Hvordan spare til pensjon

- Mange kvinner drømmer om tidlig pensjon, men de færreste vil kunne realisere det

Slik får du pensjonen du har krav på.

LAVTLØNNEDE KVINNER: 
Kvinner velger, ifølge Silje Sandmæl, forbrukerøkonom, yrker med lavere gjennomsnittslønn enn menn, noe som vil gi utslag i både i pensjon fra folketrygden og tjenestepensjon gjennom jobb. FOTO: DNB.
LAVTLØNNEDE KVINNER: Kvinner velger, ifølge Silje Sandmæl, forbrukerøkonom, yrker med lavere gjennomsnittslønn enn menn, noe som vil gi utslag i både i pensjon fra folketrygden og tjenestepensjon gjennom jobb. FOTO: DNB.
Publisert Oppdatert
INGEN TVIL: Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom ved Storebrand, vil anbefale alle å spare pensjonen sin i fond for å få best mulig avkastning. FOTO: Storebrand.
INGEN TVIL: Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom ved Storebrand, vil anbefale alle å spare pensjonen sin i fond for å få best mulig avkastning. FOTO: Storebrand.

Jo tidligere du starter å spare, jo bedre

Silje Sandmæl, forbrukerøkonom DNB: 

 • Begynner du for sent, blir du nødt til å spare langt mer i måneden enn om du starter tidlig.
 • Opprett en månedlig spareavtale enten i aksjemarkedet eller fordelt på aksje- og rentemarkedet. Hvor stor andel av av det du sparer som du ønsker å ha i aksjemarkedet, avhenger av hvor lenge det er til du skal gå av med pensjon og hvor mye risiko du ønsker å ta.

- Kvinner er langt mer utsatt når det kommer til pensjon, forteller Silje Sandmæl, forbrukerøkonom ved DNB, til Kvinneguiden.

Årsakene er flere.

Kvinner velger yrker med en lavere gjennomsnittslønn enn menn, noe som vil gi utslag i både i pensjon fra folketrygden og tjenestepensjon gjennom jobb.

- Det er langt flere kvinner enn menn som jobber deltid. I enkelte typiske kvinneyrker kan det være krevende å få full stillingsprosent. Mange kvinner velger derfor å ta en ekstrastilling på si som er for liten til å gi pensjonsopptjening, eller jobbe overtid som heller ikke er pensjonsberettiget, sier Sandmæl.

Hvordan spare til pensjon

Gamle tradisjoner henger fortsatt igjen i dagens samfunn. Som at kvinner fremdeles tar mer ansvar i hjemmet, og mange velger å prioritere å være hjemme med barna mens de er små.  Arbeider man for eksempel deltid etter at barna har begynt på skolen, vil hvert år med lavere lønn gi redusert pensjonsopptjening. Derfor er det mange som lurer på hvordan de skal spare til pensjon.

- Vi ser at kvinner er generelt dårligere til å spare enn menn. Mens menn oftere setter av penger på konto, bruker kvinnene oftere pengene på forbruk, utgifter i huset og lignende, sier forbrukerøkonomen videre.

Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand, er enig;

- Kvinner sparer generelt mindre enn menn, og særlig i fond. Dette er ekstra dumt fordi kvinner lever lenger og må således fordele sin pensjonsoppsparing over flere år enn menn, sier Dyre Haug til Kvinneguiden.

 

Partner bør spare i ditt navn

Han forteller at menn i dag jevnt over får høyere pensjon enn kvinner.

- Mye av dette skyldes at kvinner tidligere i større grad enn i dag var hjemmearbeidende og ikke tjente opp pensjonsrettigheter, sier han.

I fremtiden vil forskjeller i pensjon reflektere de lønnsforskjellene vi fremdeles ser, samt graden av deltid som kvinner jobber, ifølge pensjonsøkonomen.

- Husk at dersom du frivillig jobber deltid, bør du kreve at den som jobber fulltid sparer til pensjon i ditt navn.

Et eksempel kan være at om dere sparer 18,1 prosent av den lønnen du ikke har på grunn av deltiden, kompenserer dette det du taper i folketrygden.

- Dette er bra, men husk at dere bør kompensere det du mister i bedriftens oppsparing også. Når dere blir gamle sammen, har dere litt ekstra å kose dere med. Blir du alene før dette, har du ikke tapt pensjonsopptjeningen din, fordi du var snill mot familien noen år, sier Dyre Haug videre.

Vil du lese flere slike saker?  Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Kvinneguiden på Facebook!

Taper ved samlivsbrudd

En annen god grunn til å spare opp sin egen pensjon, er at kvinner kan komme svært dårlig ut ved samlivsbrudd.

Kvinner som ikke tjener opp pensjon fordi de er hjemmeværende eller «ofrer» seg for mannens karriere, står i faresonen for å bli minstepensjonister. Pensjonsopptjening deles ikke ved en skilsmisse.

For å kompensere det tapte, bør det lages en ektepakt eller samboerkontrakt hvor et beløp øremerkes kvinnen i tilfelle samlivsbrudd;

- Det er viktig å ha en ektepakt eller samboerkontrakt på plass, spesielt hvis en av partene har vært hjemmeværende eller har jobbet deltid. Ved et samlivsbrudd vil pengene ellers følge den personen som har tjent opp pensjonen, sier Sandmæl.

I kontrakten bør det fremkomme at ved et brudd må den som har vært hjemmeværende, få kompensasjon for tapt pensjonsopptjening. 


- For å kunne få en god pensjonsøkonomi, er du avhengig av å sette deg inn i regelverket. Våre undersøkelser viser at kvinner har lavere kunnskaper om pensjon enn menn, sier hun.

Se opp for pensjonsfellene

Av antall alderspensjonister med minstepensjon i 2015 er det flest kvinner.

Ifølge Sandmæl er antall alderspensjonister med minstepensjon ved utgangen av første halvår i 2015, 147 300, og de aller fleste er kvinner.

TAPER: Som oftest er det kvinner som bruker pengene på husholdningen mens mennene sparer. FOTO: Getty Images
TAPER: Som oftest er det kvinner som bruker pengene på husholdningen mens mennene sparer. FOTO: Getty Images

Ikke alle i aldersgruppen 62–66 år kan ta ut alderspensjon – enten fordi de har andre pensjoner, eller ikke har tilstrekkelig høy pensjonsopptjening.

Blant menn har hele 54 prosent av dem som har muligheten til det, startet uttaket allerede ved 62 år. Blant kvinner er tilsvarende andel 28 prosent.

- Mange kvinner drømmer om å gå av med tidlig pensjon, men de færreste vil kunne realisere dette. Du må ha oppspart et minimum av pensjonsrettigheter for å kunne gå av som minstepensjonist, og de fleste som har jobbet deltid eller har hatt noen år utenfor arbeidslivet vil slite med å fylle kriteriene, sier Sandmæl.En undersøkelse gjort av Ipsos MMI på oppdrag fra DNB viser at kvinner ønsker å gå av med pensjon tidligere enn menn.  42 prosent av kvinnene ønsker å gå av med pensjon når de er mellom 62 og 64 år, mot kun 31 prosent av mennene. Kun 15 prosent av kvinnene ønsker å jobbe etter at de har fylt 67 år, mot 27 prosent av mennene. - Det er mange kvinner som må belage seg på å jobbe lengre hvis de skal sikre seg en god pensjon, og kanskje også utover normal pensjonsalder. Hvert år utenfor arbeidslivet gjør et stort innhogg i din pensjonsøkonomi. Slik fungerer pensjonsordningen

Pensjonen din består av tre deler.

Pensjonen din består av tre deler. Det du får fra Folketrygden, fra arbeidsgiver og eventuelt egen sparing:

 • Det du får fra Folketrygden kan du kun påvirke ved hvor mye du tjener og hvor lenge du jobber.
 • Det du får fra arbeidsgiver kan du påvirke i mye større grad. Det finnes to ordninger: ytelse og innskudd: Når det gjelder innskudd sparer arbeidsgiver en viss prosent av lønnen din hvert år. Hvor mange prosent er det arbeidsgiver som bestemmer, men her er det viktig å være observant, særlig hvis du er jobbsøker og står mellom to jobber. Sjekk alltid hva slags pensjonsordning bedriften tilbyr.
 • Den dårligste ordningen sparer kun 2 prosent av lønnen din, mens den beste sparer opptil 25,1 prosent. Det betyr mange fremtidige lønnskroner i forskjell. Pengene som du sparer har du som regel ansvaret for selv. Mange bedrifter plasserer pengene automatisk i 50 prosent aksjer og 50 prosent renter. Er du ung, kan det være lurt å endre det til 100 prosent aksjer.  

Sjekk om du får det du har krav på

Få kontroll og oversikt.

Om du ønsker å ha kontroll på at du faktisk får den pensjonen du har krav på, kan du blant annet logge deg inn med bank ID på

Norskpensjon.no

Du kan også kontakte HR-avdelingen i bedriften du jobber, men ofte er det best å sjekke på nettsidene til arbeidsgiverens pensjonsleverandør.

PASS PÅ: Mange kvinner drømmer om å gå av med tidlig pensjon, men de færreste vil kunne realisere dette. FOTO: Getty Images.
PASS PÅ: Mange kvinner drømmer om å gå av med tidlig pensjon, men de færreste vil kunne realisere dette. FOTO: Getty Images.

- Jobber du i privat sektor, er en god pensjonsordning en "dyr" ordning. Har du en ytelsesordning, og kommer til å jobbe der noen ti-talls år, har du det bra i forhold til mange andre. Har du en innskuddspensjon bør sparingen være på fem prosent av lønn eller mer for å kalles bra. Godt er fire prosent og mindre godt er 2 prosent - som er lovens minimum, forklarer pensjonsøkonomen.

Om den dyre ordningen for deg som jobber i offentlig sektor er god for deg, er avhengig av flere faktorer:

 • Har du moderat lønnsnivå, cirka opp til 350.000, eller jobber mye deltid, får du lite i offentlig tjenestepensjon. De samordnes bort.
 • Tjener du normalt eller mye, har du en god ordning – 66 prosent av sluttlønnen din - dersom du er født før 1958.
 • Etter dette slår pensjonsreformen inn for fulle seil, og pensjonen blir levealdersjustert.
 • Dette skal diskuteres mellom partene i arbeidslivet, trolig i 2016.
 • Mange tror at pensjon i offentlig sektor er forutsigbar, men ifølge økonomiekspertene er den ikke det på nåværende tidspunkt.

Sparing for selvstendig næringsdrivende

Lurt å spare til pensjon gjennom bedriften din.

Hvordan spare til pensjon om du er selvstendig næringsdrivende og har enkeltpersonsforetak eller aksjeselskap? Da er det lurt å spare gjennom bedriften din.

FLERE MÅTER Å SPARE PÅ: Pensjonsordningen er delt i tre; det du får fra folketrygden, fra arbeidsgiver og eventuelt egen sparing. FOTO: Getty Images.
FLERE MÅTER Å SPARE PÅ: Pensjonsordningen er delt i tre; det du får fra folketrygden, fra arbeidsgiver og eventuelt egen sparing. FOTO: Getty Images.

- Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende er en svært gunstig ordning hvor du kan få inntil 50 prosent av sparingen din i skattefradrag. Jo mer du tjener, jo mer fradrag i skatt får du. I Norge er det kun BSU som kan måle seg med skattefordelene dette spareproduktet gir, forklarer Sandmæl.

Dyre Haug opplyser at ordningen for selvstendig næringsdrivende er svært gunstig; her kan man spare inntil fire prosent av næringsinntekten, opp til 1.1 millioner, i skattefavorisert pensjonssparing, som er helt lik det den ansatte ellers kan få.

- Vi anbefaler denne ordningen sterkt, spesielt for høytlønnede, det vil si næringsdrivende med  lønn over 640.000. Dette fordi du opp til det nivået får pensjonsopptjening fra staten, som ellers ville gått tapt dersom du sparer selv og trekker dette fra inntekten din, sier han.

Best å spare i fond

Det finnes mange måter å spare til pensjon på.

Det finnes mange måter å spare til pensjon på, men i følge Dyre Haug er den vanligste måten også den vanligste feilen:

- Å spare langsiktig i bank; dette gir lav rente, skatt på avkastning og inflasjon – som igjen er et garantert tapsprosjekt, sier han.

Han mener at den beste måten å spare til pensjon på, er i aksjefond og kombinasjonsfond.

- Fond er alle sparingers mor – alltid det beste og det enkleste valg for langsiktig sparing, sier Dyre Haug.

HA KONTROLL: Mange tror at pensjon i offentlig sektor er forutsigbar, men ifølge økonomiekspertene er den ikke det på nåværende tidspunkt. FOTO: Colourbox.
HA KONTROLL: Mange tror at pensjon i offentlig sektor er forutsigbar, men ifølge økonomiekspertene er den ikke det på nåværende tidspunkt. FOTO: Colourbox.

Fond består av to hovedtyper: aksjefond og rentefond. Her er pensjonsøkonomens forklaring:

 • Aksjefond svinger mest i verdi, men vil gi deg mest tilbake over tid. Du må bestemme deg for hvor mye du tåler å se verdiene dine svinge opp og ned, på kort sikt. Mitt råd er å utfordre deg selv litt her- husk vi snakker om langsiktig sparing. Er du under 45 år bør 80 prosent av denne sparingen være i aksjefond.
 • Kjøp gjerne et fond eller et produkt som består av både aksje- og rentefond, og helst ett som trapper ned aksjefondsandelen etter hvert som du blir eldre.
 • Spar hver måned – bestem deg for et beløp du alltid vil ha råd til. Begynner du å spare når du har fylt opp BSU-kvoten og øker sparingen med din lønnsutvikling/inflasjon, er det utrolig hvor mye 400 kroner i måneden utgjør når du blir pensjonist. Da har du så mye cash at du realistisk sett kan bestemme selv om og når du vil pensjonere deg, etter 62 år.
 • Er du i tvil om hva du bør gjøre, ring kundesenteret i banken din og snakk med rådgiver, de kan dette!

- Det er andre ting som er nesten like viktig som sparing i denne sammenheng. Når du nærmer deg pensjonsalderen må du sørge for å ha en ryddig privatøkonomi. Husk å ikke ha mer lån ved 62-årsalderen enn det man fint kan betjene med sin pensjonsinntekt. Dette må du begynne å planlegge i god tid før 62, som er første året de aller fleste av oss kan få ut noe fra pensjonsordningene. Vår tommelfingerregel er å starte sparing så tidlig som mulig, gjerne med et lite månedlig beløp allerede i 25 -30 års alderen.

Dyre Haug anbefaler også å betale ned boliglånet til 60 prosent av boligens verdi så fort du kan, og senest når du blir 45 år starte for alvor med pensjonsplanleggingen.

- Følger du disse rådene er du kommet langt.

Slik får du god pensjonsordning

Å få en god pensjon er ikke så vanskelig.

Her er en enkel oppskrift:

SELVSTENDIG: Spar til pensjon gjennom bedriften din. FOTO: Getty Images.
SELVSTENDIG: Spar til pensjon gjennom bedriften din. FOTO: Getty Images.

1. Få oversikt: Logg deg inn på

Norskpensjon.no , Nav.no eller Storebrand.no og se hva du kan forvente å få i pensjon. Vurder dette opp mot hvor mye du tror du trenger.

2. Velg riktig spareprofil: Har du innskuddspensjon der du jobber i dag, har du også muligheten til selv å bestemme hvordan pengene dine skal plasseres. Har du mange år igjen til pensjonsalder, kan du forvente å få en høyere pensjon hvis du velger en høyere aksjeandel. Det samme gjelder for privat sparing.

3. Spar på egenhånd: De fleste har behov for å spare til pensjon på egenhånd for å få en romslig økonomi som pensjonister. Hvis du setter av noen hundrelapper i måneden til en privat spareavtale, er dette penger som kommer deg selv til gode den dagen du går av med pensjon.

Vil du lese flere slike saker?  Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Kvinneguiden på Facebook!

MEST GUNSTIG SPARING: Pensjonsøkonomen mener at den beste måten å spare til pensjon på, er i aksjefond og kombinasjonsfond. FOTO: Getty Images.
MEST GUNSTIG SPARING: Pensjonsøkonomen mener at den beste måten å spare til pensjon på, er i aksjefond og kombinasjonsfond. FOTO: Getty Images.
VÆR TRYGG: Sørg for å sette deg inn i reglene slik at du får en trygg og god fremtid. FOTO: Getty Images.
VÆR TRYGG: Sørg for å sette deg inn i reglene slik at du får en trygg og god fremtid. FOTO: Getty Images.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning