Kvinner og jobbsøking

- Kvinnene er overkvalifiserte, men feige

Selv om damene er mer kvalifiserte for jobben enn mennene, er det likevel sistnevnte som velger å søke.

MENN VÅGER: Flere menn enn kvinner våger å søke på jobber de egentlig ikke er kvalifiserte for, mens nervøse kvinner lar være på tross av sine relevante kvalifikasjoner.
MENN VÅGER: Flere menn enn kvinner våger å søke på jobber de egentlig ikke er kvalifiserte for, mens nervøse kvinner lar være på tross av sine relevante kvalifikasjoner. Foto: Illustrasjonsfoto: THINKSTOCK.
Publisert Oppdatert
JOURNALIST OG BLOGGER: Olav Brostrup Müller har blogget om temaet.
JOURNALIST OG BLOGGER: Olav Brostrup Müller har blogget om temaet. Foto: Foto: TORBJØRN OLSEN.
KARRIEREVEILEDER: Odd Fylling, coach og karriereveileder ved To Be Academy.
KARRIEREVEILEDER: Odd Fylling, coach og karriereveileder ved To Be Academy. Foto: Foto:TO BE ACADEMY

Utdrag fra blogginnlegget

- Norske kvinner har både bedre karakterer og mer utdannelse enn sine brødre, men søker ikke på jobber de ikke er 100 % sikre på at de kommer til å lykkes i. Kommer ikke med uttalelser de ikke er 100% sikre på at de ikke kommer til å bli kritisert for. Sitter heller stille, helt til kompetansen er på plass og toget har gått.

- Visstnok tror de at de gjør verden en tjeneste ved å være beskjedne. Men det blir ikke framskritt av sånt, bare varme måltider.

(Kilde: Blogginnlegget Med kuken på rette staden)

Olav Brostrup Müller, journalist og skribent, skrev for noen uker siden innlegget "Med kuken på rette staden" på bloggen sin. Kommentaren handler om forskjellen på menn og kvinner når det kommer til å tørre å søke jobber.

Han skriver blant annet at kvinner ikke søker jobber før de er 100 prosent sikre på at de er kvalifiserte til jobben, mens menn velvillig tar sjansen på å søke på stillinger de absolutt ikke er kvalifiserte til.

Brostrup Müller tar et oppgjør med norske kvinner som han mener er for feige til å kaste seg ut på jobbmarkedet.

- Kvinnelige søkere kan du bare glemme. Og jo høyere utdanning de tar, jo feigere blir de, skriver han.

- En gåte

Brostrup Müller forstår ikke hvorfor kvinner er mer redde for å søke jobb enn menn:

- For meg er det en gåte. Norge er et kunnskapssamfunn, og jentene har i lang tid vært flinkest i klassen. Det finnes få rasjonelle grunner til at norske kvinner skal gå rundt og tvile på egne evner. Men om de gjør det, kan det muligens skyldes at det å innta en rolle som svak og usikker tydeligvis fortsatt er noe som gir høy score, både blant venninner og partnere. Å gjøre seg selv liten kan være nokså behagelig. Men at dette er hele forklaringen, tviler jeg på, utdyper Brostrup Müller til Kvinneguiden.

-Kvinner er beskjedne og mer ydmyke

Odd Fylling, karriereveileder og coach ved To Be Academy, mener at det ikke handler om at menn eller kvinner har mer eller mindre selvinnsikt enn det motsatte kjønn med tanke på hvilke jobber de søker.

Likevel tror han det betyr at menn er bedre på et vesentlig punkt:

- Min erfaring er at menn er bedre på å profilere yrkeserfaringen/kompetansen sin, og ikke nødvendigvis de personlige egenskapene. Kvinners «snill pike» og «beskjedenhet" gjør at de går glipp av mange gode jobber, men det er også andre faktorer som spiller inn, sier Fylling til Kvinneguiden.

Coachen understreker samtidig at dersom det i stillingsutlysningen står "ønskede kvalifikasjoner", så betyr det akkurat det - altså et ønske og ikke et krav.

Det vil si at det er fritt frem til å søke.

- Menn er menn, og min erfaring etter å ha veiledet begge grupper i mange år i forhold til hva man kan og ikke kan søke på, er at det helt tydelig er holdningsforskjeller mellom menn og kvinner. Menn skal gjerne greie alt selv, mens kvinner er mer ydmyke og søker ofte råd og veiledning hos andre, mener Fylling.

Brostrup Müller tror at mange menn nok vil oppleve "ønskede kvalifikasjoner" som en nokså fleksibel størrelse:

- For enkelte er det mer naturlig å tenke at "jeg har jo så mange andre gode kvalifikasjoner at det går opp i opp". Så satser man på at man klarer å gjøre mer inntrykk på jobbintervjuet enn man gjorde på lesesalen. Jeg har flere kjenninger som har snakket seg til gode jobber på den måten, forteller han.

Et annet poeng er også: hvorfor skal man ta en jobb hvor man kan alt?

- Det kan virke som om mange kvinner bekrymrer seg for å være til bry for andre. At de er redde for at den manglende erfaringen deres kommer til å oppleves som en byrde for dem som ansetter dem. Da tror jeg man heller skal tenke omvendt, og satse på at de som ansetter faktisk vet hva de gjør, sier Brostrup Müller videre og understreker:

- Kanskje er det en fordel at det kommer noen utenfra og kan løse oppgaver på helt nye måter. Det er faktisk en av fordelene ved å mangle erfaring, eller komme fra et helt annet felt.

Fylling er enig og mener at man nødvendigvis ikke skal kunne alt på forhånd:

- Man er på jakt etter folk som har utdannelse, yrkeserfaring og personlighet til å lære og å løse de oppgaver som skal utføres i stillingen, på en best mulig måte. Men at kvinner gjerne er litt mer redde og selvkritiske i jobbsøking enn det menn er, har nok med kultur og oppdragelse å gjøre, sier karriereveilederen videre.

Se kompetansen

Fylling forteller at kvinner kan tørre å kaste seg ut i jobbsøkingen og bygge opp sin selvtillit, slik at de tar sjanser og søker på flere jobber, gjennom å synliggjøre og kartlegge egen kompetanse.

- Vi jobber med dette. Og da mener jeg all kompetanse, se omfanget av kompetansen på "ett stykk papir". Det er lett å tro at man ikke kan, men ofte kan og vet man mer enn man er klar over.

- Kompetansen kan også komme fra arenaer utenom jobb, som for eksempel frivillighet, og å være relevant for en stilling. Når man er bevisst hele sin kompetanse, og man ser det svart på hvitt, fører dette som regel til økt selvtillit og selvfølelse. Når man har en god oversikt over den totale kompetansen, så er det å kommunisere den på en best mulig måte slik det macher stillingsannonsen, tipser coachen.

Brostrup Müller mener at kvinner bør slutte å dyrke usikkerhetskulturen som de er en del av:

- Begynn å gjøre ting litt mer halvveis. Det gjør i hvert fall den andre halvdelen av samfunnet, sier han.

-Kvinner vil være helt sikre

I en undersøkelse om hva som frister nordmenn til å bytte jobb, gjort av Opinion på vegne av Finn.no blant 1026 respondenter i private og offentlige virksomheter, kommer det frem at flest kvinner er trivsels- og trygghetsorienterte når det kommer til jobb.

Kvinner er langt mer opptatte av arbeidsmiljø, mestringsfølelse og lederskap enn det menn er.

- Menn er på sin side mer bevisste på lønn, forfremmelser og goder, sier Pedro Thormodsen, produktdirektør for Finn.nos jobbsider, i en pressemelding.

Kvinner mener det er mye som er svært viktig når de bytter jobb, mens gutta gir mer moderate svar.

80 prosent av kvinnene sier det har stor betydning å få oppgaver de mestrer, mot 59 prosent av mennene.

- Det kan tyde på at menn er mer risikovillige i jobbytteprosessen. Selv om de kanskje ikke har den perfekte kompetansen, kan stillingen fortsatt være aktuell. Kvinner ønsker i større grad å være helt sikre på at de er rett kandidat, sier Thormodsen videre.

At kvinner, ifølge undersøkelsen, er mest opptatte av mestringsfølelse og arbeidsmiljø, mener Fylling handler om flere ting:

- Kvinner er nok mer "software" og menn er nok mer "hardware" fremdeles, men dette tror jeg er på god vei til å endre seg nå, ettersom den typiske kvinnerollen har vært i endring i mange år. Menn er nok opptatt av å bevise og mestre, vise utad at man lykkes. Dette tror jeg er knyttet til sterk identitet i forhold til jobb, mener Fylling og eksemplifiserer:

- Hva er omtrent det første menn som treffer hverandre spør om? Jo, "hva er det du driver med?", og da mener vi selvsagt jobb. Er det slik med kvinner óg?, undrer coachen.

Brostrup Müller er derimot mer skeptisk til den store kjønnsforskjellen:

- Det er veldig få, også menn, som misliker mestringsfølelse og arbeidsmiljø. Da må det i så fall være autister med arbeidsvegring vi snakker om. At kjønnsforskjellen virkelig er så stor, stiller jeg meg derfor litt tvilende til, sier han.

Menn mer statusorienterte

Andreas Narum, organisasjonspsykolog, mener at folk setter pris på forutsigbarhet, og at de derfor ønsker trygge rammer.

- Men det å trives og føle seg trygg i et arbeidsmiljø kan ikke sees helt uavhengig av det å få oppgaver man mestrer, god utvikling, et minimum av ledelse og en grei lønn, sier Narum.

- Det at menn er mer bevisste på lønn enn kvinner, kan skyldes ulike forhold. Menn tjener bedre enn kvinner. Og ifølge evolusjonspsykologien er det logisk at menn er mer opptatte av status og penger, fordi dette i stor grad avgjør hvor attraktiv mannen er som forsørger.

- I tillegg ligger det føringer i kulturen vår, relatert til forventninger om å lykkes økonomisk og ha mer enn naboen - eller i alle fall nok til å oppfylle drømmene våre om egen bolig, hytte, bil og masse gadgets, sier Narum videre.

Brostrup Müller mener at mange menn er opptatte av at ting skal kunne måles:

- Uansett om det handler om lønnsslipper, makspuls eller penislengde. Lønn er en slik målbar størrelse, graden av kos på vinlotteriet er det ikke. Men når det er sagt, er det heller ingen hemmelighet at mange kvinner vurderer mannens lønn når de ser etter en partner. Såpass har gutta fått med seg, sier han.

- Jobben er ikke alt for kvinner

44 prosent av de spurte i undersøkelsen følger godt med på stillingsmarkedet, og 39 prosent kunne tenke seg en stilling av kortere varighet.

Men det er over dobbelt så mange kvinner enn menn som er interesserte i vikariater.

Fylling tror at grunnen til dette handler om det familiære.

- For eksempel mer tid med barna, altså et verdivalg. Jobben er ikke alt for kvinner, morsrollen kan være sterk i deler av livet, det vil si at jobbrollen, og verdien av den, tones ned, mener karriereveilederen og forklarer videre:

- Menn har nok enda mer knyttet sin identitet opp mot en jobb enn det kvinner gjør. Jeg opplever at kvinner som kommer til oss med "utflyttede" barn, er mye mer "på hugget" i forhold til verdien av hva jobben skal gi de.

Brostrup Müller er usikker på hvorfor kvinner er mer interesserte i vikariat enn menn:

- Jeg aner ikke. Jeg vet bare at vikariater ikke er noe å trakte etter, sier han.

Les også:

Så enkelt jobber du deg nedover

Tall fra undersøkelsen

Hvor stor betydning har følgende for deg når det gjelder å bytte jobb? (Andel som har svart "Stor betydning" på dette spørsmålet).

 • Miljøet blant kolleger: 72 % (kvinner 81 %, menn 63 %)
 • Arbeidsoppgaver som jeg mestrer: 69 % (kvinner 80 %, menn 59 %)
 • Relevante arbeidsoppgaver i forhold til mine kvalifikasjoner: 65 % (kvinner 74 %, menn 56 %)
 • Hvordan nærmeste overordnede utøver lederskap: 62 % (kvinner 69 %, menn 55 %)
 • Mulighet for faglig utvikling/vekst: 56 % (kvinner 59 %, menn 52 %)
 • Sikkerhet/trygghet ift fremtidig nedbemanning; 56 % (kvinner 58 %, menn 53 %)
 • Lønn: 54 % (kvinner 51 %, menn 57 %)
 • Arbeidsstedets beliggenhet i forhold til bolig: 44 % (kvinner 48 %, menn 39 %)
 • Andre goder (feks. fri mobil, avis, firmabil, etc.): 12 % (kvinner 8 %, menn 16 %)
 • Muligheter for forfremmelse/karriere: 34 % (kvinner 33 %, menn 36 %)
 • Hvordan toppleder utøver lederskap: 47 % (kvinner 53 %, menn 41 %)
 • Virksomheten jeg arbeider i sitt renomme/rykte: 33 % (kvinner 38 %, menn 30 %)
 • Virksomhetens størrelse: 7 % (kvinner 6 %, menn 8 %)

Topp 3 for kvinner

1. Miljøet blant kolleger: 81 %

2. Arbeidsoppgaver som jeg mestrer: 80 %

3. Relevante arbeidsoppgaver i forhold til mine kvalifikasjoner: 74 %

Topp 3 for menn

1. Miljøet blant kolleger: 63 %

2. Arbeidsoppgaver som jeg mestrer: 59 %

3. Lønn: 57 %

Basert på svarene fremstår kvinner som mer trivsels- trygghets- og ledelsesorienterte enn menn. Kvinner er for eksempel langt mer opptatte av arbeidsmiljø, det å få oppgaver de mestrer, og kvaliteten på nærmeste leder.

Menn er på sin side mer opptatte av lønn, forfremmelser og goder enn kvinner, selv om også de mener at trivsel og trygghet er aller viktigst.

(Kilde: Undersøkelsen er gjort av Opinion på vegne av FINN, blant 1026 respondenter i private og offentlige virksomheter.)

Derfor bør du gi komplimenter

Få folk til å like deg

Så mye betyr førsteinntrykket

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning