Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

Her er nødhjelpen for skoleforeldre

Utfordringer med barnas skolesituasjon? FUG hjelper til med alt fra mobbesaker til budsjettkutt og hjem-skole-samarbeid.

BE OM HJELP: - Når noe er galt, er det ekstra viktig at vi som foreldre sier i fra, sier Christopher Beckham, leder av Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) på nasjonalt nivå. Mobbesaker er blant de vanligste henvendelsene.
BE OM HJELP: - Når noe er galt, er det ekstra viktig at vi som foreldre sier i fra, sier Christopher Beckham, leder av Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) på nasjonalt nivå. Mobbesaker er blant de vanligste henvendelsene. Foto: Foto: Colourbox
Publisert Oppdatert
SI FRA: - Foreldre har en stor påvirkningskraft, sier Christopher Beckham, leder i FUG.
SI FRA: - Foreldre har en stor påvirkningskraft, sier Christopher Beckham, leder i FUG. Foto: Foto: FUG

- Foreldre som kontakter FUG, har ofte leita lenge før de fant oss. Det er en utfordring at ikke alle vet vi finnes, sier Christopher Beckham, leder i FUG.

I fjor fikk FUG over 400 enkelthenvendelser fra foreldre som vil ha hjelp i ulike saker. De fikk henvendelser om alt fra mobbesaker, problemer med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) som ikke fungerer til samarbeidsproblemer med rektor.

FUG er foreldrestemmen som mener noe når skolerelaterte planer, reformer og lover er på høring. I tillegg til å være foreldrenes stemme i skoleplanleggingen overfor myndighetene, bistår de foreldre og FAU i hele Norge med både hjelp, råd og informasjon.

Det er rektor på den enkelte skole som har ansvaret for å fortelle foreldrene om FUG og hva de står for og driver med.

- Vi er avhengige av at rektor informerer foreldrene og FAU-medlemmene om at de kan bruke oss, sier Beckham.

Foreldre kan påvirke

Hva kan FAU gjøre når kommunepolitikerne kutter i skolebudsjettet? Når lærerstillingene ryker, ufaglærte assistenter overtar spesialundervisningen, PC-ene på skolen gikk ut på dato for 10 år siden og delingstimene forsvinner? Eller når budsjettet til mat- og helse-timene er så skrumpent, at foreldrene må sende med råvarene selv? Det er i disse situasjonene FUG-lederen oppfordrer FAU til å bruke makten sin.

- Foreldre har en stor påvirkningskraft. Når lærere, foreldre og elever står sammen, er de en sterk pressgruppe mot kommunepolitikerne. Mange av politikerne vet egentlig ikke hvordan situasjonen er på den enkelte skole, og derfor må FAU sørge for at de får vite det. Når noe er galt, er det ekstra viktig at vi som foreldre sier ifra, understreker Beckham.

Foreldrestemmen

FUG blir oppnevnt av Kongen i statsråd for perioder på fire år. Medlemmene kommer fra ulike deler av landet. Alle har barn i skolen og har arbeidet aktivt som foreldrerepresentanter i kommunen de bor i.

  • FUG gir råd til foreldre med barn i skolen.
  • FUG gir veiledning til forskjellige FAU og klassekontakter.
  • FUG lager materiell for lærere og foresatte.
  • FUG er foreldrestemmen overfor myndighetene.

Han tror at lærere som protesterer mot skolekutt, står i fare for å oppfattes som at de bare vil ha mer lønn. Foreldrene som protesterer har ingen økonomiske interesser, men er opptatt av god læring - derfor er det kanskje større sjanse for at politikerne hører bedre etter, mener FUG-lederen.

FAUs rolle

En gang i året arrangerer FUG en nasjonal foreldrekonferanse der 100 FAU-ledere deltar. Her får de påfyll som gjør at de kan skjøtte vervet sitt enda bedre. Noen ganger ender foreldrekontaktene opp med bare å være vaffelsteikere og arrangører av sosiale arrangementer. Det var ikke det som var planen.

- Vi skal engasjere oss på de sosiale arenaene, gjerne bake kaker innimellom, men først og fremst er FAU et rådsorgan som mener noe om timefordeling, fravær, utemiljø, antimobbekampanjer og skoleøkonomi, poengterer Beckham.

Foreldrelagslederen er opptatt av at FAU skal definere sin egen rolle, ikke rektor - og heller ikke tidligere FAU-medlemmer.

- Skolen skal legge premissene til rette for at vi foreldrene skal kunne gjøre vår jobb. De må være klare på hvilke forventninger de har til oss. Skolen har barna våre til utlån; det er vi foreldrene som er ansvarlige for oppdragelse og opplæring, fastslår han.

Foreldre må involveres

Noen ganger handler hjem-skole-samarbeidet rett og slett om at skolene må bli flinkere å involvere foreldrene. Et typisk eksempel er antimobbeprogrammene. Rektor og lærere bruker mye tid og ressurser på prosjektet, men glemmer gjerne å involvere foreldrene.

Ressursbank

FUG.no finner du mange tips og råd. Der får du informasjon om hva som forventes av deg som forelder og om hva du kan forvente av skolen.

Nettsiden har en egen ressursbank der du finner alt fra ABC for foreldrekontakter, hvorfor foreldremedvirkning er viktig, opplæringsloven, informasjon om foreldreundersøkelsen til kart over foreldrenes plass i skolesystemet.

- Antimobbekampanjene fungerer ikke før de er forankret i foreldremiljøet. Dette er noe vi må jobbe mer med, det viser bare hvor viktig hjem-skole-samarbeidet er, sier Beckham.

Et spørsmål som stadig dukker opp hos FUG-sekretariatet i Oslo er om rektor skal være med i FAU.

- Nei, rektor skal ikke være medlem i FAU. Noen velger å bruke rektor som sekretær, det kan fungere, men blir veldig problematisk om det oppstår en konflikt. Vi anbefaler et tett samarbeid, inviter gjerne rektor inn på møtene for å snakke sammen om enkelte saker, og hold en tett dialog, oppfordrer FUG-lederen.

På skolen der Beckham tidligere var FAU-leder omtalte rektor han som sin høyre hånd. De hadde fast møte en gang i måneden der de diskuterte faglige og sosiale utfordringer. Dette er en ordning han gjerne anbefaler andre å bruke.

- Når rektor definerer FAU som viktig, lover det veldig bra for samarbeidet på skolen.

FØLG GLADE BARN PÅ FACEBOOK

Les også:

Slik takler dere skolestarten

Enkle råd for niste som frister

Unngå gretne barn om morgenen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning