Leserne raser:

Håpløse miljøspørsmål til teoriprøven?

Spørsmålene folk flest ikke klarer i teoriprøven til førerkort, handler om alt annet enn trafikal adferd og sikker bilkjøring. Eller?

MILJØSPØRSMÅL? Du kan få intrikate miljøspørsmål til teoritentamen, men ikke på teoriprøven. Sier Statens Vegvesen. FOTO: Geir Svardal
MILJØSPØRSMÅL? Du kan få intrikate miljøspørsmål til teoritentamen, men ikke på teoriprøven. Sier Statens Vegvesen. FOTO: Geir Svardal Foto: FOTO: Geir Svardal
Publisert Oppdatert

Du er kanskje en av dem som har prøvd seg på vår førerkort-quiz,og blitt forbannet over både spørsmål og svar?

I så fall er du ikke alene. Det viser seg nemlig at quizen, som tok utgangspunkt i spørsmålene som flest ryker på til teoritentamen (som ikke lenger er obligatorisk), inneholder spørsmål mange mener har lite og ingenting med det å kunne ferdes trygt i trafikken å gjøre. I tillegg hender det at svaralternativene er så like, at det er vanskelig å skjønne at ett er rett og et annet galt.

Som for eksempel i spørsmålet: "Hva er viktigste grunn til å bruke motorvarmer for å spare miljøet?"

De fire svaralternativene er alle riktige, og et par av dem bør være like viktige, men bare ett er altså godkjent.

Og mange ser rødt!

Vi sakser:

"Hva i all verden har disse spørsmålene i en teori-eksamen for bil å gjøre ? Man blir vel ikke tryggere i trafikken av å vite hvor langt man må kjøre for at katalysatoren skal virke?"

"Hva har disse spørsmål med trafikksikkerhet å gjøre? Ble rett og slett forbannet av å lese dette."

"Herregud, er dette seriøse svaralternativer? Når du bruker motorvarmer, oppnår bilen hurtigere driftstemperatur (detter er et ubestridt faktum), noe som igjen fører til mindre slitasje og drivstofforbruk. Så hvordan i heiteste kan de ha det som to forskjellige alternativer, når det kun er tillatt med ett svar?"

SERIØST? Mange reagerte med sinne på at disse spørsmålene visstnok kan gis til teoriprøven. FOTO: Skjermdropp klikk.no
SERIØST? Mange reagerte med sinne på at disse spørsmålene visstnok kan gis til teoriprøven. FOTO: Skjermdropp klikk.no

Økonomikjøring er relevant

Spørsmålene har vi fått av nettsiden teoritentamen.no, der du ved å betale 40 kroner i ett døgn kan trene på spørsmål du risikerer å få til teoriprøven. Oppgavene på siden er laget av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).

Daglig leder i ATL, Jørn Aho, hevder at spørsmålene er absolutt relevante i forhold til teoriprøven på Trafikkstasjonen.

- De er laget på bakgrunn av kunnskapskravene i myndighetenes læreplaner. Der er økonomisk kjøring og miljøtenkning tatt med.

Og det stemmer. Fra læreplanen har vi sakset følgende, fra kapittelet "Temaer i føreropplæringen" for klasse B:

"For å kjøre økonomisk og miljøvennlig, må elevene vite hva som kjennetegner slik kjøring, og ha utviklet ferdigheter og vilje til å praktisere slik kjøring. I opplæringen må elevene tilføres kunnskap og ferdigheter, og få anledning til å utvikle gode holdninger til miljø og miljøvennlig kjøring."

De fleste av oss innser det gunstige i å kjøre mest mulig miljøeffektivt, både for miljøet selv og vår egen lommebok. Men hører temaet hjemme i førerkortopplæringen? Bør ikke den konsentrere seg om trafikal adferd, samhandling, regler, tegn, signaler, skilt og slike ting?

Miljøkjøring i praksis

RELEVANT? Bør slike spørsmål gis på teoriprøver? FOTO: Skjermdropp teoritentamen.no
RELEVANT? Bør slike spørsmål gis på teoriprøver? FOTO: Skjermdropp teoritentamen.no

Mulig det. Men myndighetene har altså temaet nedfelt i læreplanen, og da må opplæringsanstalter og utøvende organer følge opp.

Men Lars-Inge Haslie i Statens vegvesen, Vegdirektoratet, kan berolige:

- Læreplanen som kom i 2005 har krav om kunnskaper innen temaer som økonomisk kjøring og trafikk og miljø. Men den typen spørsmål som denne quizen har, vil man aldri få til teoriprøven. Imidlertid vil disse temaene, i tråd med læreplanen, primært være aktuelle i den praktiske delen, og ikke i teoriprøven. Man kan nok få miljørelaterte spørsmål på teorien, men de vil aldri vektes tungt, og skal være av en slik art at de ikke kan misforstås.

- Så man kan stryke på oppkjøringen hvis man gnager seg gjennom sentrum på høyt turtall?

- I utgangspunktet er jo dette med økonomisk kjøring en del av et helhetsbilde, der vi ser om kandidaten behersker bilkjøring generelt, sier Haslie - og det ligger mellom linjene at man ikke stryker selv om man ikke til en hver tid kjører i pakt med eco driving-prinsippene, for å si det slik.

- Men da er det altså slik at man bør ha litt teoretisk kunnskap om dette med økonomisk kjøring for å kunne bruke det i praksis?

- Akkurat. Og jeg vil jo tippe at det er derfor ATL har slike spørsmål på sin teoritentamen og i sine øvelser på nettet. De bruker vel slike oppgaver som et grunnlag og en støtte til den praktiske opplæringen. Men på selve teoriprøven får du ikke den typen miljøspørsmål det er vist til her.

Håpløst spørsmål og svar?

Ett av spørsmålene med svar har vakt særlig harme. Alternativ 2 - "Motoren bruker mindre drivstoff" - er riktig svar. Bruk av motorvarmer har ingen innvirkning på katalysatoren, og det utelukker alternativ 1. Alternativ 3 - det sier seg selv at det ikke er viktig. Men hva med alternativ 4? Det er vel like riktig som alternativ 2?

GODT SPØRSMÅL? Dette spørsmålet har fire svaralternativer. Hvilket er viktigst? Se forklaring i teksten under her. FOTO: Skjermdropp, atl.no
GODT SPØRSMÅL? Dette spørsmålet har fire svaralternativer. Hvilket er viktigst? Se forklaring i teksten under her. FOTO: Skjermdropp, atl.no

Tor Inge Soma hos ATL forklarer:

- Vår og Statens vegvesens hensikt er å sjekke kunnskap, og derfor blir noen av spørsmålene slik som dette. Det er riktig at det er flere positive effekter av motorvarmer, men vi spør om den viktigste grunnen for å bruke motorvarmer i forhold til økonomisk og miljøvennlig kjøring. Mens mange gjerne leser spørsmålet som "hva er fordelen med motorvarmer". Da ville flere av svarene vært riktige. Dette kan være grunnen til at spørsmålene oppfattes som "håpløse".

Og her er altså det aller viktigste at motoren bruker mindre drivstoff, i følge ATL.

Les også:

Kjør uten vannsøl - app for eco driving.

De mest økonomiske familiebilene

Latterlig drivstoffgjerrig Polo

Økonomi-GTI

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning