Frozen shoulder

- Smertene kan vare i tre år

Det begynner med litt ømhet i skulderen din.

KAN VARE LENGE: Du kan ha frozen shoulder i alt fra noen måneder til tre år.
KAN VARE LENGE: Du kan ha frozen shoulder i alt fra noen måneder til tre år. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox
Publisert Oppdatert

- Frozen shoulder, eller kapsulitt, er en lidelse i skulderleddet hvor det oppstår betennelse i leddkapselen.

Det sier Trude Aas Føinum, fysioterapeut ved Ryenklinikken AS i Oslo.

- Dette fører til at kapselen skrumper, og at skulderleddet stivner, sier Føinum.

Frozen shoulder

Frozen shoulder, eller frossen skulder, er en tilstand hvor skulderen blir svært stiv og ubevegelig.

- Tilstanden er veldig smertefull og bevegelse er kraftig redusert.

Det sier Toralf Thomassen, fysioterapeut og kiropraktor ved Kiropraktorakutten.

Et sårvev dannes i leddkapselen og forårsaker tilstanden.

- Etter hvert vil du ha så store vanskeligheter med å bevege armene at normale bevegelser blir vanskelig eller umulig, sier Thomassen.

Snikende smerter

Tilstanden utvikler seg sakte og snikende med smerter og stivhet i skulderleddet.

- Mange har betydelige smerter i hvile og om natta, og de klarer ikke å ligge på den vonde skulderen.

EKSPERER: Terje Johannessen, ansvarlig redaktør for NHI.no og Norsk Elektronisk Legehåndbok, og professor i allmennmedisin.Trude Aas Føinum, fysioterapeut ved Ryenklinikken AS, og Toralf Thomassen, fystioterapeut og kiropraktor ved Kiropraktorakutten.
EKSPERER: Terje Johannessen, ansvarlig redaktør for NHI.no og Norsk Elektronisk Legehåndbok, og professor i allmennmedisin.Trude Aas Føinum, fysioterapeut ved Ryenklinikken AS, og Toralf Thomassen, fystioterapeut og kiropraktor ved Kiropraktorakutten. Foto: Foto: Privat

Det sier Terje Johannesen, professor i almennmedisin og ansvarlig redaktør for Norsk Helseinformatikk.

Frozen shoulder

  • Kapsulitt i skulderen eller «frozen shoulder» innebærer en betennelse av leddhinnen som omgir skulderleddet.
  • Leddhinnen klistrer seg etter hvert sammen med leddhodet, og dette resulterer i langvarige smerter og betydelig nedsatt bevegelighet i skulderen.

Kilde: Terje Johannessen, professor i almennmedisin og ansvarlig redaktør for Norsk Helseinformatikk

- Smertene er lokalisert til skulderen og utsiden av overarmen, med stråling til underarmen i uttalte tilfeller.

Tilstanden medfører også sterkt nedsatt bevegelighet i skulderen. Du kan ha problemer med påkledning og med å løfte armen over skulderhøyde.

Tre faser

Tilstanden gjennomgår typisk tre faser.

1. Tilstivningsfasen

- I tilstivningsfasen er det ofte sterke smerter, både når armen beveges aktivt og passivt, sier Føinum.

Smertene beskrives ofte som verkende, og er lokalisert i ytre del av skulderen.

- I tillegg til at det kan stråle nedover i overarm mot albue. Tilstivningsfasen kan vare fra 3-6 måneder, sier Føinum.

2. Adesjonsfasen

I neste fase, adesjonsfasen,er det også økende stivhet, men smertene kan avta i denne fasen.

- Bevegelsesinnskrenkningen når et nivå hvor den verken blir verre eller bedre. Denne fasen kan vare alt fra 4-12 måneder, sier Føinum.

3. Bevegelsesfasen

- I den siste fasen vil bevegelsen gradvis komme tilbake, og de fleste får tilbake full bevegelighet i skulderen, sier Føinum.

Kan oppstå av seg selv

Frozen shoulder kan oppstå uten noen kjent årsak.

KAN HJELPE: En fysioterapeut eller kiropraktor kan forbedre frozen shoulder.
KAN HJELPE: En fysioterapeut eller kiropraktor kan forbedre frozen shoulder. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox

- I andre tilfeller kan frozen shoulder oppstå i etterkant av traume på skulderen, for eksempel et fall, sier Føinum.

Forekomst av frozen shoulder

Forekomsten av frozen shoulder er litt over to prosent. Frozen shoulder finnes oftest hos personer i alderen mellom 40 og 70 år. Det er like mange menn som kvinner som får frozen shoulder.

Kilde: Terje Johannessen, professor i allmennmedisin og ansvarlig redaktør ved Norsk Helseinformatikk.

- Eller etter overbelastning eller på grunn av langvarig immobilisering av skulderen. For eksempel etter lammelser, brudd eller etter operasjon, sier Føinum.

Immunforsvaret kan skape betennelse

Enkelte sykdommer kan lettere føre til frozen shoulder, uten noen sikker grunn til dette.

- Dette er blant annet diabetes, revmatisme, hypertyreose, Parkinsons sykdom, og hjerte- og karsykdommer, sier Føinum.

- En teori er at dette skyldes autoimmun aktivitet, altså at kroppens immunforsvar selv skaper betennelsen, sier Føinum.

De som rammes er som regel mellom 40-70 år.

Symptomer og kjennetegn

Frozen shoulder kommer ofte gradvis med smerter og stivhet i skulderleddet.

- Smerter oppleves både i hvile og ved bruk av armen. Det er ofte mye smerter på natten, og vanskeligheter med å finne en god stilling for skulderen, sier Føinum.

Etterhvert blir bevegelsen i skulder såpass redusert at normal bruk av armen blir vanskelig.

- Typiske bevegelser som er vanskelig er av-påkledning av genser hvor armen må opp over hodet, hekte av BH bak på ryggen, gre og vaske hår eller å ta på deodorant på motsatt side, sier Føinum.

Røntgenundersøkelse

Som regel stilles diagnosen ut fra pasientens symptomer og klinisk undersøkelse av skulderen. Legen din vil foreta en grundig undersøkelse av skulderen din.

- Det typiske funnet er at bevegeligheten er redusert i alle retninger enten du beveger selv eller legen forsøker å bevege armen for deg, sier Johannessen.

FROZEN SHOULDER: Å ta et røntgenbilde kan hjelpe til med å stille diagnosen forbedre frozen shoulder.
FROZEN SHOULDER: Å ta et røntgenbilde kan hjelpe til med å stille diagnosen forbedre frozen shoulder. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox

Symptomene som kommer snikende uten spesiell utløsende årsak, er også typiske.

- Laboratorieprøver har som regel liten verdi, men det kan bli aktuelt å foreta en røntgenundersøkelse av skulderen, sier Johannessen.

Slik forhindrer du frozen shoulder

Frozen shoulder oppstår hos cirka to prosent av befolkningen.

- På grunn av den store begrensningen i bevegelse får den stor innvirkning på dagliglivet til deg som rammes, sier Føinum.

Når frozen shoulder oppstår ved at du har en annen sykdom, er det vanskeligere å forebygge fordi det oppstår plutselig og uten kjent årsak.

- Det viktigste er å ta sine skulderplager på alvor, og oppsøke fysioterapeut hvis plagene ikke går over av seg selv, sier Føinum.

Primær og sekundær

Når plagene oppstår uten at det har vært skader eller spesielle påkjenninger på forhånd har du primær kapsulitt.

Når plagene oppstår etter en skade, ofte etter fall på skulderen har du sekundær kapsulitt.

Plagene kan også komme på grunn av langvarig mangel på aktivitet i skulderen, for eksempel ved hjerneslag med lammelse, etter brudd eller ved leddgikt.

Kilde: Terje Johannessen, professor i allmennmedisin og ansvarlig redaktør for Norsk Helseinformatikk.

Slik blir du frisk

Tilstivingen i skulderen går som regel over av seg selv, men dette kan ta lang tid.

Du kan ha frozen shoulder fra ett til tre år.

- Traumatisk frozen shoulder har ofte en kortere varighet, ni-tolv måneder. Den ideopatiske frozen shoulder varer i 12-14 måneder, sier Føinum.

Frozen shouler går altså over av seg selv.

- Med riktig behandling kan tiden reduseres i mange tilfeller, sier Thomassen.

Men er det ikke hjelp av behandlingen etter en fornuftig tid så kan den like gjerne avsluttes.

- Behandlingen bør gi smertelindring, eller tydelig bedret funksjon over uker og ikke måneder, sier Thomassen.

Fysioterapi

- Mange blir frarådet fysioterapi da det har vært usikkerhet om dette kan forverre tilstivningen og forlenge sykdommens varighet, sier Føinum.

- Samtidig er det lurt å få undersøkt skulderen hos fysioterapeut eller lege for å få stilt diagnosen tidlig og utelukket andre tilstander, sier Føinum.

STIVHET: Frozen shoulder kommer ofte gradvis med smerter og stivhet i skulderleddet.
STIVHET: Frozen shoulder kommer ofte gradvis med smerter og stivhet i skulderleddet. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox

Injeksjon med kortison i skulderen kan hjelpe.

Hvor lenge varer frozen shoulder?

Tilstanden har tre forskjellige faser. Den første fasen preges av sterke smerter og varer vanligvis mellom 6-12 uker. I andre fase dempes smertene betraktelig, men skulderen blir stivere. Denne perioden kan vare opptil et halvt år. Opptiningsfasen kan vare ett år hvor symptomene gradvis forsvinner.

Kilde: Toralf Thomassen, fysioterapeut og kiropraktor ved Kiropraktorakutten.

- Kortison øker ikke bevegeligheten, men den demper betennelsen og gir smertelindring, sier Føinum.

Dette vil igjen kunne forebygge andre følgetilstander som smerter og spenninger i nakke og rygg.

- Kortisoninjeksjon bør som hovedregel være ultralydveiledet og satt av noen med god erfaring for å være sikker på at den blir satt riktig. Ellers vil injeksjonen være bortkastet, sier Føinum.

Føinum har som fysioterapeut sett positiv effekt av dette.

Behandlingen skal forsøke å minske smertene frozen shoulder gir deg.

- Behandlingen kan også forebygge følgetilstander som kan oppstå i nakke og rygg, eller i den friske skulderen, sier Føinum.

Traksjonsbehandling

Traksjonsbehandling av skulderleddet, og kapseltøyning har vist god smertelindrende effekt, kombinert med kortisoninjeksjon.

- Traksjon og kapseltøyning vil derimot kun ha effekt på de som har den mildeste formen for frozen shoulder, ikke hos de mest tilstivnede og smertefulle, sier Føinum.

Det vurderes også fra gang til gang eventuelle negative effekter av behandlingen slik at ikke tilstanden forverres.

- Du som pasient kan gjøre pendeløvelser for skulderen, men skal ikke drive med tyngre øvelser. Da kan du forverre tilstanden, sier Føinum.

Dette gjelder spesielt i tilstivingsfasen. Det er anbefalt å bruke armen inntil smertegrensen.

Trykk her og følg Klikk Helse på Facebook

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få ukentlige oppdateringer på epost

Traksjonsbehandling

Traksjonsbehandling utføres ved hjelp av en spesiallaget traksjonsbenk. Kiropraktoren kan ved hjelp av denne benken strekke og bevege spesifikke segmenter i ryggsøylen hvor det eventuelt er prolaps eller trange forhold for nerverøtter.

LES OGSÅ:

Ikke bland smertestillende og alkohol

Sjekk om du er A- eller B-menneske

8 tegn på at du har et helseproblem

Slik finner du din biologiske alder

Forum: - Kan man leve godt med kronisk sykdom?

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning