Statsbudsjettet

Derfor angripes dieselbilen

Har du kjøpt dieselbil i det siste, kan du risikere å angre i morgen.

DIESEL DYR?: Hva venter dieselbilene i Statsbudsjettet? Illustrasjonsfoto: Colourbox
DIESEL DYR?: Hva venter dieselbilene i Statsbudsjettet? Illustrasjonsfoto: Colourbox
Publisert Oppdatert

De farlige NOx-gassene

  • Større luftveisproblemer for astmatikere og mennesker med kols, i form av tungpustethet, økt medisinering, hoste og flere astmaanfall.
  • Dette er typiske konsekvenser av økt utslipp av NOx-gasser, ifølge fagsjef Britt Ann Høiskar i Astma- og allergiforbundet. Hun gir den økte andelen av dieselbiler mye av skylden for at problemet er økende.
  • Cirka 10 prosent av vår voksne befolkning har astma, mens rundt 20 prosent av tiåringene har eller har hatt astma.
  • NOx er en samlebetegnelse på nitrogenoksider som dannes ved forbrenning av fossile brensler. Størsteparten av utslippene kommer fra skips- og veitrafikken.
  • NO2 er den farligste av NOx-gassene, og hovedutslippet kommer fra bileksos.
  • Statens Forurensningstilsyn opererer med en øvre grense for akspetabelt NO2-nivå, og grensen overskrides av og til i våre største byer. Men problemer melder seg selv med et NO2-nivå under grensen, ifølge Astma- og allergiforbundet.

I morgen slippes statsbudsjettet. En av postene det knytter seg mye spenning til, er bilavgiftene.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har allerede gitt signaler om at de gyldne dieseltidene kan være forbi. Dieselbiler har relativt sett blitt billigere etter at vi fikk en CO2-komponent i engangsavgiften, siden drivstoffet slipper ut mindre av denne klimagassen enn bensin.

Nye dieselbiler blir trolig dyrere

At diesel på den andre siden forurenser mer lokalt, gjennom utslipp av NOx-gasser, har vært kjent lenge. En voldsom økning av dieselbilsalget (7 av 10 nye personbiler har dieselmotor), har i de største byene medført store problemer og plager for astmatikere og allergikere.

Derfor kan det nå komme en NOx-komponent i engangsavgiften, som vil gjøre det dyrere å kjøpe dieselbiler.

Like dyrt?

Det skader ikke nødvendigvis de som har kjøpt seg dieselbil de senere år. Andrehåndsverdien kan økes gjennom en generell prisøkning på dieselbiler, eller reduseres gjennom lavere etterspørsel. Hva som vil veie tyngst blir ren gjetning.

Men en økning av avgiften på drivstoffet diesel i seg selv vil få økonomiske konsekvenser, siden det går på bruken av bilen. Kanskje diesel nå blir like dyrt som bensin?

Kan gi økt CO2-utslipp

HAR LØSNINGEN: Martin Hviid Nilsen, Bellona. Foto: Bellona
HAR LØSNINGEN: Martin Hviid Nilsen, Bellona. Foto: Bellona

Dyrere dieselbiler kan bety at bilkundene i større grad velger andre biltyper fremover.

Bellona innser at kundene i titusentallsvis ikke stormer til elbilene og hybridbilene riktig ennå, og frykter at pendelen nå vil svinge kraftig i retning av bensinbilene igjen - med et økt utslipp av klimagassen CO2 som resultat.

- Nå må ikke regjeringen begå samme feil med motsatt fortegn, og innføre isolerte NOx-tiltak som kan få uheldige bieffekter for andre viktige miljø- og klimamål. Avgiftspolitikken må være helhetlig, sier transportrådgiver Martin Hviid Nilsen i Bellona.

Han er svært spent på hva torsdagens statsbudsjett fører med seg.

Dieselforbud?

En organisasjon som kan tenke seg enda hardere lut mot dieselbiler i storbyene, er Astma- og Allergiforbundet.

- Regjeringens signaler om at avgiftene på dieselbiler vil økes i kommende budsjetter er ekstra gledelig, sier fagsjef Britt Ann Høiskar.

Men forbundet går atskillig lenger. I et intervju med VG går forbundet inn for at bare dieselbiler skal rammes av rushtidsavgift og et eventuelt kjøreforbud under dager med høy lokal forurensing.

I en studie levert av Norsk Institutt for luftforsking (NILU), konkluderes det med at et økende salg av dieselbiler vil medføre at konsentrasjonen av NO2 i byene vil øke i årene fremover. Euro 6-kravet til dieselbiler, som blir gjeldende fra 2014, vil ikke løse problemet, slik man tidligere har trodd, ifølge NILU.

Ladbare hybrider

- Løsningen er der allerede, i form av hybridbiler som kombinerer lave utslipp av CO2 og NOx, som Toyota Prius, mener Hviid Nilsen.

- Og neste år kommer også de ladbare hybridbilene med rekkeviddeforlengere, som kan bidra til å løse NOx-problemet i byene helt, siden de kan lades som en elbil og fungere som elbil lokalt. Derfor er det gledelig at regjeringen også varsler 20 prosent nedgang i avgiften på ladbare hybdridbiler.

Men Hviid Nilsen mener også at vi allerede har et alternativ som fjerner begge problemer helt: nemlig rene elbiler.

- Jeg har full forståelse for at mange i dag ikke kan velge en elbil, men elbilene endrer seg slik at de kan passe stadig flere. Se bare på Tesla Model S, som med den største batteripakken har en rekkevidde på 480 kilometer, og dertil er en nydelig bil som burde dekke de fleste plassbehov.

Spennende ny Opel-hybrid

LØSNINGEN? Tesla Model S er elbilen som er lekker og har stor rekkevidde. Foto: Tesla/James Lipman
LØSNINGEN? Tesla Model S er elbilen som er lekker og har stor rekkevidde. Foto: Tesla/James Lipman

Den mest spennende lavutslippsbilen i dag er kanskje Opel Ampera, som lanseres på det norske markedet i november. Ampera ble ansett som en konvensjonell bil, og med det ville fått en prislapp på 450 000 kroner.

Som elbil ville den ha sluppet engangsavgift, og kostet 289 000 kroner. Nå er den godkjent som hybrid, noe som gjør at den havner på rundt 389 000 kroner.

Får vi en ytterligere reduksjon i engangsavgiften i statsbudsjettet, vil ladbare hybrider bli enda noen tusenlapper rimeligere.

- Det liker vi jo å høre. Men ladbare hybrider som Ampera, som i det store og hele kjøres helt elektrisk, bør også få drahjelp av flere insentiver, slik at bilkunder stimuleres ytterligere til å kjøpe lavutslippsbiler, sier Informasjonssjef Hélène Formoe i Opel Norge.

- Det kunne for eksempel være tilgang til batterilading på elbilplasser, og gratis bomringpassering, i hvert fall i en overgangsperiode.

Gratis bompassering?

Også miljøorganisasjonen Zero vil ha gartis bompassering for ladbare hybridbiler..

LØSNINGEN? Opel Ampera kan kjøres som ren elbil i byene. Foto: Opel/Charlie Magee
LØSNINGEN? Opel Ampera kan kjøres som ren elbil i byene. Foto: Opel/Charlie Magee Foto: Charlie Magee

"La de 10 000 første ladbare hybridbilene får kjøre gratis gjennom bompasseringene. Dette vil gjøre bruken av disse klimavennlige bilene rimeligere og også gjøre bilene mer verdt når de skal selges. Slik vil flere kunne vurdere å kjøpe en ladbar hybrid framfor en bil som går på fossilt drivstoff.", sier Zero i en pressemelding.

Zero mener også at ladbare hybrider bør få adgang til ladeplasser og fri parkering, på linje med elbilene, i tillegg til rabatt på firmabilbeskatning. Samt ytterligere reduksjon i engangsavgift for hvert gram CO2-utslipp under 60 gram/km. I tillegg ønsker Zero at myndighetene i forbindelse med morgendagens statsbudsjett også går ut med hvor lenge miljøbil-insentiver skal vare.

Les også:

Dette er fremtidens drivstoff

Vi har testet 581 biler

Disse bøtene bør du klage på

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning