Kjøpe eller selge bil

Selger endte opp med å måtte ta hele regningen

Stadig flere bilkjøp ender i konflikt.

SOM DEN ER: Forbrukertvistutvalget behandlet i fjor rekordmange klager på bilkjøp. Flere av sakene omhandler tilfeller der bilen selges "som den er". ILLUSTRASJONSFOTO: Wikipedia.org
SOM DEN ER: Forbrukertvistutvalget behandlet i fjor rekordmange klager på bilkjøp. Flere av sakene omhandler tilfeller der bilen selges "som den er". ILLUSTRASJONSFOTO: Wikipedia.org
Publisert Oppdatert

Cirka hver tredje sak som det domstolliknende organet Forbrukertvistutvalget avgjorde i fjor omhandlet bil. Forbrukertvistutvalget er et offentlig organ som har myndighet til å avgjøre visse typer forbrukersaker. Avgjørelsene er bindende og har samme virkning som en dom.

I Forbrukertvistutvalget ble det i fjor avgjort 1577 saker. 567 av disse sakene omhandlet bil, noe som er 137 flere saker enn året før.  Kun 16 av sakene omhandlet ny bil. Resten av sakene omhandlet bruktbil, særlig kjøp og salg mellom enkeltpersoner.

- Mange av sakene skyldes mangel på profesjonalitet når det gjelder bruk og inngåelse av kontrakt, sier Åse Ulvin, direktør i Forbrukertvistutvalget.

- Hva skyldes økningen i antall saker?

- Mye av dette skyldes nok at det er blitt lettere å klage ved elektronisk tilrettelegging på Forbrukerrådets sider.

Mange får ikke medhold på klagen

Av de totalt 1577 sakene som ble avgjort i Forbrukertvistutvalget i 2014, fikk klageren fullt medhold i 492 saker og delvis medhold i 470 saker.  I 382 saker fikk klageren ikke medhold. Restene av sakene ble av ulike årsaker avvist eller henlagt.

Utvalget fører ikke spesifikk statistikk på hvor mange saker som gis medhold/delvis medhold/ikke medhold innen de ulike kategoriene, som for eksempel bil.  De fleste bilklagesakene er knyttet til temaer som feil årsmodell, feil kilometerstand, rust- og karosseriskade, motor- og kjølesystem, drivverk, styring og hjuloppheng, samt registerreim.

I saker som omhandler klage på kilometerstand får mange av klagerne medhold. Typiske saker ser slik ut:

"Klage på feil kilometerstand på 1995-modell Mercedes Benz E220. Det var dokumentert at bilen hadde gått minst dobbelt så langt som opplyst i kontrakten. Dette utgjorde en mangel ved bilen. Medhold i krav om heving"

"Kjøp av en 2006-modell Honda Ridgeline av yrkesselger. Klage på uriktig kjørelengde. I kontrakten var kilometerstanden oppgitt til 120 000. Bilen hadde imidlertid gått 120 000 miles, noe som tilsvarer over 193 000 km. Utvalget fant at dette utgjorde en kjøpsrettslig mangel, og at klageren kunne heve kjøpet"

"Klageren hadde kjøpt en bruktbil av en privatperson, som hadde opplyst at kliometerstanden var 86 000 km, mens det senere viste seg at kilometerstanden hadde vært 235 000 km i 2008. Klageren krevde heving og fikk medhold"

Kilde: Vedtak i Forbrukertvistutvalget. (Sakene som havner i Forbrukertvistutvalget må først ha vært behandlet av Forbrukerrådet)

LENGRE ENN LANGT: En Honda Ridgeline ble solgt med en kontrakt hvor kilometerstanden var oppgitt til 120 000. Bilen hadde imidlertid gått 120 000 miles, noe som tilsvarer over 193 000 km. ILLUSTRASJONSFOTO: Wikipedia
LENGRE ENN LANGT: En Honda Ridgeline ble solgt med en kontrakt hvor kilometerstanden var oppgitt til 120 000. Bilen hadde imidlertid gått 120 000 miles, noe som tilsvarer over 193 000 km. ILLUSTRASJONSFOTO: Wikipedia

"Som den er"-bilsalget ble kostbart

Saker som omhandler tilfeller der bilen er solgt "som den er", er en gjanganger .  Selv om man selger bilen "som den er", fritas man ikke for ansvar. Det fikk blant annet selgeren av en VW Passat 2001-modell til 25 000 kroner erfare.

"Selges som den er"

Selv om tingen er solgt ”som den er” eller med lignende forbehold, foreligger det en mangel etter kjøpslovens. § 19 første ledd dersom selgeren har gitt uriktige opplysninger eller har holdt tilbake viktige opplysninger om tingen, eller dersom denne ved kjøpet var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.

Bilen hadde på salgstidspunktet gått 205 750 km. Kort tid etter kjøpet oppdager klageren at bilen brukte svært mye olje og at avgasslampen begynte å lyse. Et verksted bekrefter at bilens oljeforbruk er på ca. 4,5 liter per 1000 km, og at det alt for stort sammenlignet med fabrikkstandard på 0,7 liter per 1000 kilometer. Videre bekrefter verkstedet at stempelfjærene på motoren er dårlig, og at dette er årsaken til at bilen bruker mye olje. Det billigste vil ifølge verkstedet være å montere en brukt motor i bilen. Et motorbytte vil koste 18 750 kroner hos verkstedet. Verkstedet opplyser til Forbrukerrådet at bilens ekstreme oljeforbruk betyr at motoren er utslitt eller «har skjært seg». Verkstedet skal videre ha opplyst at dette ikke kan oppdages på en prøvetur, men at bilen må kjøres noen kilometer før det kan oppdages.

Forbrukertvistutvalget skriver at klageren kjøpte en 12 år gammel, gått 205 750 km for 25 000 kroner, og at vedkommende i lys av dette måtte påregne utgifter til vedlikehold og reparasjoner.

Men utvalget anser at bilen var i vesentlig dårligere stand enn det klageren hadde grunn til å regne med.

Til tross for bilens alder, kjørelengde og kjøpesum, lå det utenfor de forventninger klageren måtte ha til reparasjonskostnader, at han så kort tid etter kjøpet måtte bytte motor til en pris som lå nær opp til kjøpesummen.

Utvalget legger dermed til grunn at bilen har en kjøpsrettslig mangel og klageren får medhold. Utvalget "dømmer" selger til å betale 23 500 kroner, pluss forsinkelsesrenter. I tillegg må selger betale for verkstedsutgifter på 3049 kroner, pluss forsinkelsesrenter, samt årsavgiften på 2995 kroner. Den gamle Passaten ble dermed et kostbart salg.

SOM DEN ER: En eldre VW Passat ble solgt "som den er" til 25 000 kroner. Selgeren endte opp med hele regningen etter at kjøperen klagde på svært høyt oljeforbruk. ILLUSTRASJONSFOTO: Wikipedia
SOM DEN ER: En eldre VW Passat ble solgt "som den er" til 25 000 kroner. Selgeren endte opp med hele regningen etter at kjøperen klagde på svært høyt oljeforbruk. ILLUSTRASJONSFOTO: Wikipedia Foto: Wikimedia

I mange saker får imidlertid klager ikke medhold, selv om vedkommende synes å ha en god sak. Som denne:

Klage på defekt bakdifferensial. Krav om prisavslag

Klager kjøper en BMW 1-serie 2006-modell til 110 000 kroner av privatperson. Bilen ble solgt «som den er», prøvekjørt og besiktiget av klager. Bilen var EU-godkjent og servicegjennomgått cirka to måneder før kjøpet. Av den skriftlige kjøpekontrakten framgår det at servicedokumentasjon fulgte med kjøpet. Samme dag som klager kjøpte bilen, oppdaget hun en ulyd fra bakakslingen. Et verksted undersøkte forholdet, og mente differensialen bak var defekt. De ga et pristilbud på skifte av differensial pålydende 22 214 kroner

Partene hadde noe korrespondanse uten å komme til enighet, og bilen ble så levert til en BMW-spesialist som konstaterte at lagrene til differensialen var utslitt. Klager anfører at differensialen var defekt på kjøpstidspunktet, og at innklagde unnlot å informere henne om dette. Spørsmålene tilknyttet service og normal levetid på komponenten mener hun er irrelevante for saken.

Innklagde anfører at han ikke var kjent med feilen tilknyttet bakakslingen, og påpeker at det ikke ble anmerket verken på EU-kontrollen eller servicen. Videre fremholder innklagde at han som lite bilkyndig har forholdt seg til merkeverkstedenes anbefalinger i sin eierperiode, og at han vanskelig kunne opptrådt på noen annen måte.

Forbrukertvistutvalget vurderte saken slik:

Siden klager reklamerte samme dag som overtakelsen, finner utvalget det sannsynliggjort at årsaken til feilen med bakdifferensialen var til stede da bilen ble kjøpt. Derimot er det ikke godtgjort at innklagde var klar over forholdet på leveringstidspunktet. Det må i denne sammenhengen vektlegges at bilen ble EU-kontrollert og servicegjennomgått uten anmerkninger kun noen måneder før kjøpet.

Utvalget legger til grunn BMW Group Norges opplysning om at skifte av olje til differensialen ikke er et alminnelig servicepunkt, men at komponenten likevel utsettes for slitasje på linje med andre mekaniske komponenter. I dette tilfellet var det lagrene til bakdifferensialen som var utslitte, og etter utvalgets oppfatning må en slik feil ligge innenfor det påregnelige ved en 8 år gammel vil som har kjørt nesten 150 000 kilometer.

Etter utvalgets oppfatning foreligger det ingen mangel ved bilen, og klagen tas ikke til følge.

(Saken er hentet fra Forbrukertvistutvalgets vedtaksliste)

IKKE MEDHOLD: Like etter å ha betalt 110 000 kroner for en 2006-modell BMW 1-serie oppdager kjøperen av bakdifferensialen er defekt. Han klager, saken ender i Forbrukertvistutvalget der han ikke får medhold. ILLUSTRASJONSFOTO: Wikipedia
IKKE MEDHOLD: Like etter å ha betalt 110 000 kroner for en 2006-modell BMW 1-serie oppdager kjøperen av bakdifferensialen er defekt. Han klager, saken ender i Forbrukertvistutvalget der han ikke får medhold. ILLUSTRASJONSFOTO: Wikipedia

Før du kjøper bruktbil

For å sikre et så godt bilkjøp som mulig, er det en del forholdsregler du bør ta før kjøpet. Dette er Forbrukerrådets sjekkliste:

Kontrakt 

En skriftlig avtale beviser hva som er avtalt. Benytt gjerne Forbrukerrådets kontrakt. Ta også vare på annonsen for bilen.

Kilometerstand, årsmodell og EU-kontroll

Kilometerstand kan du få sannsynliggjort i serviceheftet, eller selgeren kan vise frem papirer fra verksted. Årsmodell og EU-kontroll sjekker du hos Statens vegvesen.

Gjeld

Dersom bilen er pantsatt, kan du risikere å miste den. Det følger nemlig bilen, og ikke eieren. Du sjekker det enkelt hos Brønnøysundregisteret, og ta vare på utskriften. Det tar omlag tre dager før en heftelse blir registrert. Det er viktig at du kan dokumentere at du har vært i god tro, dersom det skulle bli problemer i ettertid.

Årsavgift

Du kan få vite om årsavgiften er betalt via Statens vegvesen. Send sms til 2282, der du skriver "REGNR" før registreringsnummeret ditt: REGNR AA00000. Det koster tre kroner.

Riktig eier 

Pass på at selgerens legitimasjon stemmer med navnet på eieren i vognkortet. Hvis du betaler til en som ikke eier bilen, risikerer du å tape både pengene og bilen. 

Servicehefte

Serviceheftet viser bilens historikk, og kan gi god informasjon om arbeidet som er gjort på den. 

Tilstand

Du må prøvekjøre bilen, og du bør få gjort en test hos et autorisert verksted. Last ned tilstandsrapport som er utarbeidet av Forbrukerrådet og Norsk Bilbransjeforbund.

Garanti

En garanti skal gi deg bedre rettigheter enn hva loven allerede gjør. Det kan være slikt som lengre klagefrist, eller gratis reparasjon. 

Velg riktig lån

Det er store forskjeller på vilkårene for billån. Sjekk hvem som kan gi deg det beste tilbudet på finansportalen.no.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning