Gå til innhold

Se også disse forumene:
Kvinneguiden Doktor Online
Foto

et lite tips...


 • Logg inn for å svare
7 svar til dette emnet

#1 Anonym bruker

Anonym bruker

  Superbruker

 • Medlem
 • PipPipPipPipPip
 • 2 175 328 Innlegg:

Skrevet 05 januar 2012 - 02:13

Jeg synes dere som har planer om å føde hjemme, burde tenke dere om to ganger..
Jeg er nyfødt intensiv sykepleier, og har sett MANGE fødsler som ikke har gått "som planlagt"
Er dere klar over hvor mye som kan gå galt? Dere leker med deres eget, og det ufødte barnets liv!
Jeg har sett navlesnorer ryke, morkaker løsne før barnet ble født, nyfødte som trenger akutt behandling (uten at noen visste at det feilte barnet noe) Nyfødte som trenger respirator, mødre som har havna rett på operasjonsbordet pga komplikasjoner under fødselen osv...
Håper noen våknet opp fra drømmen om å føde hjemme nå.. Hva er vitsen? Er det verdt det? Det virker som at noen bare Må være så fordømt alternative, men dette er ikke området å være alternativ på!
Dette var bare ment som en liten tankevekker.. Lykke til med fødsel :)

Forumtråden fortsetter under...

#2 Lillebror.utav.magen

Lillebror.utav.magen

  Nytt medlem

 • Medlem
 • Pip
 • 3 Innlegg:

Skrevet 05 januar 2012 - 10:08

Hei!

Eg kan berre svara ut ifrå min ståstad og den informasjonen eg har innhenta meg før eg bestemte meg for å føda heima.

Som intensivsjukepleiar er det klart du har sett dei aller verste sakene, og får på ein måte litt "feil" inntrykk sia du ikkje er med på ALLE dei andre fødslane der alt går bra både med mor og born.

Ja, det er mykje som kan skje under fødsel. Men om mor og barn får jobba som team under fødsel, i omgjevnadar der mor føler seg trygg og ivaretatt (for nokon er dette heime, for nokon er dette på sjukehus), er faren for at noko skjer liten om svangerskap har vore normalt og baby forventast frisk.
Fordelen med å vera heima er at du har ei erfaren jordmor med deg HEILE TIDA, som er 100% fokusert på DEN EINE fødselen, og kan fortare snappa opp OM ting ikkje er som det skal, og deretter kan få den fødande frakta til sjukehus. Det er noko heilt anna på eit sjukehus der faktisk dei fleste komplikasjonar under fødsel oppstår (på grunn av mange faktorar sjølvsagt), der jordmor er innom ein gong i timen for å sjå at alt er ok. Då kan den fødande for den del ha logge ein time med komplikasjonar som ikkje har vorte oppdaga, og intervensjon vert naudsynt (og då kan alle dei komplikasjonane du nemner allereie vera igang). Og treng den lille noko form for hjelp etter ein heimefødsel vert den nyfødde umiddelbart ført til sjukehus. Som sagt; det er ei erfaren jordmor til stades som har sett sin del nyfødde og fort kan snappa opp om det er noko i vegen, samt morskjensla spelar ei stor rolle - ei mor kan vite ganske instinktivt om noko er gale med den lille (og når det kjem til dette, vert denne instinktive kjensla meir "godkjend" hjå dei såkalla "alternative" som du seier så fint, enn på eit sjukehus - men det er ein heilt annan diskusjon!).

om du hadde lest deg litt opp på forskning kring tema, sjansane for at noko skal gå galt under fødsel heime kontra sjukehus, intervensjonsprosent, blødning hjå mor og liknande, utan å sjå alt ut i frå din faglege ståstad der DU er, ja då kunne du kanskje ha stilt deg ansleis til tema?

Ære være deg og ditt fagfelt! Du og dine er ei super hjelp og livsnaudsynt sådan, og det er ikkje meininga dette skal vera noko angrep! Det eg meiner er at det er viktig å sjå ting frå fleire hald før ein uttalar seg, då har ein eit meir nyansert bilete, ikkje berre ser ting gjennom eigne briller.

Det er mange faktorar som spelar inn, og om ein vil føda heima er det òg retningsliner for kven som faktisk får lov. Er det den minste misstanke for at noko er gale eller kan gå gale - ja då får ein faktisk ikkje lov! Så det er ikkje å spela russisk rulett spør du meg, men dei som føder heima har satt seg grundig inn i saka og er fult klar over eit eventuelt avslag samt er fult klar over at må ein på sjukehus, ja då må ein på sjukehus.

I bunn og grunn - set deg inn i alle sider i saka før du uttalar deg :) og som fagperson er du vel open for stadig oppdatering i fagstoff? , - samt open for læring? :)
 • eirama og Fjelljenten liker dette

#3 Anonym bruker

Anonym bruker

  Superbruker

 • Medlem
 • PipPipPipPipPip
 • 2 175 328 Innlegg:

Skrevet 07 januar 2012 - 02:06

Sikkert mange positive sider ved det å føde hjemme..og jeg blir virkelig imponert over at man på forhånd kan se om noe kan gå galt med mor og barn... :)
Det er også litt spesielt at nyfødtoverlegene på landets største sykehus, rister på hodet over de som velger å føde hjemme.
Man kan sikkert lese seg opp, men jeg lar meg ikke overbevise.

#4 Lillebror.utav.magen

Lillebror.utav.magen

  Nytt medlem

 • Medlem
 • Pip
 • 3 Innlegg:

Skrevet 07 januar 2012 - 08:36

Hei igjen!

Ein kan sjølvsagt ikkje SJÅ på førehand om noko går galt med mor eller barn under eller rett etter fødsel. Det er jo ikkje snakk om å vera synsk, for det er det strengt tatt veldig få som er :) alt koker ned i korleis svangerskapet har vore, har det vore komplikasjonar av noko slag hjå mor eller barn, er barnet som eg skreiv over forventa friskt, er det nokon indikasjonar på at noko KAN gå galt, korleis går fødselsforløpet, korleis er tilstanden til mor og barn under fødsel (mange ting som vert tatt hensyn til her med tanke på tidsforløp, stress hjå mor eller barn, mor sliten o.l.), samt ei ERFAREN jordmor som kan ta avgjerer utifrå korleis situasjonen ER samt sine tidlegare ERFARINGAR. På bakgrunn av ALT dette går det an å sei noko om korleis ting KAN utarta seg. Og dørstokken er lik null når det kjem til den minste misstanke om at her går ikkje ting som det skal og den fødande evt barn eller mor i etterkant av fødsel, bør fraktast på sjukehus ved heimefødsel.

Men ALT dette skal vel du streng tatt vite utifrå ditt yrke? Det er ingen intensivsjukepleiar som på ståande fot kan sei at dette er rett behandlinga av ein pasient, før behandlinga er gjeven? Og den behandlinga som vert gjeven i det gitte tilfelle gjev ein jo òg på bakgrunn av kva har skjedd, korleis er pasienten no, kva har me ERFART tidlegare i LIKNANDE tilfelle er rett behandling osv osv.

Så eg syns det vert feil av deg i eit anna yrkesfelt å uttala deg på bakgrunn av synsing og på bakgrunn av DI erfaring i DITT felt.
Og når det kjem til kvifor overlegar ristar på hovudet og kallar dette ekstremsport, så TRUR EG det kjem av at dei manglar informasjon og ERFARING på området sjølv. Du kan sjølv tenkja deg i kva situasjonar ein lege vert tilkalla ved fødsel? Jo, der det er naudsynt for intervensjon og der ting går galt. Eg trur om ein lege hadde vore tilskodar på ALLE dei fødslane der ting går bra og ein lege ikkje er naudsynt for verken mor eller barn under og etter fødsel, ja då hadde pipa hatt ein annan låt.

Og eg forstår enno ikkje kvifor du uttalar deg når du faktisk sjølv seier at du ikkje er intr i å lesa deg opp på tema, men det får vera på di kappe. Men kom heller ikkje med advarslar og ild i saka heller, men ha fagleg vett til å sei at dette veit du for lite om og kan difor ikkje gjera deg opp ei meining på bakgrunn av det vetle du veit. For denne skogen inneheld så mange meir trær enn den ringen som omgjev deg i ditt yrke.

No har eg sikkert gløymd halvparten av det eg skulle skriva, men so be it! :)

Ha ei fin helg, uansett :)

Og som sagt tidlegare- eg tek hatten av for deg og ditt yrkesfelt! Eg hadde ikkje klart å arbeida med det du gjer... :)
 • eirama og Drømme Stress ned-mamma liker dette

#5 Anonym bruker

Anonym bruker

  Superbruker

 • Medlem
 • PipPipPipPipPip
 • 2 175 328 Innlegg:

Skrevet 07 januar 2012 - 15:10

Jeg må bare si at det er ganske spesielt å se at en fagperson uttaler seg så eksplisitt om et fagfelt de ikke er utdannet innen. Det ville jeg aldri våge.
Ja, jeg er jordmor.. og ikke nyfødtintensivsykepleier! Jeg ville heller aldri uttale meg offentlig/semioffentlig om hva jeg mener og synser om nyfødtintesinvsykepleie... for men skal ikke det som fagperson; man skal ikke synse og mene, men skal utfra kunnskapsbasert praksis handle, og vite hva man driver med og hva man snakker om.

At barneleger også mener og synser sier mye om hvor de står faglig.... ikke oppdatert i hvertfall! Det finnes pr i dag så mye forskning på dette feltet at de som er interessert i å finne ut noe (som også er dem som er berettiget en mening) kan raskt se at hjemmefødsler er de fødslene som har lavest frekvens av komplikasjoner, best utfall, lavest intervensjonsnivå, like høy apgar, mindre blødninger og mindre rifter.

De som velger hjemmefødsler er ressurssterke mennesker, høyt utdannede, høyst oppegående og omsorgsfulle personer. De gjør sin grundige research før de treffer et valg.

Jordmødre som driver med hjemmefødsler er heller ikke dumme! Tror du at de risikerer sitt faglige omdømme, sin hardt tilegnede utdannelse og sin dyrebare autorisasjon på noe som er bare tull og hippie-fakter?

Jeg blir litt matt over å se hvor lite respekt en fagretning har for en annen , når man kan uttale seg, på et så tynt grunnlag, og med så liten interesse for å sette seg ordentlig inn i hva faget egentlig går ut på, og ha så lite tiltro til en så viktig faggruppe sin kompetanse!

I en hjemmefødsel har jordmor med seg akkurat den samme handlingskompetansen som hun har på et hvilket som helst sykehus... i tillegg til utstyr og medikamenter til å hjelpe seg med ved behov. Vi sier at det eneste vi ikke kan gjøre hjemme, som de kan på sykehus er å gi epidural og keisersnitt... Men vi har med hender, hode og hjerte.. og store kofferter med utstyr..

Flere og flere forskningsrapporter viser at det er MINST like trygt å føde hjemme som på sykehus, når man er nøye selektert!!

Det foregår også pr dags dato forskning i det skandinaviske miljøet, på planlagte hjemmefødsler... og det ser fremdeles like bra ut.

Jeg vil bare gjenta at jeg aldri ville uttale meg om hvordan man jobber innen nyfødtintensiv medisin, uten å selv ha satt meg grundig faglig inn i den fagretningen. Så jeg syns det er trist at det på den andre siden av saken sitter fagpersoner og gjør akkurat det. Vet man ikek hv aman snakker om , så bør en i grunnen la være å uttale seg.
 • Lillebror.utav.magen, SNoor, TusseMor07&09&14 og 5 andre liker dette

#6 SNoor

SNoor

  Nytt medlem

 • Medlem
 • Pip
 • 5 Innlegg:

Skrevet 11 januar 2012 - 23:22

Takk og amen, som eg skulle sagt det sjøl!! Hilsen fornøyd hjemmefødende:-D

 • Lillebror.utav.magen liker dette

#7 Snia.gutt07,gutt09,?13.6.12

Snia.gutt07,gutt09,?13.6.12

  Nytt medlem

 • Medlem
 • Pip
 • 159 Innlegg:
 • StedTrondheim

Skrevet 12 januar 2012 - 14:26

Jeg må bare si at det er ganske spesielt å se at en fagperson uttaler seg så eksplisitt om et fagfelt de ikke er utdannet innen. Det ville jeg aldri våge.
Ja, jeg er jordmor.. og ikke nyfødtintensivsykepleier! Jeg ville heller aldri uttale meg offentlig/semioffentlig om hva jeg mener og synser om nyfødtintesinvsykepleie... for men skal ikke det som fagperson; man skal ikke synse og mene, men skal utfra kunnskapsbasert praksis handle, og vite hva man driver med og hva man snakker om.

At barneleger også mener og synser sier mye om hvor de står faglig.... ikke oppdatert i hvertfall! Det finnes pr i dag så mye forskning på dette feltet at de som er interessert i å finne ut noe (som også er dem som er berettiget en mening) kan raskt se at hjemmefødsler er de fødslene som har lavest frekvens av komplikasjoner, best utfall, lavest intervensjonsnivå, like høy apgar, mindre blødninger og mindre rifter.

De som velger hjemmefødsler er ressurssterke mennesker, høyt utdannede, høyst oppegående og omsorgsfulle personer. De gjør sin grundige research før de treffer et valg.

Jordmødre som driver med hjemmefødsler er heller ikke dumme! Tror du at de risikerer sitt faglige omdømme, sin hardt tilegnede utdannelse og sin dyrebare autorisasjon på noe som er bare tull og hippie-fakter?

Jeg blir litt matt over å se hvor lite respekt en fagretning har for en annen , når man kan uttale seg, på et så tynt grunnlag, og med så liten interesse for å sette seg ordentlig inn i hva faget egentlig går ut på, og ha så lite tiltro til en så viktig faggruppe sin kompetanse!

I en hjemmefødsel har jordmor med seg akkurat den samme handlingskompetansen som hun har på et hvilket som helst sykehus... i tillegg til utstyr og medikamenter til å hjelpe seg med ved behov. Vi sier at det eneste vi ikke kan gjøre hjemme, som de kan på sykehus er å gi epidural og keisersnitt... Men vi har med hender, hode og hjerte.. og store kofferter med utstyr..

Flere og flere forskningsrapporter viser at det er MINST like trygt å føde hjemme som på sykehus, når man er nøye selektert!!

Det foregår også pr dags dato forskning i det skandinaviske miljøet, på planlagte hjemmefødsler... og det ser fremdeles like bra ut.

Jeg vil bare gjenta at jeg aldri ville uttale meg om hvordan man jobber innen nyfødtintensiv medisin, uten å selv ha satt meg grundig faglig inn i den fagretningen. Så jeg syns det er trist at det på den andre siden av saken sitter fagpersoner og gjør akkurat det. Vet man ikek hv aman snakker om , så bør en i grunnen la være å uttale seg.
Jeg vurderer hjemmefødsel og tror jeg må si meg enig med deg. Jeg er redd for sykehus og kjenner jeg blir stressa bare ved tanken på å måtte føde der igjen. Kan jo ikke være særlig bra for ungen hvis mor er stressa allerede på vei til sykehuset. Nå har jeg en fødsel og ett keisersnitt bak meg, men ks var pgr seteleie. Så dette visste jeg på forhand at det IKKE ble aktuelt med setefødsel hjemme heldigvis.

Viktigste er at vi har rett til å bestemme selv, men kjempe bra at Jørdmødrene kan komme med innspill og evenuelt advare mot hjemmefødsel hvis man er i en risiko gruppe.
 • Lillebror.utav.magen liker dette
snia.gutt07,gutt09, jente12

#8 Tulla med tre små

Tulla med tre små

  Nytt medlem

 • Medlem
 • Pip
 • 45 Innlegg:

Skrevet 01 april 2012 - 22:23

Helt enig!!! Har en sykehusfødsel og to hjemmefødsler bak meg, har superlette svangerskap og fødsler, og tar alltid en sen ul rett før fødsel for å sjekke at alt er ok.
Føler meg mye tryggere hjemme med to jordmødre som bare tenker på meg, enn på sykehus med en som droppet innom i ny og ne...


Annonse

Denne siden er en del av Klikk.no/foreldre der du kan lese mer om graviditet, baby og barn. Følge graviditeten uke for uke eller les om babyens utvikling.