Trafikksikkerhet i Europa

Norge blant Europas tryggeste billand

Det er kun to land som slår oss. Gjetter du hvilke?

NESTEN PÅ TOPP: Norge kommer nest best ut i en undersøkelse av antall trafikkdrepte per millioner innbyggere i Europa.
NESTEN PÅ TOPP: Norge kommer nest best ut i en undersøkelse av antall trafikkdrepte per millioner innbyggere i Europa. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.no
Publisert Oppdatert

I tyske Dekras årlige trafikksikkerhetsrapport finner vi en oversikt over antallet trafikkdrepte per million innbyggere i EUs medlemsland. Norge er ikke med i denne statistikken, men Vegdirektoratet kan fortelle at det her til lands var 29 drepte per million innbygger i 2012.

Hvis Norge hadde vært med i oversikten, ville vi blitt plassert på tredjeplass - rett etter Malta og Storbritannia med henholdsvis 26 og 28 drepte per million.

Fjerdeplassen innehas av Sverige med 31 per million, mens Danmark og Nederland begge har 32 trafikkdrepte per million innbyggere. Tabellen med alle landene ser du nederst i saken.

- I den grad man kan kalle noe fantastisk i denne sammenhengen, så må det være utviklingen vi har hatt i Norge de siste årene, sier fungerende direktør i Trygg Trafikk, Tori Grytli til Vi Menn Bil TopGear.

Hun peker på systematisk arbeid over lengre tid som hovedårsakene til at Norge, Sverige og Danmark er langt fremme når det kommer til trafikksikkerhet.

- Det er vanskelig å peke på én konkret årsak til at vi gjør det bra her til lands, men lavere fartsnivå, økt bruk av bilbelte og skjerpede regler for prikkbelastning er blant tiltakene som er med på å bidra til økt trafikksikkerhet. I tillegg er tiltakene som er gjort i forbindelse med veinettet de siste årene en viktig faktor. Utbygging av motorvei på ulykkesbelastede strekninger med mye trafikk og økt bruk av midtdeler er blant disse. Et koordinert samarbeid på tvers av etater over tid viser seg å gi resultater, sier Grytli.

Også Vegdirektoratet peker på den langsiktige satsningen som grunnen til at Norge har færre drepte i trafikken enn de fleste andre land i Europa.

GOD UTVIKLING: Tori Grytli i Trygg Trafikk er fornøyd med utviklingen i Norge de siste årene.
GOD UTVIKLING: Tori Grytli i Trygg Trafikk er fornøyd med utviklingen i Norge de siste årene. Foto: FOTO: Trygg Trafikk

- Norge har jobbet målrettet, systematisk og kunnskapsbasert med trafikksikkerhet i mange år. Kunnskap om hvor vi har de største utfordringene, både ulykkestyper og mulige målgrupper, samt kunnskap om effekt av tiltak har vært grunnleggende for at vi har kommet så langt som vi har. Innføring av nullvisjonen i 2002 (en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken), har gitt en bevisst prioritering av de alvorligste ulykkene, sier Cecilie Waterloo Lindheim ved Trafikksikkerhetsseksjonen hos Vegdirektoratet til Vi Menn Bil TopGear.

Farligst i Øst-Europa

I den andre enden av skalaen finner vi Litauen, Romania og Polen med henholdsvis 100, 96 og 93 trafikkdrepte per million innbyggere. Også et av nordmenns favorittland i disse tider, Hellas, kommer dårlig ut med 92 drepte per million.

Grytli mener det er umulig å si hvorvidt det er trafikkulturen eller forskjeller i bilparkene som står for mesteparten av denne forskjellen, men sier at mens vi i Norge har fokusert på trafikksikkerhet over lengre tid, har mange av de øst-europeiske landene kun gjort dette de siste årene. Man ser imidlertid i statistikken at det allerede har gitt gode resultater. Litauen hadde for eksempel 202 trafikkdrepte i 2001.

Dødelige landeveier

TRYGGERE: Selv om Autobahn er beryktet for sine strekker med fri fart, skjer de aller fleste dødsulykkene på de mindre veiene.
TRYGGERE: Selv om Autobahn er beryktet for sine strekker med fri fart, skjer de aller fleste dødsulykkene på de mindre veiene. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.no

Årets rapport fra det tyske instituttet fokuserer først og fremst på landeveier. Det viser seg at en uproposjonal stor del av dødsulykkene i Europa skjer på landeveier - i motsetning til på motorveier og i byen.

Til tross for at Tysklands velkjente Autobahn ikke har fartsgrense på en god del strekninger, sto disse veiene for kun seks prosent Tysklands ulykker med personskade i 2011. 25 prosent skjedde på landeveien, mens hele 69 prosent av ulykkene med personskade var i tettbygd strøk.

Ser man på ulykkene med dødelig utfall, er det likevel ingen tvil om at landeveien er det farligste stedet å ferdes. Hele 61 prosent av ulykkene med dødelig utfall skjedde her - til tross for at bare en fjerdedel av ulykkene totalt sett skjedde på slike veier.

Den samme tendensen ser man også i flere av de andre europeiske landene. Rapporten har en statistikk fra 2010 som omfatter hele Europa, og som viser at blant bilførerne som døde, skjedde hele 68 prosent av ulykkene på landeveien.

Det var imidlertid noen land som utmerket seg i motsatt retning - ved at dødsulykkene i hovedsak skjedde i tettbygd strøk. I Italia og Hellas skjedde 48 prosent av dødsulykkene på landeveien, mens det på Malta kun skjedde dødsulykker i byene.

På spørsmål om hvordan vi kan gjøre at enda færre dør i trafikken, svarer Trygg Trafikk-sjefen at vi må fortsette med det som virker. I tillegg nevner hun tiltak som å innføre enda strengere regler for nye bilførere, stimulere til raskere utskiftning av bilparken og å ta i bruk ny teknologi - både i biler, på veiene og i samspillet mellom disse.

Land

Dødsfall per million innbyggere 2001

2010

2012

Belgia

145

77

73

Bulgaria

124

103

82

Danmark

81

46

32

Estland

146

58

65

Finland

84

51

48

Frankrike

138

62

56

Hellas

172

111

92

Irland

107

47

36

Italia

125

68

62

Kypros

140

73

59

Latvia

236

97

86

Litauen

202

90

100

Luxembourg

159

64

65

Malta

41

36

26

Nederland

68

32

32

Norge

61

43

29

Polen

145

102

93

Portugal

163

79

71

Romania

109

111

96

Slovakia

114

68

55

Slovenia

140

67

59

Spania

136

54

41

Storbritannia

61

31

28

Sverige

60

28

31

Tsjekkia

130

76

71

Tyskland

85

45

44

Ungarn

121

74

60

Østerrike

119

66

64

Les også:

- Bilistene må tåle syklister i veien

Dette koster bøtene i utlandet

Slik reparerer du bulker billig

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning