Vaskehjelp

- Skaff dere vaskehjelp!

Noe så banalt som skjevfordeling av husarbeid kan føre til skilsmisse.

HVOR SKAL LISTEN LIGGE? - Man har rett og slett ulikt synspunkt på hvor høyt eller lavt listen skal ligge, hva som skal prioriteres og hvor ofte man skal rengjøre hjemme. Kvinner er mer nøye her enn menn, og som regel er det kvinnen som er sjefen hjemme og som vil ha system på ting, sier Solveig E. Vennesland.
HVOR SKAL LISTEN LIGGE? - Man har rett og slett ulikt synspunkt på hvor høyt eller lavt listen skal ligge, hva som skal prioriteres og hvor ofte man skal rengjøre hjemme. Kvinner er mer nøye her enn menn, og som regel er det kvinnen som er sjefen hjemme og som vil ha system på ting, sier Solveig E. Vennesland. Foto: Thinkstock.
Publisert Oppdatert
ROT TIL SKILSMISSE: - Krangel om husarbeid kan enkelt føre til skilsmisse, særlig om den ene parten føler at det som gjøres av vedkommende aldri blir bra nok. Dette utløser da krangling over lang tid som igjen dreper kjærligheten, sier familieterapeut Solveig E. Vennesland.
ROT TIL SKILSMISSE: - Krangel om husarbeid kan enkelt føre til skilsmisse, særlig om den ene parten føler at det som gjøres av vedkommende aldri blir bra nok. Dette utløser da krangling over lang tid som igjen dreper kjærligheten, sier familieterapeut Solveig E. Vennesland. Foto: Privat.

Husholdsarbeid

Det er vanlig å skille mellom seks hovedtyper av husholdsarbeid :

Husarbeid , som omfatter matlaging, oppvask, rydding, rengjøring, vask og stell av tøy og lignende.

Omsorgsarbeid , som omfatter aktiv omsorg for barn eller hjelpetrengende voksne. Dette er perioder der deltakerne noterer at stell, pass eller annen hjelp er den viktigste aktiviteten i et gitt tidsintervall.

Vedlikeholdsarbeid , som omfatter stell av hage, stell av kjæledyr, oppussing, reparasjoner og vedlikehold.

Kjøp av varer og tjenester , som omfatter innkjøp av varer, legebesøk, besøk på andre offentlige kontorer og lignende.

Annet husholdsarbeid , som omfatter annet arbeid som utføres ulønnet for egen eller andres husholdning.

Reiser i forbindelse med husholdsarbeid , som i hovedsak omfatter reiser knyttet til innkjøp og andre ærend.

(Kilde: Konklusjon fra Statistisk sentralbyrå gjennom ulike tidsbruksundersøkelser)

- Kvinner forventer at menn skal hjelpe til hjemme like mye som dem. Det er blant annet fordi kvinner jobber mer ute nå enn før, og da regner de det som en selvfølge at det blir lik fordeling mellom kvinner og menn på husarbeidet.

Det kan Solveig E. Vennesland, familie-og samlivsterapeut, fortelle.

Samtidig mener hun at mange menn forventer at kvinner tar størsteparten av husarbeidet om hun jobber deltid eller er i foreldrepermisjon.

Hva som er for mye og for lite når det kommer til husarbeid, er et hyppig diskutert tema blant mange par, og eskalerer det til stadige krangler, kan det føre til så store og gjentatte diskusjoner at skilsmissen kan være nær.

Ulikt syn på hjemmefronten

- Krangel om husarbeid kan enkelt føre til skilsmisse, særlig om den ene parten føler at det som gjøres av vedkommende aldri blir bra nok. Dette utløser da krangling over lang tid som igjen dreper kjærligheten, sier Vennesland til Kvinneguiden.

Familieterapeuten mener at selv om det stort sett er kvinner som leder an med husarbeidet, hersker det liten tvil om at dagens menn under 60 tar mer ansvar for husarbeidet hjemme enn det menn før i tiden gjorde.

- Menn på 60 pluss tilhører dog det gamle kjønnsrollemønsteret, sier hun.

Vennesland mener at krangel om husarbeid kan være kilden til konstante konflikter i et samliv.

- Man har rett og slett ulikt synspunkt på hvor høyt eller lavt listen skal ligge, hva som skal prioriteres og hvor ofte man skal rengjøre hjemme. Kvinner er ofte mer nøye her enn menn, og som regel er det kvinnen som er sjefen hjemme og som vil ha system på ting, sier hun.

Fedre deltar mer hjemme

I følge ulike undersøkelser som Statistisk Sentralbyrå har gjennomført de seneste årene, kommer samtidig menn svært godt ut når det handler om å ta ansvar for hus og hjem. Tall viser at mødre bruker mer tid til yrkesarbeid og mindre til husholdsarbeid enn før, mens fedre har endret sitt tidsmønster i motsatt retning. På 2000-tallet har endringene vært størst blant småbarnsfedre. De bruker færre timer til yrkesarbeid nå enn ved årtusenskiftet, men vier langt mer tid til oppgaver hjemme og omsorg for barn.

Barnehager og en romslig foreldrepermisjon i forbindelse med fødsler har gjort det enklere for mødre å ha inntektsgivende arbeid. Småbarnsmødre bruker i dag atskillig mer tid til inntektsgivende arbeid enn småbarnsmødre på begynnelsen av 1980-tallet, men gjør samtidig mindre i huset, viser tall fra SSB.

Nedgangen i tiden til husholdsarbeid blant småbarnsmødre bunner først og fremst i at det vanlige husarbeidet er kraftig redusert. Mødre med barn 0-6 år bruker nå i gjennomsnitt 2 timer per dag til husarbeid, og dette er 1 time og 24 minutter mindre enn i 1980.

Samtidig med at de vier færre timer til blant annet rengjøring og klesvask, bruker mødre omtrent like mye tid til omsorg i dag som i 1980.

Undersøkelsene viser også at småbarnsfedre er mindre på jobb og mer aktive hjemme. Fedre med små barn bruker klart mindre tid til yrkesarbeid i dag enn på begynnelsen av 1980-tallet, mens tiden til hus- og omsorgsarbeid har økt betraktelig.

I 1980 brukte gifte/samboende fedre med barn 0-6 år i gjennomsnitt 5 timer og 24 minutter per dag til yrkesarbeid, mens dagens småbarnsfedre bruker om lag 4 timer og tre kvarter per dag. Hele nedgangen har skjedd det siste tiåret og kan ha sammenheng med økningen i mødres yrkesarbeid og i sterke normer og politiske insentiver for at fedre skal engasjere seg mer hjemme, opplyser SSB.

Oppfordrer til å skaffe seg vaskehjelp

Familieterapeut Vennesland mener at det viktige for å unngå krangel om husarbeid er å diskutere saklig hvordan dere skal løse dette.

Hva er nødvendig, og hva er unødvendig med tanke på husarbeidet?

Blir det for mye å henge seg opp i eller planlegge i en travel hverdag, har Vennesland et enkelt tips; vaskehjelp utenfra.

- Jeg syns at det er et godt råd å skaffe seg vaskehjelp utenfra, og jeg oppfordrer ofte par til å gjøre dette. Det lønner seg i lengden for par som har kranglet mye på grunn av husarbeid, enten det bare er de eller om de i tillegg har barn, og det trenger ikke koste mer enn noen hundrelapper per uke, sier hun.

Nummer én på krangletoppen

KJØPER SEG HUSFRED: - Fordeling av husarbeid er ofte nummer én på krangletoppen, så man kjøper seg også husfred, mer tid og følelse av kontroll når hjemmet blir holdt rent, mener Charlotte Sagvik, markedsansvarlig hos City Maid.
KJØPER SEG HUSFRED: - Fordeling av husarbeid er ofte nummer én på krangletoppen, så man kjøper seg også husfred, mer tid og følelse av kontroll når hjemmet blir holdt rent, mener Charlotte Sagvik, markedsansvarlig hos City Maid. Foto: City Maid.

At flere og flere husstander velger å skaffe seg ekstern vaskehjelp, er noe rengjøringsbedriften City Maid merker tydelig:

- Vi har hatt en jevn økning siden vi startet i 1987. På fem år har vi doblet omsetningen selv om 95 prosent av vaskehjelpsmarkedet dessverre er svart, sier Charlotte Sagvik, markedsansvarlig hos City Maid, til Kvinneguiden.

Hun forteller at de opplever henvendelser fra alle typer kunder i alle aldre og yrker.

- Men mange får vi fra cirka 30-årsalderen, gjerne når par etablerer seg og får barn. Hovedtyngden er fortsatt travle par med barn, lekseoppfølging, mange aktiviteter og travle jobber. Det er da tidsklemma setter inn for de fleste, sier Sagvik.

Det å kjøpe seg vaskehjelp har blitt svært vanlig i Norge de siste årene, mener hun.

Med støvsug, støvtørk, vasking av bad og kjøkken, gulv og sengeskift, forteller Sagvik at de ansatte har hørt at de har reddet ekteskap.

- Fordeling av husarbeid er ofte nummer én på krangletoppen, så man kjøper seg også husfred, mer tid og følelse av kontroll når hjemmet blir holdt rent. Mange synes også at det er kjedelig å gjøre rent, sier hun.

- Slipp mennene til!

MENN TAR MER ANSVAR: Tall fra SSB viser at fedre i dag tar mye mer ansvar i hjemmet nå enn før i tiden, mens mødre bruker mindre tid på husarbeid enn før.
MENN TAR MER ANSVAR: Tall fra SSB viser at fedre i dag tar mye mer ansvar i hjemmet nå enn før i tiden, mens mødre bruker mindre tid på husarbeid enn før. Foto: Thinkstock.

Om kvinner føler at det som oftest er de som må ta det meste av husarbeidet hjemme, kan det likevel hende at litt av skylden ligger hos dem selv, antyder Vennesland:

- Et råd til kvinner er å slippe mennene mer til, la de få lov til å hjelpe med husarbeidet! Bli enige om hva som skal gjøres, og ikke jakt på, overvåk eller kritiser mennene for det som blir gjort, sier hun.

Samtidig mener hun at menn må finne seg i at alle par har ulike arbeidsoppgaver hjemme.

- Det er veldig viktig at også menn tar ansvar. Men menn har samtidig fått en mye sterkere farsrolle enn tidligere, og da tar de automatisk mer ansvar, sier Vennesland.

Les også:

Null sex kan være begynnelsen på slutten

- Sex på kjøkkenet er alt som skal til

Mye porno ødelegger sexlysten

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning