Symptomer på hjerneslag

Kjenner du igjen hjerneslag?

Helt avgjørende å komme raskt til sykehus.

HJERNESLAG: Vanligvis er en hodepine ufarlig, men hvis du også mister evnen til å snakke, bør du kontakte lege.
HJERNESLAG: Vanligvis er en hodepine ufarlig, men hvis du også mister evnen til å snakke, bør du kontakte lege. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.com
Publisert Oppdatert

- Selv om hjerneslag i utgangspunktet er en sykdom godt voksne får, kan også unge få den, sier Petter Brelin, fastlege i Halden og leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Han forteller at hjerneslag egentlig er en litt upresis beskrivelse av to sykdommer; hjerneblødning og blodpropp i hjernen.

- Men jeg tror nok det er blodpropp de fleste tenker på når de hører ordet hjerneslag, sier han.

Taper funksjoner

Når du får blodpropp i hjernen, betyr det at du får en propp i en av arteriene. Fordi hjernen ikke har parallelle arterietilførsler, dør da den delen av hjernen denne åren forsyner med blod.

- Det betyr at du taper de funksjonene som styres av den delen av hjernen som ikke lenger får blod. Funksjonene kan i de fleste tilfeller trenes betydelig opp, men det tar tid, sier Brelin.

Lammelse og språkvansker

Hjerneslag kan få en rekke utfall og hvilke symptomer du får, vil ha sammenheng med hvilken del av hjernen som skades.

Huskeliste for symptomer ved slag

Språkvansker: Vansker med å finne riktig ord, forstå det som blir sagt eller uttrykke seg tydelig

Lammelse: Nedsatt kraft i ben eller arm, oftest kun på en side

Ansikt: Skjevhet i ansikt, klarer ikke å smile med begge munnviker

Gangvansker: Vansker med å bevege seg som tidligere

Kilde: LHL Hjerneslag

Risikofaktorer

Kilde: LHL Hjerneslag

- De vanligste symptomene på hjerneslag er lammelser og språkvansker. Pasienten kan blant annet oppleve å få nedsatt kraft i ben eller arm, ofte kun på en side. Andre tegn er skjevhet i ansiktet, gangvansker og vansker med å finne riktig ord, sier slagsykepleier og helsefaglig rådgiver i LHL Hjerneslag Torgeir Solberg Mathisen.

Om et eller flere av disse symptomene oppstår, skal du ta kontakt med 113 så snart som mulig for å nyttiggjøre deg av eventuell akutt behandling.

Kommer du raskt til sykehus, er muligheten for å få behandling med trombolyse eller fjerning av blodpropp til stede.

Trykk i hodet

- En del vil oppleve å få trykk eller vondt i hodet og i tillegg kan symptomer være at du ikke lenger kan gå, ikke har språk eller blir komatøs. I verste fall blir utfallet død, sier Brelin.

Han legger til at du noen ganger vil få varsler i form av forbigående funksjonstap.

- Det kalles drypp. Symptomene på dette kan være at du plutselig ikke kan snakke, men så får du taleevnen tilbake i løpet av ganske kort tid, sier han.

Slike symptomer kan også være et tegn på for eksempel migrene, men Brelin anbefaler likevel at du tar kontakt med lege ved slike forbigående funksjonstap som du ikke kjenner årsaken til.

- Mister du styring over armer og bein skal du også søke hjelp. I slike tilfeller mistenker vi alltid drypp, og da er det viktig å få en sjekk hos legen. Er du tidlig ute, vil du kunne få medisiner som hindrer at du får et hjerneslag, sier han.

Lev sunt

Risikofaktorene for hjerneslag er ifølge Mathisen mange av de samme som for andre hjerte- og karlidelser.

- Vi snakker da om for eksempel høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol og røyking. Gener og arv spiller også en rolle, og du er dessuten mer utsatt om du har hatt slag eller drypp, hjerteflimmer eller hjerteinfarkt tidligere, sier han.

En sunn livsstil med godt kosthold og fysisk aktivitet vil være med på å påvirke flere av disse risikofaktorene.

- Medisinsk behandling av en del av risikofaktorene er også nødvendig for enkelte, sier han.

Stor usikkerhet

- Hjerneslag kommer i ulike former og hver enkelt vil kunne oppleve det på sin måte. Mange problemstillinger kan oppstå når det gjelder livet med hjerneslag, sier Mathisen.

De vanligste konsekvensene etter et hjerneslag er

Fysiske konsekvenser som

 • lammelser
 • dårligere førlighet
 • språkproblemer
 • balanseproblemer
 • svimmelhet
 • svelgeproblemer
 • synsforstyrrelser
 • tap av kontroll på urin og tarm

Psykososiale konsekvenser som

 • konsentrasjonsproblemer
 • hukommelsesproblemer
 • kommunikasjonsutfordringer

Psykiske utfordringer som blant annet

 • humørsvingninger
 • angst og depresjon
 • afasi
 • personlighetsforandring
 • utmattelse/tretthet
 • tapt arbeidsliv
 • kognitive problemer

Kilde: LHL Hjerneslag

Han forteller at konsekvensene av et slag blant annet er avhengig av type slag, hvor raskt du får hjelp, samt hvilken behandling og rehabilitering du får og resultatet av denne.

- Spesielt i begynnelsen er det stor usikkerhet knyttet til framtidige konsekvenser av hjerneslaget, sier han.

Angst og depresjon

Slaget kan svekke både den fysiske og psykiske helsen, og det kan føre til at livssituasjonen endres.

- Noen vil oppleve psykiske utfordringer som humørsvingninger, angst, depresjon og personlighetsforandringer. Mange opplever dessuten en overveldende tretthet som hindrer dem i å delta i aktiviteter som tidligere og i å gå tilbake til arbeidslivet, sier han.

Konsentrasjonsproblemer og hukommelsesproblemer er også vanlig, og fysisk kan du oppleve konsekvenser som blant annet lammelser, språkproblemer, balanseproblemer og synsforstyrrelser.

Viktig med rehabilitering

Hjernen har en god evne til å omorganisere seg etter skade, og tidlig oppstart med tilpassede aktiviteter og rehabilitering bidrar til bedring i funksjon.

- Det er derfor avgjørende å komme til en slagenhet hvor de kan hjelpe til med dette. Uten behandling og rehabilitering vil en ha mindre mulighet til bedring enn om en får dette tilbudet, sier Mathisen.

Det er verd å merke seg at hjerneslag gir rett til gratis behandling og oppfølging hos privatpraktiserende fysioterapeut.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen