisin på Universitetet i Oslo, er usikker på de helserelaterte temaene folk googler mest, men har en viss teori om hva som opptar en del i dag:

- Men man kan tenke seg at det er kreft eller hjertesykdom. Og eldre bekymrer seg kanskje for å bli dement, sier Brekke.

Hun er samtidig kritisk til å google egne symptomer.

Fornøyd med egen helse

  • Til tross for at nordmenn bekymrer seg for ulike helseproblemer, oppgir folk flest at de er fornøyd med egen helse. Det viser en undersøkelse gjennomført av Statistisk Sentralbyrå.
  • Åtte av ti nordmenn oppgir å ha god eller meget god helse. Dette er samme nivå som i Sverige, men høyere enn EU-snittet (28 land) som ligger på 66 prosent.
  • Forventet levealder har steget med nesten 25 år i løpet av de siste 100 årene. I 2014 er forventet levealder 80 år for menn og 84 år for kvinner.
  • Både menn og kvinner har fått flere friske leveår. Siden 2005 har antall friske leveår økt mer enn forventet levealder. Vi lever dermed en større del av livet med god helse, sammenlignet med tidligere.
  • Det sesong- og influensajusterte sykefraværet har vært ganske stabilt de siste årene. Kvinner er mer sykemeldt enn menn, og flere kvinner enn menn mottar uførepensjon. I 2014 mottok 11,1 prosent av kvinner og 7,7 prosent av menn mellom 18-67 år uførepensjon.
  • I 2014 ble det registrert 61 arbeidsulykker med dødelig utfall, hvorav hele 58 av de omkomne var menn. Av totalt 24 000 rapporterte arbeidsulykker, medførte 40 prosent fravær på mer enn tre dager.

- Det er langt ifra trygt å google symptomer. Men heldigvis har folk flest etter hvert en sunn skepsis til det de finner på Google, mener professoren.

Hun nevner et eksempel på en pasient hun møtte:

- En ung mann med en uskyldig lymfeknute på halsen hadde googlet og kommet frem til at det var dødelig. Men han trodde ikke helt på det, og hadde selvironi. Det var derfor ikke vanskelig å berolige han, sier hun.

- Matinntoleranse er "in"

- Siden vi her i landet er friskere og lever lengre enn noen gang tidligere i historien, helt motsatt det noen aviser gir inntrykk av, må kanskje økt sykdomsfokus være litt av forklaringen på at vi tror helseproblemene øker, sier Haavet.

Matintoleranse er eksempel på en sykdom hvor det er vanskelig å avgjøre hva som er reell økning, og hva som bare er økt oppmerksomhet om mage- og tarmsymptomer, tror fastlegen.

- Matintoleranse er nærmest blitt en “in”- sykdom og i mange konsultasjoner blir mat et tema, sier han.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning