Reiseforsikring

- Det er altfor lett for kundene å svindle

Forsikringsselskapene har skjerpet sine kontroller.

UÆRLIG: Ekspertene mener at det finnes store mørketall på forsikringssvindel. Samtidig har forsikringsselskapene skjerpet sine kontroller.

UÆRLIG: Ekspertene mener at det finnes store mørketall på forsikringssvindel. Samtidig har forsikringsselskapene skjerpet sine kontroller. Foto: Colourbox.

Publisert Oppdatert
FOR LETT: - Dessverre er det nok alt for enkelt for en kunde å gi selskapet helt eller delvis uriktige opplysninger i et forsikringsoppgjør, sier Eli Knudtzen,skadesjef ved Gouda forsikring.

FOR LETT: - Dessverre er det nok alt for enkelt for en kunde å gi selskapet helt eller delvis uriktige opplysninger i et forsikringsoppgjør, sier Eli Knudtzen,skadesjef ved Gouda forsikring. Foto: Privat.

GRUNDIG SJEKK: Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonsansvarlig ved Frende forsikring, syns det er forunderlig at det ikke slår svindlere hvor enkelt det er for forsikringsselskapet å ta en telefon. - Vi sjekker aller først i egne systemer, om kunden har meldt en lignende skade tidligere, men vi kan også snakke med andre i reisefølget, med hotellet der skaden skjedde eller med reiseselskapet for eksempel, for å få bekreftet, eller avkreftet, hendelsesforløpet.

GRUNDIG SJEKK: Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonsansvarlig ved Frende forsikring, syns det er forunderlig at det ikke slår svindlere hvor enkelt det er for forsikringsselskapet å ta en telefon. - Vi sjekker aller først i egne systemer, om kunden har meldt en lignende skade tidligere, men vi kan også snakke med andre i reisefølget, med hotellet der skaden skjedde eller med reiseselskapet for eksempel, for å få bekreftet, eller avkreftet, hendelsesforløpet. Foto: Frende forsikring.

Å skrive på litt ekstra varer på forsikringsskjemaet enn den ene tingen man har blitt frastjålet på reise, kan kanskje være fristende.

Det er heller ikke så rart at man våger å gjøre det, for ifølge Eli Knudtzen,skadesjef ved Gouda Reiseforsikring, er dette litt for lettvint å komme unna med.

- Dessverre er det nok alt for enkelt for en kunde å gi selskapet helt eller delvis uriktige opplysninger i et forsikringsoppgjør. Ved hjelp av gode saksbehandlingsrutiner og ikke minst krav til dokumentasjon, håper vi likevel å helt eller delvis frata den enkeltes mulighet for svindel, sier Knudtzen til Kvinneguiden.

Falske opplysninger

Samtidig mener Knudtzen at forsikring er basert på et gjensidig tillitsforhold mellom det enkelte selskap og kunden, hvorpå kundens forklaring legges til grunn for et skadeoppgjør.

- Det er dessverre utvilsomt at vi opplever svindel daglig både hva gjelder falske krav, eller at det gis uriktige opplysninger for de tapte verdier. Det resulterer i at kundene må dokumentere sine tap ved hjelp av kvitteringer for kjøp av eiendeler, samt dokumentasjon for sperring av bankkort og sperring av simkort. Samtlige saker registreres i Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS), sier Knudtzen videre.

Alvorlige konsekvenser

Om du tenker at å oppføre noen ekstra "mistede produkter" i forsikringssøknaden ikke er så farlig, tar du grundig feil.

Anne Stine Eger Mollestad, divisjonsdirektør ved DNB Skadeforsikring, mener at risikoen for at svindel oppdages er ganske stor, og at konsekvensene av å bli tatt for forsikringssvindel er alvorlig.

- I så fall mister man all rett til erstatning for aktuelle skadetilfelle. Videre vil man oppleve å bli oppsagt og få forsikringsnekt i selskapet. Forsikringssvindel medfører også politianmeldelse og risiko for straff, sier Mollestad til Kvinneguiden.

I tillegg til ren svindel forteller selskapene også at det i noen tilfeller finnes kunder som har for høye forventninger til hva en reiseforsikring skal dekke.

- Det helt sentrale med å ha en reiseforsikring, er å være dekket for de store og uventede utgiftene, typisk ved sykdom, ulykke og død. Utgifter ved slike anledninger kan fort være ruinerende om man ikke har reiseforsikring. Dersom reiseforsikringen skulle dekke alt det vi tidvis får krav om, ville forsikringspremien være skyhøy. Det ville medføre at mange nok ikke ville ha eller ta seg råd til å kjøpe reiseforsikring. Det kan være svært risikofylt, sier Mollestad.

Hun mener samtidig at de ikke opplever svindel for ofte:

- De fleste av våre kunder er ærlige. Ved mistanke om at noen forsøker å svindle oss, har vi noen kontrollmetoder vi kan benytte, sier hun.

"Greit" å legge på litt

Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonsansvarlig ved Frende forsikring, forteller at de typiske svindelsakene de ser er der hvor kundene melder inn at de har fått frastjålet mobilen eller den dyre jakken, akkurat i det det lanseres en ny variant fra samme merke.

- Du har også dem som forsøker å få dekket kosmetiske operasjoner som "ulykker" i utlandet. Vi opplever også at mange synes det er greit å "legge til litt" på kravet til forsikringsselskapet, det viste en større undersøkelse NAV nylig utførte, sier Slettemoen til Kvinneguiden.

Når dyre mobiler, nettbrett, kostbare solbriller og merkeklær blir stjålet eller ødelagt, trekker det gjennomsnittsutbetalingene opp, og reiseforsikringen blir dyrere.

104.000 av oss meldte fra om tyveri og tap av reisegods i fjor, det var en økning på fire prosent fra året før, viser tall fra Finans Norge.

Over halvparten av reiseskader som blir anmeldt av personer under 30 år, skyldes tapt reisegods, viser analyser fra Frende.

Avslører svindel

- Det mange blir overrasket over, er hvor trent våre skadebehandlere er til å fange opp slike svindelforsøk. I de aller fleste tilfeller får kunden rask utbetaling, og blir svært positivt overrasket over hvor raskt og greit et forsikringsoppgjør er. Men ved mistanke om svik, er det naturlig at vi tar en ekstra sjekk, sier Slettemoen videre.

Hun syns det er forunderlig at det ikke slår kunder hvor enkelt det er for forsikringsselskapet å ta en telefon.

- Vi sjekker aller først i egne systemer, om kunden har meldt en lignende skade tidligere, men vi kan også snakke med andre i reisefølget, med hotellet der skaden skjedde eller med reiseselskapet, for eksempel, for å få bekreftet, eller avkreftet, hendelsesforløpet.

- Det er også slik at dersom du blir tatt for svindelforsøk, blir du sagt opp som kunde. Da kan du få problemer med å tegne ny forsikring fordi du må oppgi dette på egenerklæringen til nytt selskap. Har du en kollektiv reiseforsikring, blir arbeidsgiveren din varslet om at du har misbrukt reiseforsikringen, samtidig som du blir sagt opp av forsikringsselskapet.

Menn svindler mer enn kvinner

I 2013 ble 155 antatt svindelsaker politianmeldt, ifølge Testerne AS, som viser til tall offentliggjort av Finans Norge.

Det viser seg at 899 saker på erstatningskrav ble avslått av næringen, men samtidig at dette ikke bevis for at alle sakene var forsøk på svindel.

Dette beløper seg til 561,6 millioner kroner ifølge Finans Norge, og gjelder alle typer forsikringsprodukter, men bransjen hevder det er ganske høye mørketall.

Av alle avdekkete svindelforsøk i 2013 kommer 23,5 prosent fra reiseforsikring, et økende tall fra året før.

Ifølge Finans Norge er 32 prosent av avdekket svindel i 2013 begått av kvinner og 68 prosent av menn.

- Oppdaget oftere enn før

Hvordan de ulike forsikringsselskapene passer på at kunder ikke svindler dem varierer fra selskap til selskap på grunn av interne prosesser og regelverk.

OFTERE OPPDAGET: - Svindel under reise blir nok oftere oppdaget enn før fordi verden har blitt mindre ved at vi reiser mer, teknologi som forbinder oss sammen og det at forsikringsselskapene har enklere tilgang på informasjon og kontaktpersoner, sier Arild Grepstad, daglig leder hos Testerne.AS.

OFTERE OPPDAGET: - Svindel under reise blir nok oftere oppdaget enn før fordi verden har blitt mindre ved at vi reiser mer, teknologi som forbinder oss sammen og det at forsikringsselskapene har enklere tilgang på informasjon og kontaktpersoner, sier Arild Grepstad, daglig leder hos Testerne.AS. Foto: Testerne AS.

- De fleste mener de ikke holder disse kontrollmekanismene og metodene skjult for offentligheten. De fleste representanter for næringen hevder lover og regler rundt metoder for å avsløre svindel følges, og noen innrømmer skjulte metoder, mens andre mener de ikke har noen skjulte metoder, sier Arild Grepstad, daglig leder hos Testerne AS, produkt- og prissammenligneren på nett, til Kvinneguiden.

Grepstad forteller at det er vanlig at forsikringstaker må ha meldt ifra om tyveri til politiet og fremvise anmeldelsen til sitt selskap.

- I noen tilfeller kommer det også godt med å ha signaturen til et vitne under hva som har skjedd. Uansett må dokumentasjon fremlegges, og årsakssammenhengen bak uhell og skader må passe til vilkårene i forsikringen, sier Grepstad.

For eksempel er det nok vanskelig å komme unna med å ta kosmetikkoperasjoner i utlandet som er planlagt før avreise på forsikringen, da dette ikke følger vilkårene og i så fall vil være forsøk på svindel.

- Dette kan selskapet oppdage ved dokumentforfalsking, at det ikke går under vilkårene i sykdom og skade eller lignende. Slike saker har i de siste årene blitt mye omtalt i media, sier han mens han understreker:

- Svindel under reise blir nok oftere oppdaget enn før fordi verden har blitt mindre ved at vi reiser mer, teknologi som forbinder oss sammen og det at forsikringsselskapene har enklere tilgang på informasjon og kontaktpersoner. Og så mener bransjen selv de er blitt flinkere på å utrede svindel.

Mørketall

Grepstad forteller at selv om en del av svindelen blir avdekket mener næringen at det er store mørketall som ikke avdekkes.

- Men bransjen er blitt smartere og flinkere, og øker kompetansen for hvert år.

Han tror dermed ikke at det er så lett for kunder å svindle, og heller ikke ønskelig for flertallet da forsikringer blir dyrere når noen svindler.

- Men som all annen kriminalitet, kommer noen unna. Nordmenn reiser som aldri før og da blir reiseforsikring en sikkerhet mange flere tar i bruk, og et fåtall av disse velger å opptre ulovlig, sier Grepstad.

Les mer:

Reisevalutaen er dyrest hjemme

Den store kredittkort-testen

Slik takler du gjelden din best mulig

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning