Gå til innhold
Anonym bruker

Hvordan forholder du deg til assistentene i barnehagen?

Anbefalte innlegg

Anonym bruker

Jeg jobbet i en bhg hvor vi assistentene i det daglige arbeidet hadde de samme arbeidsoppgavene som ped.lederne. Altså vi hadde like ofte og mye samlingsstund, påkledning, samtaler med foreldre i hente/bringe situasjon, ledet lekegrupper, printe ut bilder ++ Dette var for oss helt naturlig, lærerrikt og nødvendig. Det overordnede ansvaret for innhold hadde ped.leder, men alt var utarbeidet av hele personalgruppa i fellesskap. Altså ped.leder hadde ansvar for at innholdet i årsplan ble fulgt opp, foreldresamtaler ol. (De foreldrene som ønsket samtale med assistenten som var deres primærkontakt fikk det).

 

På min nye arbeidsplass har vi assistentene samlinger bare av og til, hente/bringe situasjon føler jeg ped.leder gjerne vil "ha for seg selv", alle planer for lekegrupper, samlinger ol. blir lagt i fanget på oss, og de er utarbeidet av ped.lederne. Dette fører til at jeg som assistent fungerer mer som en høyre hånd og (kanskje å dra den litt langt, men...) tjener for ped.leder, mer enn at vi jobber som et team. Jeg har veldig respekt for deres tre års utdannelse og deres kunnskap, men slik de gjør det nå føler jeg assistentenes kunnskap ikke er like viktig og at vi ikke blir hørt og satt like stor pris på som på min forrige arbeidsplass. Nå skal det sies at jeg har fagbrev og tre år høyskole, så sånn sett har jeg mer utdannelse enn ped.lederne, men innen et litt annet område. Slik det er på arbeidsplassen jeg er nå får jeg dårligere kontakt med foreldrene, beskjeder blir ikke gitt(det er visst ikke så viktig at assistentene har visse opplysninger) og kunnskapskurven min går nedover. Og kanskje selvtilliten også....blir gjerne slik når man ikke er "viktig" nok....

 

Jeg lurer på hvordan dere som er foreldre ser på assistentene, og hva dere forventer av personalgruppa i bhg? Og kanskje litt hvordan dere mener "rollene" bør være?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Fortsetter under...

Gjest Filifjonka

I min daglige gange i barnehagen skilte jeg aldri mellom ped.leder og assistenter. Hos oss varierte det hvem som møtte i gangen om morgenene, sikkert litt avhengig av hvem som hadde tidligvakt og senvakt og hva de ellers drev med på det tidspunktet jeg leverte. Hadde jeg noen beskjeder eller opplysninger ga jeg dem til det mennesket som møtte oss.

 

Det samme når jeg hentet. Hvis det var noe jeg ville spørre om eller snakke om, tok jeg det med den jeg traff (og som ikke var opptatt med å snakke med andre foreldre).

 

Foreldresamtalene var det ped.lederen som hadde, hver gang. Men jeg følte alltid at de hadde snakket sammen. Viktige beskjeder ble gitt videre og fulgt opp fra barnehagens side. De samarbeidet godt, sett fra utsiden, og vi var svært fornøyde med barnehagene vi hadde barn i.

 

Det jeg synes er mest graverende i din situasjon, HI, er at du ikke får alle beskejder du skal få. Til syvende og sist går dette ut over barna. Kan gå ut over barna, i hvert fall, det avhenger jo av hvilke beskjeder og opplysninger du/dere ikke får.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anonym bruker

Jeg forholder meg på lik linje mot assistenter som ped ledere. I mine barns bhg er det to ped ledere men jeg snakker heller med om så vikarern deres før den ene ped lederen for hun er noe spesiell og har oppdaget at andre foreldre heller ikke oppsøker henne for informasjon.

Jeg har jobbet mange år som assistent/barne og ungdomsarbeider selv og har opplevd at det til tider faktisk er assistenter som er mer egnet en ped ledere, som har mer erfaring med barn og å jobbe i bhg også videre. (jeg har jobbet med mange flinke førskolelærere også.)

Utdannelsen kan alle ta men erfaring må man jobbe for å få, og man trenger langt fra å være personlig egnet selv om man kommer seg gjennom utdannelsen.

 

Og assistenter bruker ofte mye mer tid med barnet en det ped ledere gjør som skal i møter også videre.

Jeg tror ikke jeg hadde ønsket å jobbe et sted hvor jeg som barne og ungdomsarbeider eller andre assistenter ikke får komme med innspill og blir tatt alvorlig bare fordi vi ikke har de siste skoleårene.

Og det er merkelig at ped lederen tar over ved henting og levering, foreldrene trenger da å bli kjent med alle som jobber med barnet. Jeg hadde reagert om det var slik at jeg ikke fikk snakket med andre ansatte en den ene. Da ville jeg lurt på hva som var galt med de andre som jobbet der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kanutten83

I barnehagen til sønnen vår virker det som om ped.lederen har ansvaret for planer, organisere og slike ting. Men utover det stiller alle de ansatte likt i forhold til oppgaver med barna. Den som er ledig akkurat da tar i mot, gir beskjeder videre, samme ved henting. Spør du mannen min vil han ikke kunne si hvem som er assistent og ped.leder, fordi alle gjør likt :) Sett bort ifra kontorjobben :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anonym bruker

I barnehagen vi bruker er det slik som du beskriver din første arbeidsplass. Alle er like viktige og assistentene har samlinger, får komme med ideer og forslag til temaer, de jobber som et team på alle områder selv om det selvfølgelig er pedagogene som har det overordnede ansvaret.

 

Resultatet er en kjempefin barnehage med veldig godt miljø blant de ansatte, det er lite eller ingen utskiftninger av ansatte og mange av dem har jobbet der en mannsalder. De fleste assistentene og også fagbrev, de har tatt barne og ungdomsarbeider som privatister med god hjelp og støtte fra pedagogene som har oppfordret til dette.

 

Så i vår barnehage føler jeg ikke det spiller noen rolle hvem man snakker med av de ansatte, de samarbeider godt og er flinke til å gi beskjeder videre osv.

 

Jeg er veldig fornøyd med barnehagen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
mylittlecat

Du burde vise kollegaene dine (inkludert pedagogene og barnehagestyrer) det du har skrevet her, så kan det kanskje bidra til at barnehagen du nå jobber i blir et bedre tilbud, både for ansatte og barna.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

Anonym bruker

Foreldre forholder seg nok ikke alltid annerledes til forskjellige ansatte og foretrekker nok den de har best kjemi med. Jeg har jobbet som Ped-leder i forskjellige barnehager og har nå en deltidsstilling uten lederansvar. Jeg synes din nye arbeidsplass er litt i overkant segregert og at den gamle virker som om de har tatt likhetstanken for langt.

 

Jeg mener f.eks at foreldresamtaler skal utføres av en pedagog, men at å planlegge opplegg i henhold til rammeplan og ha samlinger jevnlig mener jeg må kunne delegeres. Det er viktig at foreldrene også kjenner assistentene godt, så vanlig garderobekontakt synes jeg det er viktig at allle tar med alle foreldre.

 

Jeg synes du kan be om flere oppgaver og gi utrykk for at du føler du ikke får brukt deg, jeg har møtt mange assistenter som ikke er interessert men er veldig glad når jeg får noen som er det. Likevel er jeg ikke interessert i å gi fra meg alle "grom-oppgavene" som leder. Noen fordi det ikke kan forsvares pedagogisk og andre fordi jeg ikke føler at jeg skal kun ta de dølleste oppgavene selv slik noen assistenter forventer.

 

Jeg skal også holde motivasjonen opp og jeg har brukt tre år av mitt liv på en utdanning som samfunnet sårt trenger og har spandert skattekroner på. Satt på spissen så var det to kvalifiserte søkere til min nåværende jobb og 80 til en assistentjobb i samme barnehage. Jeg høres sikkert ufin ut når jeg sier at jeg er vanskeligere å erstatte enn en assistent og en må kunne få noe annet enn dårligere livslønn og mer ansvar igjen for det en har invistert. Jeg kjenner mange godt utdannede assistenter og de er ofte flinke, men de har ikke relevant utdanning og ansvar.

 

Jeg synes du høres ut som en super assistent å ha med på laget og tror jeg ville lyttet og prøvd å endre ting for å beholde deg innenfor de rammene jeg kan stå inne for.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anonym bruker

Og jeg synes forøvrig det er ille om du ikke får beskjeder du trenger for å utføre jobben på en god måte.

 

16:53

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anonym bruker

Jeg kunne ikke jobbet et slikt sted. Er selv miljøarbeider og arbeider med brukere i et team, der en teamleder har litt ekstra ansvar og høyere lønn, men vi som kun er assistenter får være med på 100% av beslutningene og alle forslag blir hørt. Det er ikke alltid vi får viljen, men vi har iallefall noe vi skulle sagt.Og vi har stor innflytelse over arbeidsdagen. Kan jo sammenliknes litt. Vi hadde en dame som mistet jobben som teamleder fordi hun var for sjefete. Som foreldre vil iallefall jeg at assistentene, som tross alt er mer sammen med barna enn ped.lederne, skal ha stor innflytelse på hva som skjer i barnehagen. Det er mange ting som ikke kan læres på skole.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anonym bruker

Når jeg henter, leverer barna, prater med personalet osv så spiller det ingen rolle om jeg prater med en assistent eller en ped.leder!

De absolutt eneste gangene det betyr noe, er når det er noe viktig i forhold til møter, foreldremøter, ptt ett eller annet så jeg vet ped.leder kan/har peiling på. !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anonym bruker

Jeg tenker ikke noe over hvem som er ped. leder og hvem som er assistent i hverdagen. Beskjeder o.l gir jeg til den som er nærmest i øyeblikket. Vi har hatt litt oppstartsproblemer og snakket en del med spesielt en av ped. lederene ved avdelinga. Hun er veldig åpen og enkel og prate med, derfor har det ofte blitt sånn at jeg har valgt å prate med henne om andre ting også hvis hun er tilgjengelig. Men det er ikke fordi hun er ped. leder, men pga personligheten hennes og at jeg hun forstår meg og at vi stort sett er enige om ting :P

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Verbena

Jeg har jobbet som vikar i barnehager i litt over 1år nå. Har stortsett bare vært i en barnehage hele tiden, men er innimellom innom i andre. I "min" barnehage skilles det stortsett ikke på ped.ledere, barne og ungdomsarbeidere, assistenter, lærlinger og vikarer. Altså ped.lederne gjør de oppgavene som de må gjøre, men ellers deles det meste etter hva som er mest praktisk der og da.

 

Før foreldresamtaler har vi hatt samtaler alle på avdelingen om hvordan vi ser den ungen og den ungen, fordi at vi ikke alltid ser ting likt er det supert for alle. Jeg som vikar har fått like mye ansvar for alt vi har gjort på avdelingen som det de andre har hatt. Om jeg bare skulle gått der som en tjener for ped.lederne så hadde jeg nok fort funnet meg en annen jobb!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anonym bruker

Jeg kan ikke skjønne hvordan hun alltid kan være der i hente og leveresituasjonene, da må hun jo jobbe alt for mange timer.

 

I vår barnehage får alle beskjeder som blir gitt uansett hvem man snakker med og hvilken stilling de har. Viktige beskjeder blir skrevet ned i en bok sånn at de skal være sikre på at alle har mottatt dem. (Jeg er ikke helt sikker på hvordan det fungerer, men tror de selv er ansvarlige for å oppdatere seg på hva som står i boka jevnlig.) Samlinger og opplegg ellers deler de på, selv om pedlederen selvfølgelig har hovedansvaret så blir på ingen måte assistentene detaljstyrt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

Gjest Lykke Fryd ♥

Jeg forholder meg til, og behandler, alle de ansatte i barnehagen likt og det virker som om de ansatte også behandler hverandre likt uansett alder og utdannelse. Er en veldig trivelig gruppe av ansatte i vår barnehage :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

Artikler fra forsiden

×