Er du samboer og vurderer å gifte deg? Det er flere rettigheter og økonomiske forhold som endrer seg når du trer inn i ekteskapet.

Som samboere må dere i større grad avtale det som følger automatisk for ektefeller.

- Mange samboere tror at de nesten har blitt likestilt med ektefolk, men det er feil. De får blant annet ikke automatisk sameie om de flytter sammen. Generelt må man være bevisste på å gjøre avtaler og tydeliggjøre hva man bringer inn i et samboerforhold, sier advokat i Skattebetalerforeningen, Jan Bangen, til klikk.no og legger til at når man gifter seg får et regelsett som beskytter.

- Men det får ikke samboere. Blant annet risikerer de tilfeldigheter ved arv.

Rettsløse samboere

Ifølge Advokatforeningens nettsted for rettshjelp, advokatenhjelperdeg.no, hersker det "lovløse" tilstander for samboere.

"Norge har ingen samboerlov. Sameieloven gjelder for samboere som kjøper noe sammen, og husstandsfellesskapsloven gir samboere et visst vern. Men samboere mangler de aller fleste av de rettigheter lovverket gir ektefeller", skriver nettstedet.

Myndighetene har imidlertid ingen planer om å endre rettstilstanden for samboere.

- Vi har per nå ingen planer om å utarbeide ny lovgivning for samboende. Samboere har i dag rettigheter som blant annet ligger i lovverket til Justis- og beredskapsdepartementet. Jeg tror at dagens par er bevisste når de velger samlivsform. Vi vet at mange ikke ønsker større likestilling av samboerskap og ekteskap, men setter pris på de løsere rammene samboerskapet gir. Jeg tror også hvert par er i stand til å sette seg inn i hvilke regler som gjelder for deres egen situasjon, uttaler statssekretær i Barne-, likestillings- og intergreringsdepartementet, Maria Hoff Aanes, til klikk.no.

Felleseie

Lovgivningen i Norge innebærer at ektefellene står som eiere av de formuesgjenstandene de har brakt inn i ekteskapet. Dette blir noe misvisende kalt "felleseie".

- Det fører til at mange får seg en ubehagelig overraskelse når de skal skilles, fordi de tror de skal dele hele formuen på to, uttaler jusprofessor Tone Sverdrup til Dine Penger.

- Det er derimot nettoverdien av det som er skapt under ekteskapet som deles, utdyper hun overfor klikk.no.

Sverdrup forklarer at det som i praksis skjer ved en skillsmisse, er at hver av ektefellene beholder verdier som stammer fra det de eide da de giftet seg og senere har fått ved arv og gave.

- Det er dette som kalles skjevdeling, og det er de verdiene som blir igjen, når hver enkelt har tatt ut disse vediene, som skal deles likt mellom ektefellene. I hovedsak vil det være snakk om de verdiene som er skapt i ekteskapet. For eksempel vil verdien av boligen som er kjøpt med lønnsmidler mens de var gift, være gjenstand for likedeling, selv om det kun er den ene ektefellen som betalt hele kjøpesummen.

Det samme inn som ut

Samboere og gifte behandles ganske likt med hensyn på rettighetene over formuesgjenstander. Hovedregelen at det man bringer inn i et forhold tar man også med ut, gjelder i begge samlivsformer.

"En ektefelle eier det som vedkommende brakte inn i ekteskapet og det vedkommende senere erverver (ekteskapsloven § 31). Man fortsetter altså å eie alene det man eide da man giftet seg", skriver jussnettstedet paragrafen.no på sine nettsider.

"Utgangspunktet er at hver av partene i et samboerforhold eier det de selv bringer inn i forholdet. Dette kan partene også ta med seg ut igjen ved brudd", skriver advokat Øyvind Bratlien på advokatenhjelperdeg.no.

Gjenstander som blir kjøpt sammen under samlivet vil for ektefeller automatisk gå inn i et sameie, slik det står i ekteskapslovens paragraf 31: "Eiendeler som erverves av begge ektefellene, blir sameie mellom dem".

Det samme gjelder ikke for samboere. For dem er det i følge advokatenhjelperdeg.no tre måter å etablere felleseiet på: "Ved avtale; ved at dere betaler hvert deres eierinnskudd i for eksempel en bolig eller en bil; eller ved at en eller begge opparbeider rett til en eierandel (sameiebrøk) i samboerens eneeie", skriver de.

- Et ekteskap viser en større vilje til forpliktelse

Det vil kunne hevdes at det på det rent relasjonsmessige plan også er forskjeller mellom samboere og gifte.

- Inngåelse av ekteskap innebærer en vilje til å forplikte seg på en helt annen måte. Det er en erklæring overfor partner, overfor de respektive familiene og venner at dette er en person jeg vil leve sammen med resten av livet, skriver parterapeut i Parterapeut.no, Ingeborg Ramm Reber, i en e-post til klikk.no.

- Ekteskapet er en langsiktig satsing og det innebærer også å lukke godt igjen kjøkkendøren, slik at jeg ikke lenger kan speide etter om det skulle dukke opp noe bedre emne, utdyper hun.

Ramm Reber mener videre at et ekteskap vil, som hun oppfatter som en satsing som krever mot, vil åpne opp for en dypere relasjon med større rom for aksept og intimitet.

- Det blir en relasjon som kan utvikle seg over tid, gå gjennom mange faser og der det finnes større vilje til å jobbe med utfordringer i relasjonen, avslutter hun.

Les også:

Tenk deg om før du signerer dette

Sjekk om du bør gifte deg

Slik unngår dere syvårskrisen

Les hele saken

Inger-Lise Kvås, redaksjonsjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!