Arbeidsmiljø

Slik takler du vanskelige kolleger

Det er ikke alle som bidrar til godt arbeidsmiljø.

LITE HENSYNSFULL: Det finnes mange mennesketyper på en arbeidsplass, og det er ikke alle som tar hensyn til andre når de brøyter seg fram.
LITE HENSYNSFULL: Det finnes mange mennesketyper på en arbeidsplass, og det er ikke alle som tar hensyn til andre når de brøyter seg fram. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstock
Publisert Oppdatert

Vanskelige personer og situasjoner finnes på de aller fleste arbeidsplasser.

- Du har surpomper, sladrehanker, sinnatagger og primadonnaer. Du har også dem som skal diskutere alt, alltid ha siste ordet og sjelden lytter, sier coach i Canicoaching, Ingrid Husan.

I tillegg finner man gjerne dem som konkurrerer om innflytelse, oppmerksomhet og stillinger, og som bruker alle midler for å oppnå det de vil.

- Noen jobber i det skjulte for å undergrave andres troverdighet og faglig dyktighet, mens andre bruker hersketeknikker, overser og behandler andre som luft, sier hun.

Hindrer fremdrift og trivsel

Hva som er en vanskelig kollega for deg, avhenger imidlertid også mye av dine normer og regler i tillegg til din egen grad av selvtillit, selvfølelse og motivasjon for egen jobb.

- En vanskelig kollega kan naturligvis defineres på et utall måter. Instinktivt tenker jeg imidlertid at dette er en person som bevisst eller ubevisst hindrer fremdrift, læring, trivsel, utvikling og positivt resultat, sier foredragsholder, coach og motivator i Antigruff, Alexander Reitan.

Han legger til at det er stor forskjell på personer som oppfører seg slik ubevisst og dem som gjør det bevisst.

Kan bunne i uvitenhet

Ulike problemtyper på arbeidsplassen

 • Sladrehanken
 • Sinnataggen
 • Surpompen
 • Kverulanten
 • Primadonnaen
 • Streberen

- Dersom man påvirker sine omgivelser negativt bevisst, er dette i bunn og grunn som å ha en mer eller mindre kamuflert terrorist i hus, sier han.

Sprer man negativ energi uten å vite det selv, er situasjonen en annen.

- Da kan det for eksempel skyldes uvitenhet, dårlig opplæring, tvetydig kommunikasjon, feildelegerte oppgaver eller passé arbeidsmetoder, sier Reitan.

Skriv logg

Uansett kan det ofte være nyttig å analysere situasjonen litt før man fordeler skyld. På den måten kan du føle deg sikrere på at problemet ikke egentlig ligger hos deg.

For har du tenkt på at kanskje du er den vanskelige kollegaen i alle andres øyne?

- Spør deg selv hva som egentlig er utfordringen og hva du reagerer på. For noen kan det hjelpe å skrive logg eller dagbok for å få litt avstand på følelsene, sier Husan.

Tenk også gjennom om du selv bidrar til en positiv dialog og om du er inkluderende.

Sladrer du?

- Husk også at kritikk av et arbeid du har gjort ikke nødvendigvis er kritikk av deg som person. Tar du kanskje ting personlig som ikke er det? spør Husan.

Tips som kan bedre situasjonen

 • Gå i dialog med dem som klager og sutrer og finn ut hvorfor de oppfører seg som de gjør
 • Forsøk å skifte tema når noen sladrer
 • Vær tydelig i dialog ved å forsikre deg om at vedkommende har hørt budskapet ditt og forstår konsekvensen av å ikke nå tidsfrister, ferdigstille oppgaver eller slurve med viktige detaljer
 • Hold deg til poenget og kutt alt som er av følelser når du har et budskap. Det er budskapet som skal være klart og følelsene dine virker som støy i kommunikasjonen.
 • Ta opp ting ansikt til ansikt. Da er det lettere å oppfatte små signaler hos mottaker som kan være viktige for å vite om dere har felles forståelse av hva temaet er
 • Vær direkte til sure og morgengretne persomer. Fortell hvordan de påvirker arbeidsmiljøet
 • Vær kort, smil og forklar at du har mye å gjøre om det stadig prates og du forstyrres i arbeidet
 • Vent med dialogen til du har roet ned følelsene dine

Kilde: Coach Ingrid Husan

Spør også deg selv om du snakker bak andres rygg, og om du er med på å holde sladder i gang.

- Det er tre siler du kan sjekke mot her. Er det sant det du forteller, er det godt og er det nødvendig, sier hun.

Husk dessuten at også du må følge de felles kjørereglene dere er enige om på arbeidsplassen.

Noen er verre å takle

Etter å ha tatt en liten reality check på deg selv, kan du med god samvittghet gå videre for å få bukt med problemkollegaen, men så var det det å finne en metode som fungerer?

Hvordan man bør håndtere en vanskelig kollega, kommer ifølge Husan mye an på vedkommendes adferd.

- Det er lettere å håndtere vanskelige kolleger når de er generelt ytterst ubehagelige eller når atferden påvirker mer enn en person. Det er derimot mer utfordrende og tøffere når de kun angriper deg og undergraver deg og din faglige dyktighet, sier hun.

Sistnevnte eksempel kan også være vanskeligere å legge merke til.

Få kontroll på følelsene

- Om du opplever at det er din troverdighet og faglige dyktighet som undergraves av en kollega, kan det faktisk ta tid å oppfatte det, og når du først oppfatter det, kan du reagere med voldsomme følelser, sier Husan.

Hun anbefaler da å vente litt med å gå i dialog med vedkommende.

Ønsker du å gå via leder, kan det også være greit å vente med den samtalen til du har roet deg ned litt.

- Vær forberedt til samtalen slik at du har med deg en løsning og ikke bare et problem som skal løses, sier hun.

Tenk utenfor kontoret

Reitan legger til at noe av det som er krevende når en kollega oppleves som vanskelig, er at de som observerer og dømmer kun har innsikt i hvordan vedkommende er og det han eller hun gjør på jobben.

- Irritasjonen kan ofte være så stor at man ikke tenker på at det kan være flere ting som farger atferden. Man vet gjerne ikke alt om bakgrunnen til kollegaen sin eller de familiære forholdene - verken historisk eller nå, sier han.

Empati kan hjelpe

Også Husan anbefaler å tenke litt utenfor arbeidsplassens vegger når du skal møte en kollega du har problemer med.

Ikke minst hvis du har å gjøre med en surpomp.

- Gå i dialog med folk som klager og sutrer for å finne ut av om det er en spesiell situasjon i privatlivet som gjør at de oppfører seg som de gjør. Av og til kan det hjelpe å vise empati og forståelse, mens man andre ganger må gå i direkte dialog og fortelle vedkommende hvordan oppførselen virker på deg, sier hun.

Nødvendig med dialog

Både Husan og Reitan mener dialog er helt nødvendig for å løse problemene.

Så lenge dere jobber sammen, er dere avhengige av å kunne omgås i arbeidstiden.

Det å ta opp problemet med den det gjelder, kan da være den beste løsningen.

- Dette kan være et lederansvar. Med tanke på din egen relasjon til vedkommende, bør du imidlertid leve etter regelen som sier at man skal snakke til og ikke om, sier Reitan.

Her finnes det imidlertid ikke en enkelt metode, for det en ser på som konstruktiv kritikk av en kan tas ille opp av en annen.

Forstå kollegaene bedre

Han forteller at det finnes en rekke metoder for hvordan man skal kommunisere.

Selv underviser og coacher han både enkeltprsoner og grupper i verktøyet Everything DiSC .

- Denne analysen strukturerer adferds- og kommunikasjonsstiler, og med forståelse for verktøyet kan man identifisere hvilken stil eller kombinasjon av stiler kollegaene har. Klarer man dette, vil man lettere forstå hvorfor kollegaene aggerer og kommuniserer slik de gjør, sier han.

Ikke alle takler kritikk

Dette kan ifølge Reitan være svært nyttig i møtet med ulike personligheter.

For mens noen forventer, og nesten krever en direkte stil, er andre er mer tandre og forsiktige.

- Da kan slik direkte kritikk medføre en indre dialog som forsterker følelsen av at man ikke duger til noe. I verste fall kan dialogen eskalere til at vedkommende får tanker som at han ikke passer inn, aldri skulle hatt jobben og at andre ønsker at han slutter der, sier han.

Oppgjør med surpompen

Det finnes imidlertid også problemer som kan løses nesten før de oppstår.

For eksempel har en sladrehank lite glede av sladderet sitt hvis ingen vil høre.

- Prøv da å finne en måte å skifte tema på uten å være uhøflig. Spor inn på noe annet som kan være nyttig å snakke om, sier Husan.

Og er det snakk om sure og morgengretne personer, som ikke forstår hvilken innvirkning de har på arbeidsmiljøet, er det ifølge Husan ingen grunn til å trå varsomt.

- Fortell dem rett og slett hvordan de virker på andre, sier hun.

Få hjelp utenifra

Reitan er enig.

- Mitt råd til deg som har en vanskelig kollega, er å ta tak i situasjonen. Gjør noe for å skape endring. Ta opp problemet og få temaet luftet, men snakk gjerne med noen eksterne støttespillere. Velg da noen som ikke er farget av eksisterende bedriftskultur eller andre interne relasjoner, sier han.

Han mener en ekstern ressurs ofte kan virke beroligende på partene som kalles inn for å drøfte problemene.

- Det er selvfølgelig også en del formelle og juridiske retningslinjer og lovverk man skal være obs på dersom problemene med en kollega er av graverende art, legger han til.

Les også:

Lystløgneren vil imponere andre

Kan du avsløre løgnere?

Slik blir du god til å småprate

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning