Hvordan ville du kjørt her?

Slik kjører du i rundkjøring

Er du en av mange som er usikker på hvordan man kjører riktig i en rundkjøring? Vi viser deg hvordan.

Publisert Oppdatert

Plassering

Når du skal til høyre

Da skal du legge deg i høyre felt hvis det er to eller flere felt på vei inn i rundkjøringen, og du skal blinke til høyre både inn i og ut av rundkjøringen.

Når du skal rett fram

Velg det mest hensiktsmessige kjørefeltet, fortrinnsvis det høyre. Du skal blinke til høyre ut av rundkjøringen.

Når du skal til venstre

Da skal du plassere deg i venstre felt på vei inn i rundkjøringen. Og vil du gjøre det ekstra tydelig for dine medtrafikanter hvor du har tenkt deg, kan du godt blinke til venstre på vei inn i rundkjøringen. Men også her skal du blinke til høyre på vei ut av rundkjøringen.

Unntak

Dette er hovedreglene som gjelder for plassering inn mot rundkjøring, men det kan også hende kjørefeltene er merket på en annen måte, eller at det er skilter som forklarer et annet kjøremønster. Hvis det er tilfelle skal dette følges.

Vanlige feil i rundkjøring

  • Feil feltvalg inn i rundkjøring
  • "Kutting" av felt - for eksempel å kjøre inn i det innerste feltet når rundkjøringen er på sitt bredeste og du skal rett fram
  • La være å gi tegn ved utkjøring
  • Ikke overholde vikeplikten ved feltskifte
  • Ikke være oppmerksom på for eksempel fotgjengere og veier fra høyre når man kjører ut av rundkjøringen

Rundkjøringsreglene kan man lese om i trafikkreglenes paragraf 7, og de er trolig enklere enn du tror.

Hovedregelen i Norge er at det skal være vikepliktskilt ved alle innkjøringer til rundkjøringer, og disse er derfor regulert som enveiskjørte forkjørsveier. Dermed har du vikeplikt for alle som er inne i rundkjøringen før deg.

Vikepliktsreglene er beskrevet i paragraf syv av trafikkreglene (forskrift om kjørende og gående trafikk). Det viktigste som står i denne paragrafen er følgende:

"Trafikant som det skal vikes for, må ikke hindres eller forstyrres. Den som har vikeplikt, skal tydelig vise dette ved i god tid å sette ned farten eller stanse."

Du kan altså risikere å bli bøtelagt dersom du kommer så fort inn mot rundkjøringen at de som allerede befinner seg der blir forstyrret.

Harald Gjelsvik, seniorrådgiver i Vegdirektoratet, sier at han ikke vet om noen rundkjøringer hvor det ikke er vikepliktskilt.

- Hovedregelen er at alle rundkjøringer skal være regulert som enveiskjørte forkjørsveier, og jeg kan nesten garantere at de er det på riks- og fylkesveinettet, samt på det kommunale veinettet i de store byene. Hvis det finnes rundkjøringer uten vikepliktskilt, må det i så fall være på private veier i forbindelse med kjøpesentere og lignende, sier Gjelsvik til Klikk Bil.

Les også:

Her sitter du best i køen

Den gule fare

Venstreradikale nordmenn

Påbudt å blinke ut - frivillig å blinke inn

Ettersom det å blinke ut av en rundkjøring blir sett på som samme handling som å svinge til høyre i et vanlig kryss, er det påbudt å gi tegn til andre trafikanter. Dette er et av punktene det syndes mye mot, og det skaper mye forvirring for andre trafikanter - spesielt for dem som skal inn i rundkjøringen.

Skal du til venstre i en rundkjøring, kan det være lurt å blinke til venstre for å gi tegn om hvor du skal. Dette er imidlertid ikke påbudt, og det skal allikevel blinkes til høyre når du skal ut av rundkjøringen igjen; slå gjerne på blinklyset når du har avkjøringen før din egen på høyre side av bilen.

Vikeplikt ved feltskifte

Vil du skifte felt inne i rundkjøringen, er det du som har vikeplikt for bilene i det andre feltet, og det er viktig å gi tydelig signal.

Her er det også viktig å huske på at veien ikke må være oppmerket for å regnes som tofeltsvei; er veien bred nok til at to biler kan kjøre forsvarlig ved siden av hverandre, regnes den som tofeltsvei etter trafikkreglene.

Fortell oss om dine erfaringer med rundkjøringer i forumet , eller i kommentarfeltet under.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning