Bilkø

Derfor er det ikke smart med store luker i køen

Slik skal du køkjøre.

Publisert Oppdatert

En langhelg står for døren og det er som regel ensbetydende med mer trafikk og mer kø. Og jo oftere man blir nødt til å stanse, gjerne på grunn av for kort avstand til forankjørende, desto lengre blir køen. Er det dermed smart å ha en stor luke til bilen foran i saktegående kø?

Svaret er nei.

I saktegående kø bør ikke avstanden til forankjørende være for stor fordi en del av veistrekningen dermed blir «ubrukt». Det innebærer at færre biler får plass på veien i rushtiden. På den annen side bør ikke avstanden være for kort, da vil det bli vanskelig for andre å komme inn i køen og trafikken stopper opp.

For å oppnå best mulig flyt i tett trafikk bør man holde så god avstand at dersom bilen foran stopper helt opp i noen sekunder, skal man kunne rulle rolig videre og tette luken uten selv å måtte stanse.

Her gjelder det å holde flyt i trafikken, samt planlegge tempoet og avstanden i forhold til trafikkflyten foran deg.

Stadig filskifte er ikke løsningen

Å skifte kjørefelt for å komme raskere frem har ofte svært lite for seg. Om trafikken i et av kjørefeltene beveger seg noe raskere - og man bytter felt - vil man simpelthen flytte med seg problemet. Grunnen til at det ene kjørefeltet går raskere er sannsynligvis at det ikke er så tett trafikk akkurat der og da. Det vil som regel ikke bedre fremkommeligheten ved å fylle det opp med biler fra det andre feltet.

Selv om trafikken beveger seg sakte bør man følge med fremover og planlegge med tanke på full stopp eller ytterligere fartsreduksjon.

Køkjøring krever at man forstår dynamikken i køen og tilpasser både fart og avstand til hvordan trafikken flyter fremover.

Å bidra til effektiv køavvikling bidrar ikke bare til bedre trafikkavvikling, det reduserer forbruket av drivstoff også.

Du finner mer informasjon om riktig kjøring på Trafikkvideo.no

ÅRSAKEN: Det er ikke nødvendigvis antallet biler som forårsaker kø, men mangel på planlegging og flyt hos de som kjører i køen. FOTO: Trafikkvideo.no
ÅRSAKEN: Det er ikke nødvendigvis antallet biler som forårsaker kø, men mangel på planlegging og flyt hos de som kjører i køen. FOTO: Trafikkvideo.no

Slik oppstår køen

Dette sier trafikkreglene

Trafikkreglenes § 5. Kjøretøyets plass på vegen, 3. ledd

«Avstanden til forankjørende skal være så stor at det ikke oppstår fare for påkjøring dersom den forankjørende saktner farten eller stanser. Avstanden skal være slik at forbikjørende uten fare kan kjøre inn mellom kjøretøyene.»

Om vi tolker regelen generelt vil det bety at man i de aller fleste situasjoner skal ha så stor avstand at det under noen omstendigheter ikke blir fare for påkjørsel bakfra, selv om forankjørende stanser brått. Man skal i tillegg ha så stor avstand at forbikjørende kan få plass mellom, dette er først og fremst myntet på veier med trafikk i begge retninger som ikke er fysisk atskilt. Selv når det er saktegående kø skal man ha en liten luke til forankjørende for å kunne garantere at det ikke skal være fare for påkjøring. Når det gjelder avstanden mellom kjøretøyene på veier med flere kjørefelt kan man tenke seg at et utrykningskjøretøy kommer bakfra, og da vil det bedre fremkommeligheten om kjørende i venstre kjørefelt enkelt kan komme seg inn i høyre kjørefelt for å gi fri vei.

Uttrykket «Det henger fremdeles litt trafikk igjen, selv om den verste køen har gitt seg» er en folkelig måte å forklare matematikken og logikken i en kø.

Eksempel på dynamikken i en kø: Hvis vi ser for oss at på en tett trafikkert motorvei er det to biler som holder fartsgrensen og kjører ved siden av hverandre i hver sitt kjørefelt i samme retning. Begge begynner å redusere farten. Da vil det oppstå kø. Hvis de etter hvert stanser helt opp vil også trafikken bak måtte stanse, og det blir full stans.

Om de to bilene, etter å ha stått stille på en ellers trafikkert motorvei, plutselig akselerer og kjører videre i fartsgrensen vil ikke køen umiddelbart løse seg. Selv lenge etter at de som forårsaket køen har kommet seg videre vil trafikken som kommer bakfra måtte bremse. Lenge etter at køen burde ha løst seg vil det komme trafikk bakfra med høy fart og køen vil fortsette å vokse - selv om årsaken til «proppen» er borte.

Dette er køens dynamikk. Desto oftere man blir nødt til å stanse, gjerne på grunn av for kort avstand til forankjørende, vil trafikken - og køen - bakover bli lenger.

DU er årsaken

Det er ikke nødvendigvis antallet biler som forårsaker kø, men mangel på planlegging og flyt hos de som kjører i køen. Hver gang du stanser i en kø vil køen bli lenger siden den bak deg også blir nødt til å stanse. Dette vil forplante seg bakover, og køen vokser. Det kan være lettvint, og litt egoistisk, og tenke at det ikke angår deg - siden det er de «foran deg som lager kø». Men for de bak deg er det du som er foran.

Hadde alle vært fokusert på å holde køen i bevegelse ville man kommet raskere frem.

Ikke tenk på seg selv og hvordan du skal komme raskest fremover i køen, men hvordan du kan planlegge kjøringen med færrest mulig stans.

Slik skal du køkjøre

</p> <h4>Dette er gal køkjøring</h4> <p>- Så kort avstand til forankjørende at man er nødt til å bremse umiddelbart hvis den foran stanser opp</p> <p>- Ikke følge med på køens bevegelse</p> <p>- Unødvendig store luker</p> <p>- Hele tiden å skifte kjørefelt i forhold til det som beveger deg raskest</p> <h4>Dette er riktig køkjøring</h4> <p>- Se langt fremover og finn ut hvilken fart du kommer til å ha de neste 10-15 sekundene</p> <p>- Forsøk å tette unødig store luker</p> <p>- Ha nok avstand til at du ikke blir nødt til å stanse selv om bilen foran deg gjør det</p> <p>- Tenk på køen som en helhet, sørg for at du holder mest mulig jevn fart</p> <p>- Ikke bruk køen som unnskyldning for å gjøre «andre ting» enn å kjøre bil</p> <p> <strong> <a href="http://www.trafikkvideo.no">Du finner mer informasjon om riktig kjøring på Trafikkvideo.no</a> </strong> </p> </div>

Les også:

Slik takler du sinker i forbikjøringsfeltet

Bilene som får oss til å klikke

Nye regler: Snart forsvinner disse bilene

Slik fikser du deg varebil på grønne skilter etter 29. april

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning