Veiens beskaffenhet spiller selvsagt en rolle for kødannelser, men hvordan vi kjører bil spiller en stor rolle. I forbindelse med ferieavvkling øker risikoen for køer på flere veistrekninger.

- Visse typer adferd, som overdreven bremsing og forstyrrende filskifting, kan være spesielt køskapende, sier Kristian Wærsted i Statens Vegvesen som har jobbet med temaet bilkø i årevis.

- Det samme gjelder sommel med å følge på foranliggende bil. En typisk hendelse er når det for eksempel står en politibil ved veien, i forbindelse med en hendelse. Da skal folk glo, og øker automatisk avstanden til bilen foran. Da opptrer det strekk og unødvendig kø, forteller Wærsted.

Riktige tidsluker

Det er to ting som er viktig i trafikkavvikling, - trafikksikkerhet og effektivitet.

- I mange tilfeller må det ene vike for det andre, og da må som rimelig er kapasitet vike for sikkerhet, sier Trond Foss, seniorrådgiver ved SINTEF Technology and Society - Transport Research

- Med tanke på effektivitet burde alle kjøretøyer kjøre i skiltet hastighet og støtfanger mot støtfanger, men det er heldigvis ikke hverken lov eller praktisk mulig. De aller fleste trafikantene tilpasser avstanden til forankjørende kjøretøy i forhold til den farten trafikkstrømmen har. Rundt 40 - 50 km/t er dette gjerne en tidsluke på to sekunder som øker opp til tre sekunder rundt 70 - 80 km/t, forteller Foss.

Kapasiteten vil øke

Men ved saktegående kø med stopp og start, mister mange trafikanter gjerne evnen til å følge opp kjøretøyet foran. Andre gjøremål får gjerne mer oppmerksomhet enn å holde en effektiv og sikker avstand til kjøretøyet foran.

En saktegående kø kan i slike tilfeller medføre en dårligere effektivitet, altså lavere kapasitet i et snitt på veien - fordi trafikantene ikke følger godt nok med i det som foregår foran dem.

- Dersom alle fulgte godt med i trafikken foran, holdt en kort, men sikker avstand til kjøretøyet foran og var raske til å sette i gang sin egen bil etter stopp i køen, kunne nok kapasiteten øke en del. Hvor mye er vanskelig å si fordi den avhenger også av en del andre faktorer som nødvendigvis ikke er knyttet til bilførerens adferd, sier Foss.

- Hold riktig avstand!

En kjent fenomen er bilister som holder gigantisk avstand til bilen foran selv om køen snegler seg av gårde. Slik atferd bidrar til irritasjon og mer kø, men det er likevel ikke ulovlig.

- God køkultur er å følge godt med i det som foregår foran i køen og holde en effektiv og sikker avstand til kjøretøyet foran, sier Foss.

Les hele saken

Trude Susegg, redaksjonssjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!